Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. jún 2024, nedeľa
 

Informácie

Oznámenie o začatí konania vo veci udelenia súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. E-KN 2183, 2184 v k. ú. Breza (PDF, 128 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci udelenia súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. E-KN 2219, 7545, 7547, 7548, 7549, 7550, 7551, 8530, 8531 v k. ú. Breza (PDF, 129 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci udelenia súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. E-KN 2024 v k. ú. Breza (PDF, 129 kB)

Rozhodnutie o schválení ochranných pásiem I. a II. stupňa pre prameň Mastruľa II. vodárenského zdroja podzemnej vody – Mastruľa II. pre OVS a.s. Dolný Kubín (PDF, 343 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci náhodnej ťažby v lesnom celku Zubrohlava, obhospodarovateľ Urbár obce Rabčice  (PDF, 93 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci náhodnej ťažby v lesnom celku Paráč, obhospodarovateľ Lesy Sr, š.p, OZ Tatry, LS Zákamenné (PDF, 112 kB) 

Oznámenie o začatí konania vo veci náhodnej ťažby v lesnom celku Lokca, obhospodarovateľ Lesy Sr, š.p, OZ Tatry, LS Mútne  (PDF, 112 kB)

Oznámenie o začatí konania zákaze náhodnej ťažby v lesnom celku Lokca  (PDF, 130 kB)

Oznámenie o výrube drevín v ochrannom pásme 22 kV vedenia. (PDF, 121 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci udelenia súhlasu na výrub súvislého krovitého porastu podľa § 47 ods. 3 zákona v k. ú. Oravská Jasenica (PDF, 129 kB)