Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. jún 2022, nedeľa
 

EIA/SEA

03.05.2022

Zverejnenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Stavebné úpravy, prístavba skladového objektu a zmena účelu využitia
časti stavby na mäsovýrobu“
.

Informácia pre verejnosť (PDF, 235 kB)

Zámer (PDF, 923 kB)

Uvedené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Stavebné úpravy, prístavba skladového objektu a zmena účelu využitia
časti stavby na mäsovýrobu“ je zverejnený aj na webe ministerstva
životného prostredia https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/stavebne-upravy-pristavba-skladoveho-objektu-zmena-ucelu-vyuzitia-cast

06.05.2022

Zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 3 - Územný plán obce Zákamenné“

Informácia pre verejnosť (PDF, 216 kB)

Oznámenie (PDF, 207 kB)

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 3 - Územný plán obce Zákamenné“  je
zverejnený aj na webe ministerstva životného prostredia https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-3-uzemny-plan-obce-zakamenne-oznamenie-o-strategickom-
 

08.06.2022

Zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Klin 2021-2027 s platnosťou do roku 2030

Informácia pre verejnosť (PDF, 217 kB)

Oznámenie o strategickom dokumente (PDF, 431 kB)

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Klin 2021-2027 (PDF, 2 MB)

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Klin 2021-2027 s platnosťou do roku 2030“  je
zverejnený aj na webe ministerstva životného prostredia https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-obce-klin-2021-2027 .

22.06.2022

Zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente „Zmeny a Doplnky č. 3 Územného plánu obce Oravská Lesná“

Informácia pre verejnosť (PDF, 216 kB)

Oznámenie (PDF, 405 kB)

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a Doplnky č. 3 Územného plánu obce Oravská Lesná“  je
zverejnený aj na webe ministerstva životného prostredia https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-3-uzemneho-planu-obce-oravska-lesna    .

24.06.2022

Oznámenie o vydaní rozhodnutia zo zisťovacieho konania „ Zberný dvor obce Oravská Polhora – doplnenie odpadov do súhlasu“ v zmysle § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozhodnutie (PDF, 385 kB)

Oznámenie o vydaní rozhodnutia zo zisťovacieho konania „ Zberný dvor obce Lokca – doplnenie odpadov do súhlasu“ v zmysle § 29 ods. 15 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozhodnutie (PDF, 389 kB)