Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. júl 2024, pondelok
 

Správne konania

2024_051828 Zverejnenie správneho konania - Anna Halečková, zverejnené dňa 11.07.2024 (PDF, 151 kB)

2024_051826 Zverejnenie správneho konania - Mária Drončovská, zverejnené dňa 11.07.2024 (PDF, 150 kB)

2024_051827 Zverejnenie správneho konania - Danica Rapčanová, zverejnené dňa 11.07.2024 (PDF, 151 kB)

2024_051824 Zverejnenie správneho konania - Chabadová Mária, zverejnené dňa 11. 07. 2024 (PDF, 150 kB)

Zverejnenie konania vo veci vydania súhlasu na oplotenie pozemku v k. ú. Lysica, parcela č. KN-C 1236/2, zverejnené dňa 10. 07. 2024 (PDF, 221 kB)

Zverejnenie konania vo veci výrubu 2 ks drevín druh smrek obyčajný, rastúce v k. ú. Terchová, na parcele č. KN-C 16 153/24, zverejnené dňa 08. 07. 2024 (PDF, 226 kB)

Zverejnenie konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub 2 ks drevín druh smrek obyčajný, rastúce v k. ú. Terchová na parcele č. KN-C 15 229/275, zverejnené dňa 08. 07. 2024 (PDF, 225 kB)

2024_049352 Zverejnenie správneho konania - Richartd Majtánik, zverejnené dňa 01. 07. 2024 (PDF, 150 kB)

Zverejnenie konania vo veci výrubu drevín v k. ú. Budatín, na parcelách č. KN-C 992/8 a 5/1, zverejnené dňa , zverejnené dňa 26. 06. 2024 (PDF, 225 kB)

Zverejnenie konania ku vydaniu súhlasu na oplotenie pozemku, mimo zastavaného územia Obce Stráža, parcela č. KN-C 573/18, zverejnené dňa 20. 06. 2024 (PDF, 220 kB)

Zverejnenie konania ku náhodnej ťažbe v lesnom celku Dubeň, v JPRL 1448a, 1450b, 1452a, 1453a, 1453b, 1455, 1457a, zverejnené dňa 20. 06. 2024 (PDF, 225 kB)

Zverejnenie konania  ku vydaniu rozhodnutia na výrub drevín v k. ú. Stráža, na parcele č. KN-C 605/2, zverejnené dňa 18. 06. 2024 (PDF, 224 kB)

2024_046121 Zverejnenie správneho konania - Ing. Michal Cvacho, zverejnené dňa 17. 06. 2024 (PDF, 149 kB)

Zverejnenie - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín  - Národná diaľničná spoločnosť, 045888, zverejnené dňa 14. 06. 2024 (PDF, 152 kB)

Zverejnenie konania v k. ú. Lysica, parcela č. KN-C 1064/9, kde žiadateľom je Vladislav Staník, zverejnené dňa 13. 06. 2024 (PDF, 220 kB)

Zverejnenie konania týkajúceho sa vydania rozhodnutia na oplotenie pozemkov v k.ú. Lysica, ide o parcely č. KN-C 1064/10 a 1064/11 pre žiadateľky Vanessa a Natália Staníkové, zverejnené dňa 13. 06. 2024 (PDF, 220 kB)

2024_044784 Zverejnenie správneho konania - Michal Ripel, Krasňany oplotenie pozemku, zverejnené dňa 11. 06. 2024 (PDF, 219 kB)

2024_044042 Zverejnenie správneho konania - Ing, Viliam Mrázik, zverejnené 06.06.2024 (PDF, 149 kB)

Zverejnenie konania ku vydaniu súhlasu na zásahu do biotopu Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky,  v k. ú. Lysica, na parcelách č. KN-C 1940/19, 1940/23, 1940/31, zverejnené dňa 04. 06. 2024 (PDF, 298 kB)

Zverejnenie konania žiadosti o vydanie súhlasu na výrub krovitého porastu, rastúci v k. ú. Kotrčiná Lúčka, na parcele č. KN-C 371/6, zverejnené dňa 29. 05. 2024 (PDF, 224 kB)

Zverejnenie žiadosti o vydanie súhlasu na oplotenie pozemkov v k. ú. Lysica, mimo zastavaného územia obce, ide o parcely č. KN-C 1064/7, 1064/8, 1064/14, 1064/15, zverejnené dňa 28. 05. 2024 (PDF, 220 kB)

Zverejnenie konania vo veci vydania rozhodnutia o územných a časových obmedzeniach lesohospodárskej činnosti, pre potreby zabezpečenia ochrany hniezdiska k.ú. Fačkov, zverejnené dňa 24.05.2024 (PDF, 219 kB)

Lesné spoločenstvo Bačín, PS Dolná Tižina, zverejnené dňa 23.05.2024 (PDF, 387 kB)

Zverejnenie  oznámenia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks drevín druh  smrek obyčajný, rastúce v k. ú. Terchová, extravilán obce, zverejnené dňa 21. 05. 2021 (PDF, 146 kB)

2024_038508 Zverejnenie správneho konania - Štefan Gaňa, zverejnené dňa 20. 05. 2024 (PDF, 150 kB)

Zverejnenie konania ku náhodnej ťažbe v lesnom celku Krásno- stred, JPRL 3458_1, zverejnené dňa 03. 05. 2024 (PDF, 387 kB)

2024_034617 Zverejnenie správneho konania - Milan Holaník, zverejnené dňa 26. 04. 2024 (PDF, 219 kB)

Zverejnenie konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín 1 ks  jaseň,  1 ks javor a krovitý  porast s plošnou výmerou cca 10 m2, rastúce v k. ú. Terchová, na parcele č. KN-C 14 591, zverejnené dňa 24. 04. 2024 (PDF, 146 kB)

Zverejnenie - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín v katastrálnom území Žilina Mesto Žilina 033196, zverejnené dňa 19.04.2024 (PDF, 3 MB)

Zverejnenie konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich v k. ú. Belá na parcelách č. KN-C 5226/2, 13197/1, 5470/1, 6199/1, 13218/1, 6140/4 a v k. ú. Lutiše na parcelách č. KN-C 455, 454, 451, 450, 445, 444, 363, 362, 361, 358,  v zmysle § 47 ods. (3)  zákona č. 543/2002  Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zverejnené dňa 16. 04. 2024 (PDF, 145 kB)

Zverejnenie - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na oplotenie pozemku, mimo zastavaného územia obce v k.ú. Čičmany, zverejnené dňa 11. 04. 2024 (PDF, 8 MB)

2024_030405 Zverejnenie správneho konania - Mária Pohůnková, Ján Červenec, zverejnené dňa 08. 04. 2024 (PDF, 150 kB)

Zverejnenie konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín v druhovom zložení: 2 ks smrek, 4 ks orech, 5 ks čerešňa, 5 ks smrekovec opadavý a krovitý porast s plošnou výmerou cca 250 m2, dreviny a krovitý porast rastú  v k. ú. Terchová na parcele č. KN-C 12 677, zverejnené dňa 05. 04. 2024 (PDF, 223 kB)

Zverejnenie konania ku výrubu drevín  v druhom zložení: 5 ks smrekovec opadavý, 3 ks čerešňa, 2 ks orech, 1 ks jaseň, 1 ks jabloň, 3 ks vŕba, 40 – 50 ks vŕba, 1 ks smrek a krovitý porast s plošnou výmerou 150 – 200 m2 , dreviny a krovitý porast rastú v k. ú. Terchová, na parcele č. KN-C 12 678, zverejnené dňa 05. 04. 2024 (PDF, 225 kB)

Zverejnenie konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub 3 ks drevín druh jedľa biela (Abies alba) rastúce na parcelách č. KN-C 16402/56, 16402/6 v k. ú. Terchová, zverejnené dňa 05. 04. 2024 (PDF, 224 kB)

2024_029954 Zverejnenie správneho konania - Mária Keblúšková Slučiková, zverejnené dňa 04. 04. 2024 (PDF, 150 kB)

2024_029953 Zverejnenie správneho konania - Ján Červenec, zverejnené dňa 04. 04. 2024 (PDF, 150 kB)

Zverejnenie konania o vydanie súhlasu na oplotenie pozemkov v k. ú. Lysica, ide o parcely č. KN-C 1845/13, 1845/14, zverejnené dňa 27.03.2024 (PDF, 385 kB)

Zverejnenie konania  ku náhodnej ťažbe v lesnom celku Krásno – stred v JPRL 3443_1, 3453_1, 3458_1, zverejnené dňa 27.03.2024 (PDF, 389 kB)

2024_027102 Zverejnenie správneho konania - Radoslav Červenec, zverejnené dňa 20. 03. 2024 (PDF, 150 kB)

2024_027243 Zverejnenie správneho konania - Ing. Miloš Veselý, zverejnené dňa 20. 03. 2024 (PDF, 150 kB)

Vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny druh orech, rastúci v k. ú.  Belá  na parcele 10 911/5, zverejnené dňa 15.03.2024 (PDF, 391 kB)

Zverejnenie konania vo veci vydania súhlasu na let lietajúcim športovým zariadením v zmysle § 14 ods. 2 písm. d), § 15 ods. (2)  písm. a), § 16 ods. (2) zákona v území Národného parku Malá Fatra, v rámci ktorého sa má prelet realizovať i v územiach, na ktoré sa vzťahuje štvrtý i piaty stupeň ochrany, zverejnené dňa 14. 03. 2024 (PDF, 219 kB)

Zverejnenie konania vo veci vydania súhlasu na  použitie zariadenia spôsobujúceho hlukové efekty  (streľba z dela) v zmysle § 13 ods. 2 písm. n) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v k. ú. Strečno, zverejnené dňa 12.03.2024 (PDF, 384 kB)

Zverejnenie konania vo veci vydania súhlasu na pasenie, napájanie, preháňanie a košarovanie hospodárskych zvierat v zmysle § 13 ods. 2 písm. e), vydanie súhlasu na pozemnú aplikáciu chemických látok v zmysle § 13 ods. 2 písm. h) zákona a oplotenie pozemku  - poľných kultúr elektrickým ohradníkom v zmysle § 13 ods. 2 písm. d) zákona a   § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v území Národného parku Malá Fatra a v jeho ochrannom pásme, v k. ú. Horná Tižina, Dolná Tižina, Terchová, Belá, Lysica, Stráža, Varín, Krasňany, zverejnené dňa 01.03.2024 (PDF, 388 kB)

2024_022583 Zverejnenie správneho konania - Obec Brezany, zverejnené dňa 26. 02. 2024 (PDF, 150 kB)

Zverejnenie konania vo veci vydania súhlasu na výrub 6 ks drevín a krovitého porastu s plošnou výmerou 15 m2,  rastúce v k. ú. Terchová, na parcelách č. KN-C 6546/2, 6546/3, zverejnené 22. 02. 2024 (PDF, 224 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na usporiadanie bežeckých pretekov, OZ Veselí športovci, 020818, zverejnené dňa 16.02.2024 (PDF, 219 kB)

Zverejnenie konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Horná Tižina na parcelách č. KN-E 3881, 3831, 3916., zverejnené dňa 16.02.2024 (PDF, 391 kB)

Oznámenie o začatíkonania vo veci náhodnej ťažby v lesnom celku Dubeň, v JPRL 1395b, zverejnené dňa 14.02.2024 (PDF, 387 kB)

2024_019703 Zverejnenie správneho konania - MUDr. Božena Veselková, Igor Veselko a Ing. Juraj Veselko, zverejnené dňa 14. 02. 2024 (PDF, 151 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na oplotenie pozemku v k. ú. Dolná Tižina, ide o parcelu č. KN-C 1309/3, zverejnené dňa 13.02.2024 (PDF, 386 kB)

2024_019479 Zverejnenie správneho konania - Ján Kavulák, zverejnené dňa 13. 02. 2024 (PDF, 151 kB)

2024_019499 Zverejnenie správneho konania - Ing. Štefan Puckala, zverejnené dňa 13. 02. 2024 (PDF, 150 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny druh smrek obyčajný, rastúci v k. ú. Terchová, na parcele č. KN-C 16402/4, zverejnené dňa 09.02.2024 (PDF, 215 kB)

Zverejnenie konania – OU-ZA-OSZP3-2024/018191/Bal, vo veci vydania súhlasu na výrub 5 ks drevín a krovitého porastu s plošnou výmerou 80 m2, v k. ú. Lysica, parcela č. KN-C 1581/7, zverejnené dňa 06.02.2024 (PDF, 213 kB)

2024_017464 Zverejnenie správneho konania - Ing. Rastislav Kiša, Ing. Silvia Staňová, zverejnené dňa 02.02.2024 (PDF, 220 kB)

Zverejnenie konania - OU-ZA-OSZP3-2024/016691/Bal, ku náhodnej ťažbe v lesnom celku Varín, v JPRL 573_1, zverejnené dňa 31.01.2024 (PDF, 219 kB)

Začatie konania - OU-ZA-OSZP3-2024/016689/Bre, k náhodnej ťažbe v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v lesnom celku RAJECKO, zverejnené dňa 31.01.2024 (PDF, 221 kB)

Oznámenie o začatí konania - OU-ZA-OSZP3-2024/016298/Bre, vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín v katastrálnom území Bánová, zverejnené dňa 31.01.2024 (PDF, 147 kB)

2024_016941 Zverejnenie správneho konania - Ing, Viliam Mrázik, zverejnené dňa 30.01.2024 (PDF, 146 kB)

Zverejnenie konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny druh smrek obyčajný, rastúci v k.ú. Vranie na parcelách č. KN-C  942 A 943, zverejnené dňa 26.01.2024 (PDF, 390 kB)

Zverejnenie - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín v katastrálnom území Kunerad Štafenová Margita 014765, zverejnené dňa 24.01.2024 (PDF, 221 kB)

Zverejnenie - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín v katastrálnom území Rajecká Lesná, Vladimír Sýkora, 014857, zverejnené dňa 24.01.2024 (PDF, 222 kB)

Žiadosť vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny druh hrab obyčajný, rastúci v k. ú. Nezbudská Lúčka na parcele č. KN-C 4460, zverejnené dňa 23.01.2024 (PDF, 217 kB)

2024_014483 zverejnenie správneho konania - Ing. Viliam Mrázik, zverejnené dňa 22.01.2024 (PDF, 221 kB)

Žiadosť vo veci vydania súhlasu na oplotenie pozemku v k. ú. Terchová, mimo zastavaného územia obce, ide o  parcelu č. KN-C 6245/1, zverejnené dňa 19.01.2024 (PDF, 353 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 13 ks drevín druh jaseň, rastúce mimo zastavaného územia Obce Kotrčiná Lúčka, na parcele č. KN-C 370/21, zverejnené dňa 19.01.2024 (PDF, 392 kB)

Konanie ku náhodnej ťažbe v lesnom celku Varín, v JPRL 824a_1. zverejnené dňa 19.01.2024 (PDF, 387 kB)

Žiadosť vo veci vydania súhlasu na oplotenie pozemkov v k. ú. Horná Tižina, ide o parcely č. KN-C 238/5, 238/6, 239, zverejnené dňa 18.01.2024 (PDF, 352 kB)

2024_013803 zverejnenie správneho konania - Obec Hôrky, zverejnené dňa 18.01.2024 (PDF, 222 kB)

Žiadosť vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny druh smrek  obyčajný, rastúci v k. ú. Vranie, na parcele č. KN-C 882/1, zverejnené 17.01.2024 (PDF, 216 kB)

Zverejnenie - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín v katastrálnom území Rajecká Lesná Karol Dimitrov 012429, zverejnené dňa 11.01.2024 (PDF, 220 kB)

Začatie konania OU-ZA-OSZP3-2024_011275_Val, zverejnené dňa 08.01.2024 (PDF, 353 kB)

Zverejnenie správneho konania - Patrik Miho, zverejnené dňa 03.01.2024 (PDF, 218 kB)

Začatie konania OU-ZA-OSZP3-2024/010627/Val, zverejnené dňa 03.01.2024 (PDF, 386 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín v katastrálnom území Trnové, Radoslav Solar, 2024_010016, zverejnené dňa 02.01.2024 (PDF, 219 kB)

Zverejnenie konania ku náhodnej ťažbe v lesnom celku Varín, v JPRL 824a_1, zverejnené dňa 21. 12. 2023 (PDF, 222 kB)

Začatie konania OU-ZA-OSZP3-2023_074480_Val, zverejnené dňa 15. 12. 2023 (PDF, 222 kB)

Zverejnenie - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín  - Národná diaľničná spoločnosť, 072278, zverejnené dňa 06. 12. 2023 (PDF, 199 kB)

Začatie konania OU-ZA-OSZP3-2023_072102_Val, zverejnené dňa 05. 12. 2023 (PDF, 224 kB)

2023_071490 Zverejnenie správneho konania - Ľubomír Bošanský, zverejnené dňa 01.12.2023 (PDF, 222 kB)

2023_071423 zverejnenie správneho konania, zverejnené dňa 30.11.2023 (PDF, 222 kB)

Začatie konania OU-ZA-OSZP3-2023_070569_Val, zverejnené dňa 28. 11. 2023 (PDF, 221 kB)

2023_070026 zverejnenie správneho konania - ŽSR, OR Žilina, zverejnené dňa 27. 11. 2023 (PDF, 150 kB)

2023_068986 Zverejnenie správneho konania, výrub drevín, Miroslav Puckala AGRO FARMA, zverejnené dňa 22.11.2023 (PDF, 220 kB)

Zverejnenie konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny druh smrek obyčajný, rastúci v k. ú. Budatín, na parcele č. KN-C 814/786, zverejnené dňa 22. 11. 2023 (PDF, 223 kB)

2023_068627 zverejnenie správneho konania - Ing. Vladimír Ďuríček, zverejnené 21. 11. 2023 (PDF, 150 kB)

2023_068095 Zverejnenie správneho konania, výrub drevín, PETRO SK, s.r.o., zverejnené dňa 16. 11. 2023 (PDF, 149 kB)

Zverejnenie konania vo veci vydania súhlasu na výrub 6 ks drevín a krovitého porastu s plošnou výmerou cca 10 m2 rastúce mimo zastavaného územia Obce Dolná Tižina, zverejnené dňa 16. 11. 2023 (PDF, 224 kB)

2023_067913 Zverejnenie správneho konania, výrub drevín, Urbár Varín, zverejnené dňa 16. 11. 2023 (PDF, 150 kB)

Oznámenia o začatí konania ku náhodnej ťažbe v lesnom celku Jánošíkovo 3, v JPRL 312, JPRL 317b, zverejnené dňa 16.11.2023 (PDF, 387 kB)

Žiadosť vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks drevín, druh smrek obyčajný, rastúce mimo zastavaného územia Obce Horná Tižina, na parcele č. KN-C 680/1, zverejnené dňa 15.11.2023 (PDF, 217 kB)

Začatie konania OU-ZA-OSZP3-2023_067270_Val, zverejnené dňa 13.11.2023 (PDF, 354 kB)

Zverejnenie konania vo veci vydania súhlasu na výrub 39 ks drevín, rastúce v k. ú. Belá, extravilán obce na parcele č. KN-C 8856/31, zverejnené dňa 10.11.2023 (PDF, 216 kB)

Vydanie rozhodnutia na výrub 5 ks drevín druh smrekovec opadavý, rastúce v k. ú. Dolná Tižina, na parcele č. KN-C 1393/4, zverejnené dňa 08.11.2023 (PDF, 218 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci obmedzenia náhodnej ťažby v lesnom  celku Varín, v JPRL 574a_1, zverejnené dňa 06.11. 2023 (PDF, 221 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín v katastrálnom území Rajecká Lesná, Vladimír Sýkora, 064912, zverejnené dňa 06. 11. 2023 (PDF, 150 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci obmedzenia náhodnej ťažby v lesnom celku Dubeň, v JPRL 1470a_1, 1475_1, zverejnené dňa 31.10.2023 (PDF, 359 kB)

2023_063485 Zverejnenie správneho konania, výrub drevín, Urbár Varín, zverejnené dňa 30.10.2023 (PDF, 219 kB)

2023_062176 Zverejnenie správneho konania - Šimon Jánošík, zverejnené dňa 25.10.2023 (PDF, 221 kB)

2023_062180 Zverejnenie správneho konania - Ing. Alžbeta Franková, zverejnené dňa 25.10.2023 (PDF, 222 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 5 ks drevín, druh jedľa rastúce, v k. ú. Belá, extravilán obce na parcele č. KN-C 9593/1, zverejnené dňa 24.10.2023 (PDF, 217 kB)

Vydanie rozhodnutia na výrub 1 ks dreviny druh orech rastúci v k. ú. Budatín, extravilán obce na parcele č. KN-C 855/536, zverejnené dňa 23.10.2023 (PDF, 215 kB)

Vydanie rozhodnutia na výrub 1 ks dreviny druh smrek obyčajný rastúce v k. ú. Budatín, extravilán na parcele č. KN-E 792/2, zverejnené dňa 23.10.2023 (PDF, 216 kB)

Zverejnenie správneho konania - Ing. Radoslav Káčerik, zverejnené dňa 23.10.2023 (PDF, 219 kB)

Začatie konania OU-ZA-OSZP3-2023_058701_Val,  zverejnené dňa 20.10.2023 (PDF, 354 kB)

Žiadosť o vydanie rozhodnutia na výrub 30 ks drevín, rastúcich mimo zastavaného územia Obce Belá, na parcelách č . KN-C 8856/1, 13366/34, zverejnené dňa 20.10.2023 (PDF, 216 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na pozemnú aplikáciu chemických látok v zmysle § 14 ods. (2) písm. c) zákona v k. ú. Belá na parcelách č. KN-C 9750, 9747/1, 9748/1, 9747/2, 9743/2, 9741/1, 9742, 9739/1, zverejnené dňa 19.10.2023 (PDF, 352 kB)

Oznámenie o výrube 2 ks drevín druh topoľ, rastúce v k. ú. Belá, na parcele č. KN-C 9958, zverejnené dňa 19.10.2023 (PDF, 217 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu 3 ks drevín druh jedľa, rastúce v k. ú. Belá, extravilán na parcelách č. KN-C 9692/99, 9692/19, zverejnené dňa 18.10.2023 (PDF, 217 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu 5 ks drevín druh jedľa, rastúce v k. ú. Belá, extravilán obce, na parcele č. KN-C 9593/3, zverejnené dňa 18.10.2023 (PDF, 217 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín  - p. Mičík v zastúpení IDEÁLNE DOMY s.r.o., zverejnené dňa 12.10.2023 (PDF, 228 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín  - IDEÁLNE DOMY s.r.o., zverejnené dňa 12.10.2023 (PDF, 227 kB)

2023_059478 Zverejnenie správneho konania - Alexander Lubelan, zverejnené dňa 11.10.2023 (PDF, 225 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 57 ks drevín, rastúce v extraviláne Mesta Žilina na parcele č. KN-E  3023/501, KN-C 6027/1, zverejnené dňa 09.10.2023 (PDF, 217 kB)

2023_058618 Zverejnenie správneho konania - Rudolf Androvič, zverejnené dňa 06.10.2023 (PDF, 223 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na umiestnenie výsadby drevín, v k. ú. Lysica, extravilán obce na parcele č. KN-C 1746/2, zverejnené dňa 06.10.2023 (PDF, 351 kB)

Začatie konania OU-ZA-OSZP3-2023_058701_Val, zverejnené dňa 06.10.2023 (PDF, 387 kB)

Záväzné stanovisko podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov. „D3 Zelený most Svrčinovec-  Ekodukt nad cestou 1/11"- zmena stavby – záväzné stanovisko“, zverejnené dňa 05.10.2023 (PDF, 637 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu v zmysle § 13 ods. 2 písm. b)  na likvidáciu existujúceho trvalého trávneho porastu  v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny,  v k. ú. Lysica, extravilán obce, na parcele č. KN-C 1746/2, zverjnené dňa 05.10.2023 (PDF, 352 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín 9 ks smrek obyčajný, rastúce v k. ú. Belá, extravilán obce, na  parcele č. KN-C 13340/1, zverejnené dňa 02.10.2023 (PDF, 217 kB)

Zverejnenie konania, náhodné ťažby, MEERKS, a.s. Košice, zverejnené dňa 29.09.2023 (PDF, 358 kB)

2023_056486 Zverejnenie správneho konania - Danka Kramárová, zverejnené dňa 28.09.2023 (PDF, 223 kB)

2023_056464 Zverejnenie správneho konania - Kvetoslava Poliaková, zverejnené dňa 28.09.2023 (PDF, 222 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na oplotenie pozemkov v k. ú. Lysica, extravilán obce, ide o parcely č. KN-C 1803/45, 1803/80, zverejnené dňa 28.09.2023 (PDF, 352 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín, v k. ú. Terchová, extravilán obce, dreviny rastú na parcelách č. KN-E  4744/1 a  4744/3, zverejnené dňa 28.09.2023 (PDF, 218 kB)

2023_056024 Zverejnenie správneho konania - MIPE Invest, s.r.o., zverejnené dňa 28.09.2023 (PDF, 218 kB)

2023_056020 Zverejnenie správneho konania - MIPE Invest, s.r.o., zverejnené dňa 28.09.2023 (PDF, 218 kB)

2023_056016 Zverejnenie správneho konania - MIPE Invest, s.r.o., zverejnené dňa 28.09.2023 (PDF, 218 kB)

2023_055724 Zverejnenie správneho konania - Anton Kyjak, Jozef Kyjak, zverejnené dňa 27.09.2023 (PDF, 223 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín  - Národná diaľničná spoločnosť,  zverejnené dňa 26.09.2023 (PDF, 224 kB)

2023_055235 Zverejnenie správneho konania - Ing. Miroslava Sklenárová, zverejnené dňa 25.09.2023 (PDF, 221 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín v k.ú. Čičmany, zverejnené dňa 22.09.2023 (PDF, 224 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín v k.ú. Rajecké Teplice, zverejnené dňa 20.09.2023 (PDF, 225 kB)

2023_052287 Zverejnenie správneho konania - Rastislav Paur, zverejnené dňa 18.09.2023 (PDF, 222 kB)

Oznámenie o výrube 4 ks drevín, druh vŕba v k. ú. Dolná Tižina, extravilán obce, rastúce na parcele č. KN-C 1069, zverejnené dňa 18.09.2023 (PDF, 219 kB)

Začatie konania OU-ZA-OSZP3-2023_052398_Val, zverejnené dňa 18.09.2023 (PDF, 353 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny druh smrek obyčajný, rastúci mimo zastavaného územia Obce Terchová, na parcele č. KN-C 16402/4, zverejnené dňa 18.09.2023 (PDF, 217 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub  31 ks drevín  v druhovom zložení  smrek obyčajný, buk lesný, osika, lieska obyčajná rastúce v k. ú. Terchová, extravilán obce, rastúce na parcelách č.  4495/1, 4512/1, 4470/2, 4474, zverejnené dňa 13.09.2023 (PDF, 216 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub  1 ks dreviny druh čerešňa rastúca v k. ú. Mojšová Lúčka, parcela č. KN-C 610/153, zverejnené dňa 12.09.2023 (PDF, 217 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 26 ks drevín, rastúcich mimo zastavaného územia Obce Terchová, na parcele č. KN-C 16153/23, zverejnené dňa 12.09.2023 (PDF, 219 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci náhodnej ťažby v lesnom celku Dubeň, v JPRL 1475_1, 1481a, zverejnené dňa 08.09.2023 (PDF, 357 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, v druhom zložení 2 ks smrek obyčajný, rastúce v k. ú. Mojšová Lúčka, na parcele č. KN-C 520/220, zverejnené dňa 08.09.2023 (PDF, 218 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v druhovom zložení: 6 ks čremcha, 2 ks breza, 4 ks vŕba rakyta, 4 ks vŕba, 1 ks jaseň, rastúce v k. ú. Mojšová Lúčka, extravilán obce, na parcelách č.  EKN 179/1, 177/1, 363/102, CKN 575/13, 188/2, 189/2, zverejnené dňa 08.09.2023 (PDF, 219 kB) 

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub krovín v katastrálnom území Rajecká Lesná, Vojtech Botoš, 049516, zverejnené dňa 06.09.2023 (PDF, 226 kB)

Začatie konania OU-ZA-OSZP3-2023_049612_Val, zverejnené dňa 05.09.2023 (PDF, 218 kB)

Urbárske pozemkové spoločenstvo Lysica BAL, zverejnené dňa 25.08.2023 (PDF, 219 kB)

Zverejnenie správneho konania - Mgr. Marcela Ščecinová, zverejnené dňa 23.08.2023 (PDF, 219 kB)

Zverejnenie správneho konania - Mančíková, Mančík, Kullmanová, Kullman, Fačkov, zverejnené dňa 23.08.2023 (PDF, 219 kB)

Zverejnenie správneho konania - Juraj Trnovec, zverejnené dňa 23.08.2023 (PDF, 219 kB)

Zverejnenie správneho konania - PhDr. Alfréd Ščecina, zverejnené dňa 23.08.2023 (PDF, 220 kB)

Zverejnenie správneho konania - Ing. Oľga Bohačiaková, zverejnené dňa 23.08.2023 (PDF, 218 kB)

Začatie konania OU-ZA-OSZP3-2023_047046_Val, zverejnené dňa 22.08.2023 (PDF, 387 kB)

Zverejnenie správneho konania - Otto Dolinajec, zverejnené dňa 22.08.2023 (PDF, 219 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci náhodnej ťažby v lesnom celku Varín, v JPRL 812c, 823_1, 871a_1, zverejnené dňa 15.08.2023 (PDF, 355 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín  - Skládka odpadov Rajeckého regiónu Združenie 045536, zverejnené dňa 14.08.2023 (PDF, 221 kB)

Zverejnenie správneho konania - CTPark Žilina Airport, zverejnené dňa 10.08.2023 (PDF, 146 kB)

Začatie konania OU-ZA-OSZP3-2023_044454_Val, zverejnené dňa 09.08.2023 (PDF, 392 kB)

Zverejnenie správneho konania - Ján Kavulák, zverejnené dňa:08.08.2023 (PDF, 218 kB)

Zverejnenie správneho konania - Mariana Kubalová, zverejnené dňa 01.08.2023 (PDF, 146 kB)

Začatie konania OU-ZA-OSZP3-2023_042910_Val, zverejnené dňa 31.07.2023 (PDF, 218 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu dreviny rastúca v k. ú. Vranie, extravilán obce na parcele č. KN-C 942, 943, zverejnené dňa 28.07.2023 (PDF, 217 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci obnovy konania ku zákazu vykonania úmyselnej ťažby v lesnom celku Varín, v JPRL  640B, 640A, 642C, 642D, 642B, 643, 702A 702B, 702C, 703B, 703D, 703A, 703C, 703E, 708B, 708A, zverejnené dňa 27.07.2023 (PDF, 350 kB)

Oznámenie o začatí konania ku náhodnej ťažbe v lesnom celku Varín, v JPRL 812C, 871A_1, 823_1, zverejnené dňa 24.07.2023 (PDF, 390 kB)

Začatie konania OU-ZA-OSZP3-2023_041784_Val, zverejnené dňa 24.07.2023 (PDF, 219 kB)

Zverejnenie správneho konania - Ing. Michal Kapasný, Varín oplotenie pozemku, zverejnené dňa 21.07.2023 (PDF, 218 kB)

Oznámenie o začatí konania ku náhodnej ťažbe v lesnom celku Varín, v JPRL 812c, 823_1, 874a_1, zverejnené dňa 17.07.2023 (PDF, 221 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín v katastrálnom území Rajec, zverejnené dňa 17.07.2023 (PDF, 224 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na oplotenie pozemku v k. ú. Lysica, extravilán obce, parcela č. KN-C 1940/20, zverejnené dňa 11.07.2023 (PDF, 385 kB)

Oznámenie o začatí konania ku náhodnej ťažbe v lesnom celku Varín, v JPRL 812c, zverejnené dňa 11.07.2023 (PDF, 387 kB)

Zverejnenie správneho konania - Ladislav Rybárik, zverejnené dňa: 23.06.2023 (PDF, 219 kB)

Zverejnenie správneho konania - MIPE Invest, Alora Store, Varín oplotenie pozemku, zverejnené dňa 23.06.2023 (PDF, 220 kB)

Záväzné stanovisko podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov. „I/59 Biely Potok – most 057“ , zverejnené dňa 23.06.2023 (PDF, 785 kB)

Začatie konania OU-ZA-OSZP3-2023_037279_Val, zverejnené dňa 21.06.2023 (PDF, 387 kB)

Zverejnenie oznámenia o začatí konania vo veci výrubu 10 ks drevín druh  - smrek obyčajný, rastúci, mimo zastavaného územia Obce Terchová, na parcele č. KN-C 15 229/345, zverejnené dňa 21.06.2023 (PDF, 236 kB)

Oznámenie o začatí konania ku náhodnej ťažbe v lesnom celku Varín, v JPRL 805_1, 812c, 871a_1, zverejnené dňa 09.06.2023 (PDF, 234 kB)

Zverejnenie správneho konania - Pavel Mikolášik, zverejnené dňa 05.06.2023 (PDF, 218 kB)

Začatie konania vo veci výrubového konania v k. ú. Stráža, ktoré sa má realizovať na parcelách č. KN-C 598/2,3, 598/1,4,5,6, 599/1,2; 600/1,2; 584/10-18, 20-40, 584/61-68, 584/70-91; 588/1-10,15; 582/1-11; 640/1-8; 634/1-21; 573/13-17, zverejnené dňa 02.06.2023 (PDF, 393 kB)

2023_033704 Zverejnenie správneho konania - Žilinský samosprávny kraj, zverejnené dňa 31.05.2023 (PDF, 159 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubového konania týkajúce sa výrubu 2 ks drevín rastúce, mimo zastavaného územia v k. ú. Žilinská Lehota, na parcele č. KN-C 606/1, zverejnené dňa 31.05.2023 (PDF, 214 kB)

2023_033986_Zverejnenie správneho konania - Miroslav Bučkuliak, zverejnené dňa 31.05.2023 (PDF, 160 kB)

Žiadosť vo veci vydania súhlasu na výrub  drevín – 45 ks smrek, OU-ZA-OSZP3-2023/032857 - Mesto Žilina, Mestský úrad v Žiline, zverejnené dňa 24.05.2023 (PDF, 159 kB)

Zverejnenie správneho konania - Peter Bielka, zverejnené dňa 23.05.2023 (PDF, 218 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci náhodnej ťažby v lesnom celku Krásno – stred, v JPRL 4147b00, zverejnené dňa 18.05.2023 (PDF, 230 kB)

Zverejnenie správneho konania - Marianna Šútorková, zverejnené dňa 15.05.2023 (PDF, 219 kB)

Zverejnenie správneho konania - Zuzana Nodžáková, zverejnené dňa 12.05.2023 (PDF, 218 kB)

Zverejnenie správneho konania - Ondrej Datko, zverejnené dňa 12.05.2023 (PDF, 219 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín Glock Forst Slowakei 030081, zverejnené dňa 05.05.2023 (PDF, 222 kB)

Začatie konania OU-ZA-OSZP3-2023_029611_Val, zverejnené dňa 03.05.2023 (PDF, 234 kB)

Oznámenia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na oplotenie pozemku, v k ú. Lysica, extravilán obce, na parcele   č. KN-C 760/13, ktorá je situovaná v ochrannom pásme Národného parku Malá Fatra, na ktoré sa vzťahuje druhý stupeň ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov., zverejnené dňa 28.04.2023 (PDF, 387 kB)

Oznámenia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks jaseňa a 2 ks topoľa, rastúce v k. ú. Terchová, extravilán obce,  na parcele č. KN-E 13821/1, zverejnené dňa 28.04.2023 (PDF, 394 kB)

Zverejnenie správneho konania - Kristína Bielková, zverejnené dňa 28.04.2023 (PDF, 218 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci náhodnej ťažby v lesnom celku Varín, v JPRL 740_1, 816b, 816b, 811b, 812c, zverejnené dňa 25.04.2023 (PDF, 236 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín v druhovom zložení:  vŕba, čerešňa, liesky, v k. ú. Terchová, extravilán obce, rastúce na parcele č. KN-E 13 186/2, zverejnené dňa 24.04.2023 (PDF, 236 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu 2 ks drevín druh smrekovec opadavý a krovitý porast s plošnou výmerou 100 m2, v k. ú. Terchová, rastúce na parcelách č. KN-C 11625/2, 11625/4, 11625/1, zverejnené dňa 24.04.2023 (PDF, 236 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci náhodnej ťažby v lesnom celku Varín, v JPRL 740_1, 824a_1, 816b, zverejnené dňa 18.04.2023 (PDF, 235 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na oplotenie pozemku, mimo zastavaného územia Obce Strečno, na parcele č. KN-C 1320/5, zverejnené dňa 12.04.2023 (PDF, 230 kB)

Začatie konania OU-ZA-OSZP3-2023_026015_Val - ohlásenie náhodnej ťažby obhospodarovateľom MEERKS a. s. Košice, zverejnené dňa 12.04.2023 (PDF, 231 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubového konania, 4 ks drevín v zložení 2 ks  topoľ a 2 ks jaseň, rastúce v k. ú. Terchová, parcela č. KN-E  14047, zverejnené dňa 11.04.2023 (PDF, 236 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na usporiadanie bežeckých pretekov, DHZ Malá Čierna, zverejnené dňa 06.04.2023 (PDF, 161 kB)

Oznámenie o začatí vo veci výrubového konania, ide o 3 ks drevín a 200 m2 krovitého porastu, ktorý rastie mimo zastavaného územia Obce Dolná Tižina, na parcele č. KN-C 1069, zverejnené dňa 03.04.2023 (PDF, 237 kB)

OU-ZA-OSZP3-2023/024608/Bre - Zverejnenie konania, náhodné ťažby, MEERKS, a.s. Košice, zverejnené dňa 03.04.2023 (PDF, 239 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu krovitého porastu  s plošnom výmerou 25 – 30 m3, ktorý rastie v k. ú. Lysica, na parcele č. KN-C 1511/41, zverejnené dňa 03.04.2023 (PDF, 236 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub 2 ks drevín druh lipa, dreviny rastú  v k. ú. Terchová, extravilán obce na parcele č. KN-C 17013/1, zverejnené dňa 30.3.2023 (PDF, 237 kB)

OU-ZA-OSZP3-2023/023603/Bal - Oznámenie o začatí konania vo veci oplotenia pozemkov, mimo zastavaného územia Obce Terchová, parcely č. KN-C 15045/2, 15047, 15048/2, 15050, 15051, 15051/1, 15052/2, 15052/1, 15053/5, 15053/3, zverejnené dňa 29.03.2023 (PDF, 230 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubového konania, ide o 2 ks drevín druh gaštan, rastúce v k. ú. Dolná Tižina, parcela č. KN-E 675, zverejnené dňa 28.03.2023 (PDF, 236 kB)

023331-2023 Zverejnenie správneho konania - Žiadosť o výnimky a súhlasov, v súv. s prevádzkou ATC Slnečné skaly, zverejnené dňa 27.03.2023 (PDF, 218 kB)

Začatie konania OU-ZA-OSZP3-2023_023201_Val, zverejnené dňa 24.03.2023 (PDF, 384 kB)

2023_023026 Zverejnenie správneho konania - Eva Matúšková, zverejnené dňa 24.03.2023 (PDF, 218 kB)

2023_022603 Zverejnenie správneho konania - Ing. Vojtech Oško, zverejnené dňa 23.03.2023 (PDF, 158 kB)

OU-ZA-OSZP3-2023/022855/Bal - Oznámenie o začatí konania vo veci náhodnej ťažby v lesnom celku Krásno stred, v JPRL 4126_10, zverejnené dňa 23.03.2023 (PDF, 230 kB)

OU-ZA-OSZP3-2023/022452/Bal - Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu krovitého porastu s plošnou výmerou 45 m2, v extraviláne Obce Belá, na parcelách č. KN-C 8531, 8530/45, zverejnené dňa 22.03.2023 (PDF, 238 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín v katastrálnom území Zbyňov, Slovesnká správa ciest, zverejnené dňa 20.3.2023 (PDF, 163 kB)

OU-ZA-OSZP3-2023/022189/Bal - Zverejnenie oznámenia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na zásah do biotopu európskeho významu Lk1, v zmysle § 6 ods. (2) zákona, v k. ú. Terchová na parcelách č. KN-C 16152/41,  16152/137, 16152/138, 16152/139, 16152/140, 16152/141, zverejnené dňa 20.3.2023 (PDF, 232 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín v katastrálnom území Lietavská Lúčka, Obec Lietavská Lúčka, zverejnené dňa 20.3.2023 (PDF, 161 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na oplotenie pozemku, v k. ú. Lysica, extravilán obce, na parcele č. KN-C 1511/41, ktorá je situovaná v ochrannom pásme Národného parku Malá Fatra, na ktoré sa vzťahuje druhý stupeň ochrany, zverejnené dňa 16.03.2023 (PDF, 230 kB)

Zverejnenie správneho konania - Obec Brezany, zverejnené dňa 15.03.2023 (PDF, 218 kB)

Zverejnenie - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín v katastrálnom území Turie p. Surovčíková, zverejnené dňa 15.03.2023 (PDF, 220 kB)

Zverejnenie správneho konania - Jozef Bielka, zverejnené dňa 15.03.2023 (PDF, 147 kB)

Zverejnenie správneho konania - Ing. Mária Tavačová, zverejnené  dňa 15.03.2023 (PDF, 147 kB)

Zverejnenie správneho konania - Peter Bielka, zverejnené dňa 15.03.2023 (PDF, 147 kB)

Začatie konania OU-ZA-OSZP3-2023_021170_Val, zverejnené dňa 13.3.2023 (PDF, 392 kB)

Žiadosť vo veci vydania súhlasu na umiestnenie prenosných objektov konkrétne ide o ubytovaciu jednotku pre baču a stavbu senníka a skladu, zverejnené dňa 13.3.2023 (PDF, 387 kB)

OU-ZA-OSZP3-2023/020371/Bal - žiadosť vo veci vydania súhlasu na pasenie, napájanie, preháňanie a košarovanie hospodárskych zvierat pre Roľnícke družstvo Terchová, zverejnené dňa 09.03.2023 (PDF, 231 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci náhodnej ťažby v lesnom celku Varín, v JPRL 824a_1, 824b_1, 811b, zverejnené dňa 09.03.2023 (PDF, 234 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu krovitého porastu s plošnou výmerou 333 m2, mimo zastavaného územia Obce Dolná Tižina, na parcele č. KN-C 513/68, zverejnené dňa 07.03.2023 (PDF, 236 kB)

Zverejnenie správneho konania - Jaroslav Argaláš, zverejnené dňa 7.3.2023 (PDF, 218 kB)

Zverejnenie správneho konania - Ing. Andrea Bronček, zverejnené dňa 7.3.2023 (PDF, 219 kB)

Zverejnenie správneho konania - Peter Kalány, zverejnené dňa 01.03.2023 (PDF, 311 kB)

Zverejnenie správneho konania - Elena Hodoňová, zverejnené dňa 01.03.2023 (PDF, 218 kB)

Zverejnenie správneho konania - MIPE Invest, Alora Store, Varín oplotenie pozemkov, zverejnené dňa 01.03.2023 (PDF, 220 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín  v druhovom zložení 19 ks javor horský, 1 ks trnka obyčajná, 2 ks javorovec jaseňolistý, v k. ú. Žilina, parcela č. KN-C 5523/1, zverejnené dňa:01.03.2023 (PDF, 392 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín v katastrálnom území Kunerad, PhDr Gabriel Rácz, zverejnené dňa 01.03.2023 (PDF, 222 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci umiestnenia prenosného zariadenia - rodinná šmýkačka, predajný kontajner a umiestnenie sústavy 6 kontajnerov v k. ú. Nezbudská Lúčka, v zmysle § 13 ods. 2 písm. l) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody  a krajiny, v extraviláne obce, na parcele  č. KN-C 5359/1, ktorá je situovaná v ochrannom pásme Národného parku Malá Fatra, na ktoré sa vzťahuje druhý stupeň ochrany, zverejnené dňa 28. 02. 2023 (PDF, 223 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci náhodnej ťažby v lesnom celku Varín, v JPRL 740_1, 808a, 816a, 824b_1, 824a_1, 911, zverejnené dňa 23. 02. 2023 (PDF, 225 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubového konania, v k. ú. Kotrčiná Lúčka, na parcele č. KN-C  140/9, zverejnené dňa 20. 02. 2023 (PDF, 224 kB)

Začatie konania OU-ZA-OSZP3-2023_016393_Val, zverejnené dňa 14. 02. 2023 (PDF, 228 kB)

Oznámenia o začatí konania vo veci náhodnej ťažby v lesnom celku Varín, v JPRL  808a, 816a, 824b_1, 740_1, 808a , zverejnenie dňa 07.02.2023 (PDF, 394 kB)

Oznámenia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na oplotenie pozemku, v k. ú. Dolná Tižina, parcela č. KN-C 502/53, zverejnené dňa 02.02.2023 (PDF, 387 kB)

Zverejnenie správneho konania, výrub drevín, Urbár Varín, zverejnené dňa 30.01.2023 (PDF, 216 kB)

Začatie konania OU-ZA-OSZP3-2023/013237/Val, zverejnené dňa 27.01.2023 (PDF, 237 kB)

OU-ZA-OSZP3-2023/001520-008/Grf-SO 02  Vodné hospodárstvo, zverejnené dňa 27.01.2023 (PDF, 2 MB)

Oznámenia o začatí konania vo veci výrubového konania v k. ú. Dolná Tižina, parcela č. KN-C 513/68, zverejnené dňa 26.01.2023 (PDF, 391 kB)

Zverejnenie správneho konania - Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo Varín, zverejnené dňa 26.01.2023 (PDF, 219 kB)

Zverejnenie - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub krovín v katastrálnom území Rajecká Lesná, Vojtech Botoš, zverejnené dňa 25.01.2023 (PDF, 222 kB)

Zverejnenie - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub krovín v katastrálnom území Babkov, Štefan Cibulka a Ing. Ľubica Cibulková, zverejnené dňa 25.01.2023 (PDF, 220 kB)

Zverejnenie - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub krovín v katastrálnom území Lietavská Svinná, LPS Urbár Lietavská Svinná, zverejnené dňa 25.01.2023 (PDF, 221 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu dreviny 1 ks smrek obyčajný, rastúci v k .ú. Budatín, extravilán obce, na parcele č. KN-C 712/343, zverejnené dňa 25.01.2023 (PDF, 235 kB)

Zverejnenie - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín  - Daniel Jakubík , zverejnené dňa: 23.01.2023 (PDF, 219 kB)

Oznámenie o začatí konania ku náhodnej ťažbe v lesnom celku Dubeň, v JPRL 1513, zverejnené dňa 17.01.2023 (PDF, 233 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín  - Ing. Michal Dudák, zverejnené dňa 17.01.2023 (PDF, 161 kB)

Oznámenia o začatí konania vo veci náhodnej ťažby v lesnom celku Varín, v JPRL 808a, 824b_1, 816a, 740_1, zverejnené dňa 12.01.2023 (PDF, 394 kB)

Zverejnenie - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín - Národná diaľničná spoločnosť, zverejnené dňa 10.01.2023 (PDF, 221 kB)

Zverejnenie oznámenia o začatí konania vo veci náhodnej ťažby v lesnom celku Varín, v JPRL 740_1, 808a, 811b, 824b_1,  808a - zverejnenie dňa 10.01.2023 (PDF, 394 kB)

Zverejnenie - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín  - Ing. Renáta Šimková - zverejnené dňa 10.01.2023 (PDF, 221 kB)

Zverejnenie správneho konania, výrub drevín, Franek Stanislav, Franeková Katarína, dňa 09.01.2023 (PDF, 216 kB)

Zverejnenie správneho konania, výrub drevín, Ján Paško, zverejnené dňa 09.01.2023 (PDF, 215 kB)

Zverejnenie konania, náhodné ťažby, Pozemkové spoločenstvo Strečno, zverejnené dňa 09.01.2023 (PDF, 392 kB)

Zverejnenie - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín  - Stredoslovenská distribučná a.s., zverejnené dňa 09.01.2023 (PDF, 221 kB)

2023_009860 Zverejnenie správneho konania, výrub drevín, Zuzana Tichá, zverejnené dňa 04.01.2023 (PDF, 158 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín, v extraviláne Obce Lysica, na parcelách č. KN-C 1737 a 1738, zverejnené dňa 04.01.2023 (PDF, 235 kB)