Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. september 2023, štvrtok
 

Správne konania

Informácie  |  Žiadosti a tlačivá  |  Správne konania  |  EIA/SEA  |  Plány a výročné správy

V súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.

INFORMÁCIA O ZAČATÝCH SPRÁVNYCH KONANIACH JE K DISPOZÍCII TU.

Oznámenie o žiadosti  na vydanie súhlasu na pasenie, napájanie a preháňanie dobytka v k.ú. Oravské Veselé. (PDF, 89 kB)

Oznámenie o žiadosti  na vydanie súhlasu na aplikáciu chemických látok  (PDF, 90 kB)

Oznámenie žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich za hranicami zastavaného územia obce a mimo lesných pozemkov v k. ú. Breza, (PDF, 193 kB)

Oznámenie o začatí konania zákaze náhodnej ťažby v lesnom celku Lokca OU-NO-OSZP-2023/017350 (PDF, 193 kB)

Oznámenie o začatí konania zákaze náhodnej ťažby v lesnom celku Zubrohlava OU-NO-OSZP-2023/017351 (PDF, 193 kB)

Oznámenie o výrube v ochrannom pásme 22kV vedenia. (PDF, 88 kB)

Oznámenie o začatí konania zákaze náhodnej ťažby v lesnom celku Paráč OU-NO-OSZP-2023/017574 (PDF, 193 kB)

Oznámenie o začatí konania zákaze náhodnej ťažby v lesnom celku Paráč OU-NO-OSZP-2023/017575 (PDF, 193 kB)

Oznámenie o žiadosti  na vydanie súhlasu na pasenie, preháňanie, napájanie a nocovanie hospodárskych zvierat . (PDF, 89 kB)