Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. január 2023, nedeľa
 

Informovanie EIA/SEA

Informácie z procesu posudzovania vplyvov navrhovaných činností  (EIA) a strategických dokumentov (SEA) na životné prostredie  podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú zverejnené v Informačnom systéme Posudzovanie vplyvov na životné prostredie  na adrese:

http://enviroportal.sk/sk/eia

Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovenská republika – Česká republika 2021 - 2027 (PDF, 804 kB)

Zverejňovanie informácií z procesu EIA/SEA

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/bielicka-oaza-i-etapa

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zber-vykup-zeleznych-nezeleznych-kovov

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/mobilne-zariadenie-na-zhodnocovanie-biologicky-rozlozitelnych-odpadov--2

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-velke-krstenany-zmeny-doplnky-c-1

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-15-uzemneho-planu-mesta-partizanske-

www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-zmeny-doplnky-c-3-2022-obce-chynorany

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-jeskova-ves-zmeny-doplnky-c-1

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-2-uzemneho-planu-obce-ostratice

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/prevadzka-na-vyrobu-ovocnych-stiav-nektarov-vina-suseneho-ovocia-dzemo

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-14-uzemneho-planu-mesta-partizanske-

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-male-krstenany-zmeny-doplnky-c-1-

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/i-64-partizanske-oslany

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/agroturisticky-areal-1

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmena-doplnok-c-13-uzemneho-planu-mesta-partizanske

www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/domaci-mikropivovar