Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. júl 2024, utorok
 

Oznámenia o výrube podľa osobitných predpisov

044653 Oznámenie o výrube drevín podľa osobitných predpisov, LUMAREZ, s.r.o., zverejnené dňa 10. 06. 2024 (PDF, 1 MB)

044603 Oznámenie o výrube drevín podľa osobitných predpisov, ENZA, s.r.o., zverejnené dňa 10. 06. 2024 (PDF, 6 MB)

Oznámenie o výrube drevín podľa osobitného predpisu - k.ú. Závodie, Žilinský samosprávny kraj,  zverejnené dňa 07. 06. 2024 (PDF, 3 MB)

023503 NDS, výrub podľa osobitných predpisov, k.ú. Hričovské Podhradie, zverejnené dňa 04. 03. 2024 (PDF, 5 MB)

021356 Oznámenie o výrube drevín podľa osobitných predpisov, SVP, š.p., zverejnené dňa 20. 02. 2024 (PDF, 2 MB)

018762 Oznámenie o výrube drevín podľa osobitných predpisov, ENZA, s.r.o., zverejnené dňa 08.02.2024 (PDF, 3 MB)

Oznámenie o výrube drevín podľa osobitného predpisu, v k. ú. Mojšová Lúčka, zverejnené dňa 08.02.2024 (PDF, 3 MB)

018669 Oznámenie o výrube drevín podľa osobitných predpisov, Bytterm, a.s. Žilina, zverejnené dňa 07.02.2024 (PDF, 2 MB)

Ing Peter Behúň  - Žilina  - odstaňovanie náletových drevín -  oznámenie v zmysle zákona č. 251_2012 Z.z., zverejnené dňa 25.01.2024 (PDF, 2 MB)

SVP - v k.ú. Rajec - odstaňovanie náletových drevín -  oznámenie v zmysle zákona č. 364_2004 Z.z., zverejnené dňa 18.01.2024 (PDF, 4 MB)

011766 Oznámenie o výrube drevín podľa osobitných predpisov, Horný Hričov, ŽSR, zverejnené dňa 09.01.2023 (PDF, 2 MB)

011420 NDS, výrub podľa osobitných predpisov, k.ú. Hričovské Podhradie, zverejnené dňa 08.01.2024 (PDF, 345 kB)

Oznámenie o výrube drevín v k. ú. Strečno,  podľa osobitného predpisu zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach. Výrub bude realizovaný na parcelách č. KN-C 1376/2, 1384/1, 1384/3, 1384/7, 1386/4, 1385/1, zverejnené dňa 06. 12. 2023 (PDF, 10 MB)

070017 Železnice Slovenskej republiky, výrub podľa osobitných predpisov, k.ú. Varín, zverejnené dňa 27. 11. 2023 (PDF, 3 MB)

Oznámenie o plánovanom výrube drevín v k. ú. Strážov rastúce na parcelách č. KN-C 928/206, 928/1 podľa osobitného predpisu zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach, zverejnené dňa 24. 11. 2023 (PDF, 1 MB)

Železnice SR - Oznámenie o výrube drevín podľa osobitných predpisov, zverejnené dňa 23.11.2023 (PDF, 2 MB)

068050 Metsa Tissue Slovakia, s.r.o. výrub podľa osobitných predpisov, k.ú. Žilina, Teplička nad Váhom, zverejnené dňa 16. 11. 2023 (PDF, 758 kB)

Slovenská správa ciest IVSC Žilina - oznámenie o výrube drevín podľa osobitných predpisov, zverejnené dňa 10.10.2023 (PDF, 9 MB)

059166 Letisková spoločnosť Žilina, a.s. výrub podľa osobitných predpisov, k.ú. Dolný Hričov, zverejnené dňa 09.10.2023 (PDF, 810 kB)

Oznámenie o výrube drevín podľa osobitného predpisu zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, zverejnené dňa 09.10.2023 (PDF, 3 MB)

Stanovisko ku výrubu drevín podľa osobitného predpisu v súvislosti s údržbou brehových porastov v k. ú. Mojšová Lúčka, zverejnené dňa 03.10.2023 (PDF, 2 MB)

Oznámenie o výrube drevín podľa osobitného predpisu v súvislosti s údržbou brehových porastov v k. ú. Mojšová Lúčka, zverejnené dňa 03.10.2023 (PDF, 724 kB)

Výrub podľa osobitných predpisov - Ing. Peter Behúň, výrub drevín v ochrannom pásme SSD a SPP, zverejnené dňa 03.10.2023 (PDF, 3 MB)

057075 PRES GREEN, s.r.o. výrub podľa osobitných predpisov, k.ú. Divina, Svederník, zverejnené dňa 02.10.2023 (PDF, 2 MB)

053364-2023 Výrub podľa osobitných predpisov SSC Žilina, k.ú. Dolný Hričov, zverejnené dňa 20.09.2023 (PDF, 1 MB)

052412_2023 Výrub podľa osobitných predpisov - ŽSR, OR Žilina. k.ú. Varín, zverejnené dňa 18.09.2023 (PDF, 722 kB)

Oznámenia o výrube podľa osobitných predpisov - PRES GREEN, s.r.o. výrub podľa osobitných predpisov, zverejnené dňa 22.08.2023 (PDF, 1 MB)

Oznámenie o plánovanom výrube drevín na pozemku č. 6028/69 v k.ú. Žilina v areály opravovne vozňov Žilina, zverejnené dňa 02.08.2023 (PDF, 1 MB)

Oznámenie o výrube náletových drevín pod 22kV vedením VN 234 v dĺžke 2153m, k.ú. Varín, zverejnené dňa 31.07.2023 (PDF, 2 MB)

Oznámenia o plánovanom  výrube drevín v k. ú. Kotrčiná Lúčka a Nededza podľa osobitného predpisu zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, zverejnené dňa 02.06.2023 (PDF, 4 MB)

019058_2023 Výrub podľa osobitných predpisov - ŽSR, OR Žilina. k.ú. Gbeľany, Mojš, zverejnené dňa 28. 02. 2023 (PDF, 2 MB)

015928_2023 Výrub podľa osobitných predpisov - ŽSR, OR Žilina. k.ú. Horný Hričov, zverejnené dňa 13. 02. 2023 (PDF, 536 kB)

Výrub podľa osobitých predpisov - ENZA sro, zverejnené dňa 26.01.2023 (PDF, 818 kB)

Výrub podľa osobitých predpisov - STRABAG sro, zverejnené dňa 26.01.2023 (PDF, 1 MB)

Výrub podľa osobitných predpisov - Vodohospodárska výstavba, š.p. k.ú. Teplička nad Váhom, zverejnené dňa 23.01.2023 (PDF, 1 MB)