Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. február 2023, sobota
 

Oznámenia o výrube podľa osobitných predpisov

Výrub podľa osobitých predpisov - ENZA sro, zverejnené dňa 26.01.2023 (PDF, 818 kB)

Výrub podľa osobitých predpisov - STRABAG sro, zverejnené dňa 26.01.2023 (PDF, 1 MB)

Výrub podľa osobitných predpisov - Vodohospodárska výstavba, š.p. k.ú. Teplička nad Váhom, zverejnené dňa 23.01.2023 (PDF, 1 MB)

Oznámenie o výrube drevín podľa osobitných predpisov - Železnice SR, 058071, zverejnené dňa 14.12.2022 (PDF, 4 MB)

DAQE s.r.o. - výrub podľa osobitných predpisov, k.ú. Žilina, 056906, zverejnené dňa 06. 12. 2022 (PDF, 1 MB)

Oznámenia o výrube drevín podľa osobitného predpisu, zverejnené dňa 24. 11. 2022 (PDF, 1 MB)

Oznámenie výrubu podľa osobitných predpisov - SPP distribúcia, ku Žilina, 054836, zverejnené 22. 11. 2022 (PDF, 3 MB)

Oznámenie o výrube drevín podľa osobitných predpisov, MV Centrum podpory Žilina, 053714, zverejnené dňa 15. 11. 2022 (PDF, 2 MB)

Oznámenie o výrube drevín v k. ú. Budatín podľa osobitného predpisu zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejnené dňa 15. 11. 2022 (PDF, 3 MB)

Výrub drevín podľa osobitných predpisov - oznámenie o vykonaní prác na vegetačných krytoch D1 hranica Žilinského kraja - D1 križovatka Hričovské Podhradie od km 178 po km 187, D3 od KM 0,00 po KM 13 Žilina Strážov obojsmerne, 053708, zverejnené dňa 14. 11. 2022 (PDF, 1 MB)

Oznámenie o plánovanom výrube  drevín podľa osobitného predpisu zákona č. 135/1961 Zb. Cestný zákon, ide o dreviny rastúce v k. ú. Vranie, na parcelách č. KN-C 764/2, 1232/101, 660/5. Dôvodom plánovaného výrubu drevín je zlý zdravotný stav drevín, ktoré predstavujú riziko pádu čím môže dôjsť ku ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, zverejnené dňa 20. 10. 2022 (PDF, 6 MB)

Oznámenie o plánovanom výrube drevín v k. ú. Žilina a Brodno v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, zverejnené dňa 18. 10. 2022 (PDF, 597 kB)

FRATRIK s.r.o. - Oznámenie o výrube drevín podľa zákona o energetike, 048922, zverejnené dňa 12. 10. 2022 (PDF, 5 MB)

Oznámenie o výrube drevín  v súlade so zákonom č. 364/2004 o vodách  v rámci údržby odvodňovacích priekop medzi štátnou cestou Žilina – Mojš a biokoridorom pri Vodnom diele Žilina, ide o 11 kusov drevín druh vŕba a náletových krovín druh vŕba, topoľ  s plošnou výmerou 2 m2 a hloh s plošnou výmerou 1 m2,  rastúce na parcele č. KN-C 129/38 v k. ú. Mojš, zverejnené dňa 11. 10. 2022 (PDF, 3 MB)

MVM s.r.o. - výrub podľa osobitných predpisov, k.ú. Dlhé Pole, 048516, zverejnené dňa 10. 10. 2022 (PDF, 1 MB)

BYTTERM - Oznámenie o výrube drevín podľa zákona o tepelnej energetike, 047937, zverejnené dňa 06. 10. 2022 (PDF, 3 MB)

Slovenská správa ciest - Oznámenie o výrube kríkov a stromov pri ceste prvej triedy I  18, 60,61 a 64, zverejnené dňa 26. 09. 2022 (PDF, 4 MB)

MVM s.r.o. - výrub podľa osobitných predpisov, k.ú. Dlhé Pole, Veľké Rovné, 043857, zverejnené dňa 09. 09. 2022 (PDF, 2 MB)

036694 Oznámenie o výrube drevín podľa osobitných predpisov, ŽSR 2ks vŕba, - k.ú. Varín, zverejnené dňa 18. 07. 2022 (PDF, 1 MB)

Oznámenie o výrube drevín podľa osobitných predpisov, Železnice Slovenskej republiky, 036665, zverejnené dňa 18. 07. 2022 (PDF, 2 MB)

Oznámenie o výrube drevín podľa osobitných predpisov - Železnice SR, 035208, zverejnené dňa 08. 07. 2022 (PDF, 2 MB)

Oznámenie o výrube drevín podľa osobitného predpisu - PRES GREEN s.r.o., k.ú.  Lietavská Lúčka, 031477, zverejnené dňa 10. 06. 2022 (PDF, 1 MB)

Oznámenie o výrube drevín podľa osobitného predpisu - PRES GREEN s.r.o., zverejnené dňa 18. 05. 2022 (PDF, 3 MB)

Oznámenie o plánovanom výrube drevín na trasách plynovodov podľa osobitného predpisu zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a zmene a doplnení niektorých zákonov v k. ú. Varín, Mojš, Krasňany, Dolná Tižina, Stráža, Belá, Terchová, zverejnené dňa 12. 04. 2022 (PDF, 4 MB)

Oznámenie o výrube dreviny druh -  Metasekvoja čínska, podľa osobitného predpisu zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike,  v k. ú. Žilina, parcela č. KN-C 6665/2, zverejnené dňa 01. 03. 2022 (PDF, 526 kB)

014644 Výrub podľa osobitných predpisov, Stredoslovenská Distribučná, k.ú. Krasňany, zverejnené 17. 02. 2022 (PDF, 1 MB)

Oznámenie o výrube drevín podľa osobit. predpisov - plynárske zariadenia, Ľuboš Ševec, 014901, zverejnené dňa 16. 02. 2022 (PDF, 6 MB)

014792 výrub drevín podľa osobitného predpisu - Bytterm, k.ú. Žilina, zverejnené dňa 16. 02. 2022 (PDF, 2 MB)

014706 Výrub podľa osobitných predpisov - ŽSR, Varín, zverejnené dňa 16. 02.2022 (PDF, 1 MB)

Oznámenie o výrube drevín podľa osobit. predpisov - spoločnosť MVM s.r.o. - Žilina, Trnové, Rosina, Mojš, 013376, zverejnené dňa 07. 02. 2022 (PDF, 20 MB)

MVM s.r.o. - výrub podľa osobitných predpisov, k.ú. Svederník, 012277, zverejnené dňa 31. 01. 2022 (PDF, 2 MB)

Oznámenie o výrube drevín podľa osobitného zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v k. ú. Kotrčiná Lúčka, zverejnené dňa 25. 01. 2022 (PDF, 5 MB)

Oznámenie o výrube náletových drevín pod elektrickým vedením a v ochrannom pásme elektrického vedenia - ENZA s.r.o., 009862, zverejnené dňa 12. 01. 2022 (PDF, 2 MB)

Oznámenie o výrube drevín podľa osobitných predpisov - spoločnosť MVM - kat. územie Babkov, Podhorie, Lietava, 009258, zverejnené dňa 10. 01. 2022 (PDF, 15 MB)

Oznámenia o výrube drevín podľa osobitného predpisu zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách,   v k. ú. Belá, na parcele č. KN-CV 13362, v časti ochrana prírody a krajiny, zverejnené dňa 20. 12. 2021 (PDF, 2 MB)

Oznámenie o výrube drevín podľa osobitých predpisov - SVP š.p. - k.ú. Lietavská Lúčka, 050224, zverejnené dňa 15. 12. 2021 (PDF, 2 MB)

Oznámenie o výrube náletových drevín pod elektrickým vedením a v ochrannom pásme elektrického vedenia - ENZA s.r.o., 050063, zverejnené dňa 14. 12. 2021 (PDF, 4 MB)

Oznámenie o výrube 7 ks suchých drevín podľa osobitného predpisu zákona č.251/2012 Z. z. o energetika a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v k. ú.  Teplička nad Váhom, zverejnené dňa 29. 11. 2021 (PDF, 781 kB)

Oznámenie o výrube drevín podľa osobitných predpisov, ŽSR 3ks topoľ, - k.ú. Teplička nad Váhom, zverejnené dňa 23. 11. 2021 (PDF, 1 MB)

MVM, s.r.o. - oznámenie o výrube podľa osobitných predpisov, k. ú. Dlhé Pole, zverejnené dňa 23. 11. 2021 (PDF, 3 MB)

Oznámenie o výrube drevín a krovín pod elektrickým vedením a v ochrannom pásme elektrického vedenia  -  ENZA s.r.o., 046503, zverejnené dňa 16. 11. 2021 (PDF, 4 MB)

Oznámenie o výrube drevín - Slovenská správa ciest, IVSC Žilina, zverejnené dňa 08. 11. 2021 (PDF, 5 MB)

ENZA, s.r.o. - výrub podľa osobitných predpisov, k.ú. Žilinská Lehota, D. Hričov, H. Hričov (PDF, 4 MB)

Oznámenie o výrube drevín - BYTTERM - Výmena vonkajších sekundárnych rozvodov, VS Celulózka, 016319, zverejné dňa 15. 03. 2021 (PDF, 3 MB)

Oznámenie o výrube drevín - BYTTERM - Výmena vonkajších sekundárnych rozvodov, PK Jesenského, 016320, zverejnené dňa 15. 03. 2021 (PDF, 3 MB)

Bytterm, a.s., výrub podľa osobitných predpisov, k.ú. Žilina, zverejnené dňa 09. 03. 2021 (PDF, 2 MB)

Zverejnenie oznámenia o výrube podľa osobitného predpisu (zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov) v k. ú. Nezbudská Lúčka, parcela č. CKN 5356/1, zverejnené dňa 19. 02. 2021 (PDF, 5 MB)

Pavol Čierny, FUCHSFARM, výrub podľa osobitných predpisov, k.ú. Divina, zverejnené dňa 19. 01. 2021 (PDF, 5 MB)

ENZA, s.r.o. - výrub podľa osobitných predpisov, k.ú. Varín, zverejnené dňa 01. 12. 2020 (PDF, 2 MB)

SEVAK, a.s. - výrub podľa osobitných predpisov, k.ú. Teplička nad Váhom, zverejnené dňa 01. 12. 2020 (PDF, 2 MB)

Enza, s.r.o. - oznámenie o výrube podľa osobitných predpisov, k. ú. Rajec, 039665 zverejnené dňa 11. 09. 2020 (PDF, 5 MB)

Tenza, s.r.o. - oznámenie o výrube podľa osobitných predpisov, k. ú. Žilina, zverejnené dňa 04. 09. 2020 (PDF, 11 MB)

MVM, s.r.o. - oznámenie o výrube podľa osobitných predpisov, k. ú. Čičmany a Rajecká Lesná, zverejnené dňa 20. 08. 2020 (PDF, 5 MB)

MVM, s.r.o. - výrub podľa osobitných predpisov, k. ú. Trnové, Mojšová Lúčka, Stráňavy, zverejnené dňa 11. 08. 2020 (PDF, 8 MB)

MVM, s.r.o. - výrub podľa osobitných predpisov, Babkov, Lietavská Závadka, zverejnené dňa 10. 08. 2020 (PDF, 4 MB)

Oznámenie o výrube  drevín, podľa osobitného predpisu, v k. ú.  Kotrčiná Lúčka, parcely č. CKN 242, 230, 209/1, 649, 490/4, 495/2, 494/2, 493/2, 493/1, zverejnené dňa 29. 07. 2020 (PDF, 1 MB)

Oznámenie o výrube drevín podľa osobitného predpisu – Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov,  v k. ú. Trnové, Stráňavy, Strečno, Mojšová Lúčka, zverejnené dňa 29. 07. 2020 (PDF, 6 MB)

MVM, s.r.o. - výrub podľa osobitných predpisov, k.ú. Budatín, Považský Chlmec, Divinka zverejnené dňa 29. 07. 2020 (PDF, 2 MB)

Oznámenie o výrube drevín v ochrannom pásme plynárenských zariadení v k. ú. Žilina, parcela č. CKN 6163/1 zverejnené dňa 20. 04. 2020 (PDF, 330 kB)

MVM s.r.o. - výrub podľa osobitných predpisov, k.ú. Rajecká Lesná, zverejnené dňa 07. 04. 2020 (PDF, 648 kB)

MVM s.r.o. - výrub podľa osobitných predpisov, k.ú. Horný a Dolný Hričov, Horná Tižina, Terchová, zverejnené dňa 23.03.2020 (PDF, 824 kB)

Výrub drevín podľa osobitných predpisov, v blízkosti VTL plynovodu v k.ú. Terchová, parcely č. CKN 13662, 13541/1, 13541/2 zverejnené dňa 17. 03. 2020 (PDF, 24 MB)

Výrub drevín podľa osobitných predpisov - Varín SC ŽSK, k.ú. Varín zverejnené dňa 10. 03. 2020 (PDF, 144 kB)

Bytterm 2 Vlčince- VS Detské Jasle, ul. Nanterská, Borodáča - výrub podľa osobitných predpisov, k.ú. Žilina zverejnené dňa 10 .03. 2020 (PDF, 1 MB)

Bytterm 1 Vlčince- ul. Bulharská, Pittsburská, Ústecká - výrub podľa osobitných predpisov, k.ú. Žilina zverejnené dňa 10. 03. 2020 (PDF, 1 MB)

Oznámenie o výrube podľa osobitných predpisov v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v k. ú. Stráža, parcely č. EKN 382, 417, 486/2 zverejnené dňa 03. 03. 2020 (PDF, 170 kB)

MVM, s.r.o. - výrub podľa osobitných predpisov, k.ú. Dolná Tižina zverejnené dňa 14.02.2020 (PDF, 642 kB)

Strabag, s.r.o. - výrub podľa osobitných predpisov, k.ú. Žilina – Vlčince, Solinky zverejnené dňa 05.02.2020 (PDF, 3 MB)

MVM s.r.o. - výrub podľa osobitných predpisov, k.ú. Dlhé Pole zverejnené dňa 03.02.2020 (PDF, 729 kB)

MVM s.r.o. - výrub podľa osobitných predpisov, k.ú. Terchová zverejnené dňa 30.01.2020 (PDF, 456 kB)

MVM s.r.o. - výrub podľa osobitných predpisov, k.ú. Rajec a Kamenná Poruba zverejnené dňa 30.01.2020 (PDF, 912 kB)

MVM s.r.o. - výrub podľa osobitných predpisov, k.ú. Rajec, Šuja, Ďurčiná zverejnené dňa 17.01.2020 (PDF, 1 MB)

MVM s.r.o. - výrub podľa osobitných predpisov, k.ú. Svederník zverejnené dňa 22.01.2020 (PDF, 958 kB)

MVM s.r.o. - výrub podľa osobitných predpisov, k.ú. Lietavská Lúčka zverejnené dňa 22.01.2020 (PDF, 985 kB)

MVM s.r.o. - výrub podľa osobitných predpisov, k.ú. Divina, Divinka zverejnené dňa 22.01.2020 (PDF, 903 kB)