Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2024, štvrtok
 

Ochrana ovzdušia

Oznamy

Oznam - Povinnosť prevádzkovateľov chladiacich zariadení, klimatizačných zariadení, tepelných čerpadiel, stacionárnych systémov požiarnej ochrany a hasiacich prístrojov (PDF, 88 kB)

 

Tlačivá a žiadosti

Zoznam prevádzkovateľov stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá za rok 2022 - Okres Partizánske (DOC, 128 kB)

Zoznam prevádzkovateľov stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá v roku 2021 - Okres Partizánske (PDF, 142 kB)

Tlačivá NEIS pre prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia (XLS, 1 MB)

Tlačivo prevádzkovateľov pre fluórované skleníkové plyny FSP (DOC, 33 kB)

Žiadosť o udelenie súhlasu podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov - povolenie stavby stredného/veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia (DOC, 49 kB)

Žiadosť o udelenie súhlasu podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov - umiestnenie zdroja znečisťovania ovzdušia (DOC, 48 kB)

Žiadosť o udelenie súhlasu podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov - užívanie stavby stredného/veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia (DOC, 46 kB)