Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2024, štvrtok
 

Správne konania

V súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.

Štátna ochrana prírody a krajiny

20.5.2024 Informácia - výrub drevín-Baštín-OU-PE-OSZP-2024_000880 (PDF, 136 kB)

5.4.2024 Informácia - športové podujatie OU-PE-OSZP-2024_000663.pdf (PDF, 133 kB)

8.12.2023 Informácia o správnom konaní Veľké Uherce OU-PE-OSZP-2023_001560 (PDF, 153 kB)

17.10.2023 Upovedomenie o začatí správneho konania - turistické značenie súhlas-OU-PE-OSZP-2023_001365 (PDF, 138 kB)

13.10.2023 Informácia - výrub drevín-Veľké Bošany OU-PE-OSZP-2023_001320 (PDF, 135 kB)

13.10.2023 Informácia - výrub drevín-Veľké Bošany OU-PE-OSZP-2023_001319 (PDF, 136 kB)

4.10.2023 Informácia - výrub drevín - Ješkova Ves OU-PE-OSZP-2023_001295 (PDF, 137 kB)

12.5.2023 Informácia o začatí správneho konania- výrub drevín -Veľké Kršteňany -OU-PE-OSZP-2023_000729 (PDF, 76 kB)

21.3.2023  Informácia o začatí správneho konania- športové podujatie-Lesný beh Partizánske 1 ročník OU-PE-OSZP-2023_000554 (PDF, 134 kB)

26.08.2022 Informácia o začatí správneho konania - Podolák Martin, Malé Uherce (PDF, 131 kB)

30.05.2022 Informácia o začatom správnom konaní č. j. OU-PE-OSZP-2022/000966 – Žiadosť o vydanie súhlasu na organizovanie športového podujatia „Lesný beh Partizánske“ (PDF, 134 kB)

12.05.2022 Informácia o začatom správnom konaní č. j. OU-PE-OSZP-2022/000887 – Žiadosť o vydanie súhlasu na organizovanie podujatia „Cesta rozprávkovým lesom 20122“ – Partizánske (PDF, 134 kB)

07.02.2022 Informácia o začatom správnom konaní č. j. OU-PE-OSZP-2022/000287 v k. ú. Klíž – Obec Veľký Klíž (PDF, 136 kB)

20.01.2022 Informácia o začatom správnom konaní č. j. OU-PE-OSZP-2022/000165 v k. ú. Malá Kršteňany, k. ú. Chalmová – TSK (PDF, 137 kB)

14.01.2022 Informácia o začatom správnom konaní č. j. OU-PE-OSZP-2022/000132 v k. ú. Veľké Uherce (PDF, 134 kB) 

29.09.2020 Informácia o začatom správnom konaní č. j. OU-PE-OSZP-2020/001661-002 (PDF, 205 kB)