Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. december 2021, utorok
 

EIA/SEA

26

14.05.2021

Zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente „Územný plán obce Breza“

Informácia pre verejnosť (PDF, 216 kB)

Oznámenie o strategickom dokumente (PDF, 215 kB)

Uvedené Oznámenie o strategickom dokumente  „Územný plán obce Breza“  je
zverejnený aj na webe ministerstva životného prostredia https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-breza-oznamenie-o-strategickom-dokumente

14.05.2021

Zverejnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a úpravu odpadov – zmena činnosti“.

Informácia pre verejnosť (PDF, 236 kB)

Oznámenie o zmene (PDF, 11 MB)

Uvedené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a úpravu odpadov – zmena činnosti“   je zverejnené aj na webe ministerstva
životného prostredia https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-zber-upravu-odpadov-zmena-cinnosti

07.07.2021

Zverejnenie oznámenia o navrhovanej činnosti „„Zariadenie na zber a spracovanie odpadov KOVOT s.r.o.“.

Informácia pre verejnosť (PDF, 234 kB)

Oznámenie o zámere (PDF, 3 MB)

Uvedené oznámenie o navrhovanej činnosti „„Zariadenie na zber a spracovanie odpadov KOVOT s.r.o.“   je zverejnené aj na webe ministerstva
životného prostredia
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-zbera-spracovanie-odpadov-kovot-s-r-o-

16.09.2021

Zverejnenie oznámenia o navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a zhromažďovanie odpadov WAMP s.r.o.“.

Informaácia pre verejnosť (PDF, 235 kB)

Zámer (PDF, 1 MB)

Uvedené oznámenie o navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a zhromažďovanie odpadov WAMP s.r.o.“   je zverejnené aj na webe
ministerstva životného prostredia
: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-zber-zhromazdovanie-odpadov-wamp-s-r-o

18.10.2021

Zverejnenie oznámenia o navrhovanej činnosti „Rozšírenie areálu spoločnosti Materasso Slovakia, s.r.o. v Oravskom Veselom“.

Informácia pre verejnosť (PDF, 233 kB)

Oznámenie o zámere (PDF, 3 MB)

Situácia stavby (PDF, 882 kB)

Príloha (PDF, 3 MB)

Uvedené oznámenie o navrhovanej činnosti „Rozšírenie areálu spoločnosti Materasso Slovakia, s.r.o. v Oravskom Veselom
 je zverejnené aj na webe ministerstva životného prostredia
: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rozsirenie-arealu-spolocnosti-materasso-slovakia-s-r-o-v-oravskom-vese

18.10.2021

Zverejnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti I/78 Oravská Jasenica – most 017

Informácia pre verjnosť (PDF, 236 kB)

Oznámenie o zmene (PDF, 1 MB)

Príloha (PDF, 2 MB)

Uvedené oznámenie
o zmene navrhovanej činnosti „I/78 Oravská Jasenica – most 017“   je zverejnené aj na webe ministerstva životného
prostredia: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/i-78-oravska-jasenica-most-017-oznamenie-o-zmene-navrhovanej-cinnosti