Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. február 2023, sobota
 

Správne konania

Oznámenia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na oplotenie pozemku, v k. ú. Dolná Tižina, parcela č. KN-C 502/53, zverejnené dňa 02.02.2023 (PDF, 387 kB)

Zverejnenie správneho konania, výrub drevín, Urbár Varín, zverejnené dňa 30.01.2023 (PDF, 216 kB)

Začatie konania OU-ZA-OSZP3-2023/013237/Val, zverejnené dňa 27.01.2023 (PDF, 237 kB)

OU-ZA-OSZP3-2023/001520-008/Grf-SO 02  Vodné hospodárstvo, zverejnené dňa 27.01.2023 (PDF, 2 MB)

Oznámenia o začatí konania vo veci výrubového konania v k. ú. Dolná Tižina, parcela č. KN-C 513/68, zverejnené dňa 26.01.2023 (PDF, 391 kB)

Zverejnenie správneho konania - Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo Varín, zverejnené dňa 26.01.2023 (PDF, 219 kB)

Zverejnenie - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub krovín v katastrálnom území Rajecká Lesná, Vojtech Botoš, zverejnené dňa 25.01.2023 (PDF, 222 kB)

Zverejnenie - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub krovín v katastrálnom území Babkov, Štefan Cibulka a Ing. Ľubica Cibulková, zverejnené dňa 25.01.2023 (PDF, 220 kB)

Zverejnenie - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub krovín v katastrálnom území Lietavská Svinná, LPS Urbár Lietavská Svinná, zverejnené dňa 25.01.2023 (PDF, 221 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu dreviny 1 ks smrek obyčajný, rastúci v k .ú. Budatín, extravilán obce, na parcele č. KN-C 712/343, zverejnené dňa 25.01.2023 (PDF, 235 kB)

Zverejnenie - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín  - Daniel Jakubík , zverejnené dňa: 23.01.2023 (PDF, 219 kB)

Oznámenie o začatí konania ku náhodnej ťažbe v lesnom celku Dubeň, v JPRL 1513, zverejnené dňa 17.01.2023 (PDF, 233 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín  - Ing. Michal Dudák, zverejnené dňa 17.01.2023 (PDF, 161 kB)

Oznámenia o začatí konania vo veci náhodnej ťažby v lesnom celku Varín, v JPRL 808a, 824b_1, 816a, 740_1, zverejnené dňa 12.01.2023 (PDF, 394 kB)

Zverejnenie - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín - Národná diaľničná spoločnosť, zverejnené dňa 10.01.2023 (PDF, 221 kB)

Zverejnenie oznámenia o začatí konania vo veci náhodnej ťažby v lesnom celku Varín, v JPRL 740_1, 808a, 811b, 824b_1,  808a - zverejnenie dňa 10.01.2023 (PDF, 394 kB)

Zverejnenie - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín  - Ing. Renáta Šimková - zverejnené dňa 10.01.2023 (PDF, 221 kB)

Zverejnenie správneho konania, výrub drevín, Franek Stanislav, Franeková Katarína, dňa 09.01.2023 (PDF, 216 kB)

Zverejnenie správneho konania, výrub drevín, Ján Paško, zverejnené dňa 09.01.2023 (PDF, 215 kB)

Zverejnenie konania, náhodné ťažby, Pozemkové spoločenstvo Strečno, zverejnené dňa 09.01.2023 (PDF, 392 kB)

Zverejnenie - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín  - Stredoslovenská distribučná a.s., zverejnené dňa 09.01.2023 (PDF, 221 kB)

2023_009860 Zverejnenie správneho konania, výrub drevín, Zuzana Tichá, zverejnené dňa 04.01.2023 (PDF, 158 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín, v extraviláne Obce Lysica, na parcelách č. KN-C 1737 a 1738, zverejnené dňa 04.01.2023 (PDF, 235 kB)

OU-ZA-OSZP3-2022_058779_Val - začatie konania k náhodnej ťažbe v lesnom celku Varín, zverejnené dňa 19. 12. 2022 (PDF, 224 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na oplotenie pozemku, v k. ú. Dolná Tižina, parcela č. KN-C 502/53, zverejnené dňa 14.12.2022 (PDF, 232 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na oplotenie pozemku v k. ú. Dolná Tižina, parcela č. KN-C 502/85, zverejnené dňa 13.12.2022  (PDF, 232 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na oplotenie pozemku, v k. ú. Lysica, parcela č. KN-C 1803/89, zverejnené dňa 13.12.2022 (PDF, 230 kB)

Zverejnenie - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín - Ľubomíra Igondová a Ján Morančík, 057084, zverejnené dňa 07. 12. 2022 (PDF, 153 kB)

OU-ZA-OSZP3-2022_057183_Val - začatie konania k náhodnej ťažbe v lesnom celku Varín, zverejnené dňa 07. 12. 2022 (PDF, 227 kB)

OU-ZA-OSZP3-2022_056246_Val - začatie konania k náhodnej ťažbe v lesnom celku Varín, zverejnené dňa 30. 11. 2022 (PDF, 222 kB)

2022_056168 Zverejnenie správneho konania, výrub drevín, ŽilBYT, s.r.o., zverejnené dňa 30. 11. 2022 (PDF, 149 kB)

Zverejnenie oznámenia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na zásah do biotopov, v k. ú. Terchová (PDF, 234 kB)

2022_055471 Zverejnenie správneho konania - Ing. Dušan Tomašec (PDF, 160 kB)

Zverejnenie - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín - Ing Igor Choma a Ing Daniela Chomová, 054966, zverejnené dňa 23. 11. 2022 (PDF, 152 kB)

OU-ZA-OSZP3-2022_054834_Val - začatie konania k náhodnej ťažbe v lesnom celku Varín, zverejnené dňa 22. 11. 2022 (PDF, 226 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu v zmysle § 13 ods. 2 písm. l) zákona na dočasné umiestnenie 6 kontajnerov, pričom jeden bude slúžiť ako veža. Kontajnery budú umiestnené mimo zastavaného územia Obce Nezbudská Lúčka, na parcele č, KN-C  5359/1, v ochrannom pásme Národného parku malá Fatra, na ktoré sa vzťahuje druhý stupeň ochrany v zmysle zákona č. 543/2002      Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zverejnené dňa 14. 11. 2022 (PDF, 225 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu dreviny 1 ks tuja, rastúca v k. ú. Mojšová Lúčka, extravilán obce, na parcele č. KN-C 610/57, zverejnené dňa 10. 11. 2022 (PDF, 226 kB)

Zverejnenie - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub krovín v katastrálnom území Rajecká Lesná, Vojtech Botoš, 052906, zverejnené dňa 09. 11. 2022 (PDF, 152 kB)

OU-ZA-OSZP3-2022_052804_Val - začatie konania k náhodnej ťažbe v lesnom celku Varín, zverejnené dňa 08. 11. 2022 (PDF, 226 kB)

OU-ZA-OSZP3-2022_052601_Val - začatie konania k náhodnej ťažbe v lesnom celku Varín, zverejnené dňa 07. 11. 2022 (PDF, 224 kB)

2022_052382 Zverejnenie správneho konania, výrub drevín, Darina Vandlíková, zverejnené dňa 07. 11. 2022 (PDF, 149 kB)

2022_052045 Zverejnenie správneho konania - Tomáš Bohme, zverejnené dňa 03. 11. 2022 (PDF, 150 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci zákazu vykonania náhodnej ťažby v lesnom celku Dubeň, v JPRL 1460a_1, pre obhospodarovateľa Urbárska obec – pozemkové spoločenstvo Krasňany, zverejnené dňa 26. 10. 2022 (PDF, 222 kB)

OU-ZA-OSZP3-2022_050725_Val - začatie konania k náhodnej ťažbe v lesnom celku Varín, zverejnené dňa 24. 10. 2022 (PDF, 226 kB)

2022_050298 Zverejnenie správneho konania, výrub drevín, Obec Divinka, zverejnené dňa 24. 10. 2022 (PDF, 149 kB)

OU-ZA-OSZP3-2022_050471_Val - začatie konania k náhodnej ťažbe v lesnom celku Krásno východ, zverejnené dňa 24. 10. 2022 (PDF, 223 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci náhodnej ťažby v lesnom celku Varín, v JRPL 1056_10, 1057_10, zverejnené dňa 24. 10. 2022 (PDF, 225 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubového konania, ide o 6 ks lipy, 1 ks čerešňa, 1 ks jelša a 1 ks jaseň a krovitý porast tvorený druhom lieska obyčajná, dreviny a krovitý porast rastú mimo zastavaného územia Obce Lysica, v ochrannom pásme Národného parku Malá Fatra, na parcelách č. KN-C 1737, 1738, zverejnené dňa 20. 10. 2022 (PDF, 224 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu 5 ks drevín druh smrek obyčajný, rastúce v k. ú. Terchová, extravilán obce, v časti ochrana prírody a krajiny, zverejnené dňa 18. 10. 2022 (PDF, 223 kB)

OU-ZA-OSZP3-2022_049579_Val - začatie konania k náhodnej ťažbe v lesnom celku Varín, zverejnené dňa 17. 10. 2022 (PDF, 222 kB)

OU-ZA-OSZP3-2022_049506_Val - začatie konania k náhodnej ťažbe v lesnom celku Dubeň, zverejnené dňa 17. 10. 2022 (PDF, 222 kB)

Oznámenie ku nariadeniu výrubu 2 ks drevín, druh vŕba biela Salix alba, rastúce mimo zastavaného územia Zádubnie, na parcelách č. KN-E 1830, 1831, zverejnené dňa 12. 10 2022 (PDF, 150 kB)

OU-ZA-OSZP3-2022_048578_Val - začatie konania k náhodnej ťažbe Varín v lesnom celku, zverejnené dňa 11. 10. 2022 (PDF, 224 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín  - Kofola a.s., 048073, zverejnené dňa 10. 10. 2022 (PDF, 152 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na oplotenie pozemkov, mimo zastavaného územia Obce Terchová, parcely č. KN-C 11 168/2, 11 169/3,4,5;  587, 11 170/1, 589/1, v ochrannom pásme Národného parku Malá Fatra, na ktoré sa vzťahuje druhý stupeň ochrany v zmysle zákona a zároveň sú súčasťou Chráneného vtáčieho územia SKCHVÚ013 Malá Fatra., zverejnené dňa 07. 10. 2022 (PDF, 222 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín 6 ks smrek obyčajný a krovitý porast s plošnou výmerou 200 m2, rastúce v k. ú. Vranie, parcela č. KN- C 847/2, zverejnené dňa 07. 10. 2022 (PDF, 224 kB)

2022_046301 Zverejnenie správneho konania, výrub drevín, Ivan Oboňa, zverejnené dňa 06. 10. 2022 (PDF, 149 kB)

2022_046300 Zverejnenie správneho konania, výrub drevín, Ing. Milan Szetei, zverejnené dňa 06. 10. 2022 (PDF, 149 kB)

Zverejnenie správneho konania - výrub drevín, Pozemkové spoločenstvo Komposesorát Veľká Čierna, 047720, zverejnené dňa 06. 10. 2022 (PDF, 151 kB)

2022_047435 Zverejnenie správneho konania, výrub drevín, Mesto Žilina, zverejnené dňa 05. 10. 2022 (PDF, 149 kB)

2022_047436 Zverejnenie správneho konania - Jaroslav Zakopčan, zverejnené dňa 05. 10. 2022 (PDF, 150 kB)

OU-ZA-OSZP3-2022_047345_Val - začatie konania k náhodnej ťažbe v lesnom celku Varín, zverejnené dňa 04. 10. 2022 (PDF, 226 kB)

OU-ZA-OSZP3-2022_047326_Val - začatie konania k náhodnej ťažbe v lesnom celku Varín, zverejnené dňa 04. 10. 2022 (PDF, 224 kB)

2022_046883 Zverejnenie správneho konania, výrub drevín, Richard Valenta, zverejnené dňa 03. 10. 2022 (PDF, 149 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na oplotenie pozemku, mimo zastavaného územia Obce Dolná Tižina, parcely č. KN-C 755/82 a 755/127 v ochrannom pásme Národného parku Malá Fatra, na ktoré sa vzťahuje druhý stupeň ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zverejnené dňa 29. 09. 2022 (PDF, 221 kB)

Zverejnenie konania, náhodné ťažby, Pozemkové spoločenstvo Strečno, 046238, zverejnené dňa 27. 09. 2022 (PDF, 227 kB)

OU-ZA-OSZP3-2022_045480_Val - začatie konania k náhodnej ťažbe v lesnom celku Varín, zverejnené dňa 21. 09. 2022 (PDF, 221 kB)

2022_045306 Zverejnenie správneho konania, výrub drevín, OMSIT, s.r.o. , zverejnené dňa 21. 09. 2022 (PDF, 150 kB)

Zverejnenie - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín  - Ivan Ďurnek, 044048, zverejnené dňa 20. 09. 2022 (PDF, 151 kB)

Zverejnenie správneho konania - OU-ZA-OSZP3-2022/044663/Val - Martin Košturiak, zverejnené dňa 16.9.2022 (PDF, 159 kB)

OU-ZA-OSZP3-2022_043874_Val MEERKS, zverejnené dňa 09. 09. 2022 (PDF, 229 kB)

Zverejnenie správneho konania - výrub drevín, Pozemkové spoločenstvo podielových vlastníkov časť Rybníky, 043875, zverejnené dňa 09. 09. 2022 (PDF, 152 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín 3 ks smrek obyčajný, 2 ks hrab, 1 ks buk lesný a krovitý porast lokalita č. 1 s plošnou výmerou 30 m2 a lokalita č. 2 s plošnou výmerou 30 m2, v k.ú. Lysica, extravilán obce, na parcele č. KN-E  1400, zverejnené dňa 09. 09. 2022 (PDF, 225 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na oplotenie pozemku, v extraviláne Obce Lysica, parcela č. KN-C 1940/89, zverejnené dňa 09. 09. 2022 (PDF, 222 kB)

2022_043717 Zverejnenie správneho konania - Mesto Žilina, dreviny Bratislavská, zverejnené dňa 09. 09. 2022 (PDF, 150 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubového konania v k. ú. Terchová, predmetom výrubu je 820 ks drevín a krovitý porast s plošnou výmerou 1814 m2. Dreviny a krovitý porast rastú na parcelách č. KN-C 16404/89, 16404/90, 16404/382, 16404/383 v k. ú. Terchová, zverejnené dňa 07. 09. 2022 (PDF, 226 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci náhodnej ťažby v lesnom celku Dubeň, v JPRL 1450a_1, zverejnené dňa 07. 09. 2022 (PDF, 224 kB)

Oznámenie vo veci vydania rozhodnutia na oplotenie pozemku, v k. ú. Lysica, extravilán obce, na parcele č. KN-E 799,  v ochrannom pásme Národného parku Malá Fatra, na ktoré sa vzťahuje druhý stupeň ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zverejnené dňa 06. 09. 2022 (PDF, 221 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubového konania, dreviny rastú v k. ú. Lysica, na parcele č. KN-C  1997/2, ide o 6 ks drevín druh jaseň, zverejnené dňa 02.09.2022 (PDF, 391 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubového konania, dreviny rastú v k. ú. Terchová, na parcele č. KN-C  16402/43, ide o 3 ks drevín druh smrek obyčajný, zverejnené dňa 02.09.2022 (PDF, 393 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubového konania v k. ú. Lysica, extravilán obce, dreviny rastú na parcele č. KN-E 2066, ide o dreviny druh: smrek, jaseň, hrab a breza, zverejnené dňa 02.09.2022 (PDF, 391 kB)

OU-ZA-OSZP3-2022/042410/Val - začatie konania k náhodnej ťažbe v lesnom celku Varín - obhospodarovateľ MEERKS a. s. Košice (PDF, 238 kB)

Zverejnenie konania, náhodná ťažba v LC Varín, JPRL 740 1, 805 1, 817 1, 818 1 - MEERKS a.s. Kočice, 041703, zverejnené dňa 24. 08. 2022 (PDF, 225 kB)

Zverejnenie konania, náhodné ťažby, LESY SR, OZ Sever  - LC RAJECKO, 041686, zverejnené dňa 24. 08. 2022 (PDF, 224 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci náhodnej ťažby v lesnom celku Varín, v JPRL 740_1, 808a, 817_1, 818_1, 823_1, zverejnené dňa 22. 08. 2022 (PDF, 226 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín  - IDEÁLNE DOMY s.r.o., 040755, zverejnené dňa 19.08.2022 (PDF, 223 kB)

2022_040114 Zverejnenie správneho konania, výrub drevín, Ing. Marcela Kováčová, zverejnené dňa 12. 08. 2022 (PDF, 149 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubového konania 2 ks drevín, v k. ú. Stráža, extravilán obce, na parcele č. KN-C  540/20, zverejnené dňa 11. 08. 2022 (PDF, 146 kB)

2022_039681 Zverejnenie správneho konania, výrub drevín, Zuzana Kiššová, zverejnené dňa 10. 08. 2022 (PDF, 149 kB)

2022_039621 Zverejnenie správneho konania - Kostelný Dušan, zverejnené dňa 10. 08. 2022 (PDF, 150 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci náhodnej ťažby v lesnom celku Varín, v JPRL 812c, 816a, 817_1, 818_1, 823_1, zverejnené dňa 10. 08. 2022 (PDF, 227 kB)

Zverejnenie konania, náhodné ťažby, LESY SR, OZ Sever  - LC TURIE, 039373, zverejnené dňa 09. 08. 2022 (PDF, 225 kB)

Zverejnenie správneho konania - výrub drevín, Mesto Rajec, 038497, zverejnené dňa 05. 08. 2022 (PDF, 152 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na umiestnenie prenosného zariadenia – unimobunky, mimo zastavaného územia Obce LYSICA, na parcele č. KN-C 1236/3, ktorá je situovaná v ochrannom pásme Národného parku Malá Fatra, na ktoré sa vzťahuje druhý stupeň ochrany v zmysle zákona č. 543/2002 z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zverejnené dňa 04. 08. 2022 (PDF, 221 kB)

OU-ZA-OSZP3-2022_037813_Val MEERKS, zverejnené dňa 27. 07. 2022 (PDF, 225 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci náhodnej ťažby v lesnom celku Varín, v JPRL 904b_1, zverejnené dňa 19. 07. 2022 (PDF, 224 kB)

OU-ZA-OSZP3-2022_036733_Val - Laurenčík a spol.. Terchová Podžiar, p.s., zverejnené dňa 19. 07. 2022 (PDF, 223 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu 9 ks drevín druh smrek obyčajný, rastúce v k. ú. Belá, extravilán obce, na parcele č. KN-C 8534/2, zverejnené dňa 18. 07. 2022 (PDF, 224 kB)

OU-ZA-OSZP3-2022/036391/Bal - oznámenia o začatí konania vo veci náhodnej ťažby v lesnom celku Varín, v JPRL 729_1, 740_1, 816B, 823_1, 729_1, 740_1, 816B, zverejnené dňa 15.07.2022 (PDF, 395 kB)

OU-ZA-OSZP3-2022/036203/Bal oznámenia o začatí konania vo veci obmedzenia náhodnej ťažby v lesnom celku Varín, zverejnené dňa 14.07.2022 (PDF, 397 kB)

OU-ZA-OSZP3-2022/036111/Bre - Zverejnenie konania, náhodné ťažby, LESY SR, OZ Sever  - LC RAJECKO (PDF, 233 kB)

OU-ZA-OSZP3-2022/035803/Bal - žiadosť vo veci vydania súhlasu v zmysle  § 47 ods. (3)  zákona na výrub  drevín, v druhovom zložení 5 smrek obyčajný, 1 ks javor a 3 ks jaseň, rastúcev k. ú.  Lysica, extravilán obce, na parcele č. KN-C 2013, zverejnené dňa 12.07.2022 (PDF, 391 kB)

OU-ZA-OSZP3-2022/035617/Bal - Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu 4 ks drevín druh smrek obyčajný, rastúce v extraviláne Obce Terchová, na parcele č.KN-C 16 155/21 (PDF, 236 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci umiestnenia prenosných zariadení – rodinnej šmýkačky a predajného kontajnera, v k. ú. Nezbudská Lúčka, parcela č. KN-C 5359/1 v ochrannom pásme Národného parku Malá Fatra, zverejnené dňa 08. 07. 2022 (PDF, 221 kB)

Zverejnenie konania, náhodné ťažby, Komposesorát MINČOL, pozemkové spoločenstvo, Teplička nad Váhom, 035131, zverejnené dňa 07. 07. 2022 (PDF, 230 kB)

Zverejnenie konania, náhodné ťažby, LESY SR, OZ Sever  - LC TURIE, 034620, zverejnené dňa 06. 07. 2022 (PDF, 224 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci obmedzenia náhodnej ťažby v lesnom celku Varín, pre obhospodarovateľa MEERKS a. s., Košice,  Južná trieda 46, 040 01 Košice – Staré Mesto, zverejnené dňa 06. 07. 2022 (PDF, 231 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci náhodnej ťažby v lesnom celku Varín, v JPRL 1417a, zverejnené dňa 27. 06. 2022 (PDF, 224 kB)

OU-ZA-OSZP3-2022_033480_Val MEERKS, zverejnené dňa 24. 06. 2022 (PDF, 227 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubového konania v k. ú. Mojšová Lúčka, extravilán obce, na parcelách č. KN-C 518, 519/1, 519/6, zverejnené dňa 21. 06. 2022 (PDF, 223 kB)

OU-ZA-OSZP3-2022/032164/Bal - oznámenia o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub 1 ks dreviny druh borovica lesná, rastúca v k. ú. Budatín, extravilán obce, zverejnené dňa 20.06.2022 (PDF, 391 kB)

OU-ZA-OSZP3-2022/032414/Bal - oznámenia o začatí konania vo veci náhodnej ťažby v lesnom celku Dubeň, v JPRL 1415_1, zverejnené dňa 20.06.2022 (PDF, 390 kB)

OU-ZA-OSZP3-2022_032138_Val - LESY SR, š.p. OZ Žilina, zverejnené dňa 16. 06. 2022 (PDF, 222 kB)

OU-ZA-OSZP3-2022_032136_Val MEERKS, zverejnené dňa 16. 06. 2022 (PDF, 226 kB)

OU-ZA-OSZP3-2022_032132_Val MEERKS, zverejnené dňa 16. 06. 2022 (PDF, 230 kB)

Zverejnenie konania, náhodné ťažby, LESY SR, OZ Sever  - LC TURIE, 032052, zverejnené dňa 15. 06. 2022 (PDF, 224 kB)

OU-ZA-OSZP3-2022_030650_Val MEERKS, zverejnené dňa 06. 06. 2022 (PDF, 227 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na oplotenie pozemku, mimo zastavaného územia Obce Terchová, parcela č. KN-C 10814, zverejnené dňa 31. 05. 2022 (PDF, 221 kB)

OU-ZA-OSZP3-2022_029586_Val MEERKS, zverejnené dňa 30. 05. 2022 (PDF, 229 kB)

OU-ZA-OSZP3-2022_028517_Val MEERKS, zverejnené dňa 23. 05. 2022 (PDF, 228 kB)

OU-ZA-OSZP3-2022/027505/Val - MEERKS, zverejnené dňa 16.05.2022 (PDF, 240 kB)

2022_026428 Zverejnenie správneho konania, výrub drevín, Mesto Žilina, zverejnené dňa 11. 05. 2022 (PDF, 149 kB)

OU-ZA-OSZP3-2022/026376/Bre - vydanie súhlasu na oplotenie pozemku mimo zastavaného územia obce, GLOCK Forst Slowakei, zverejnené dňa 09.05.2022 (PDF, 160 kB)

Oznámenie o začatí konania o územných a časových obmedzeniach lesohospodárskej činnosti, pre potreby zabezpečenia ochrany hniezdiska, zverejnené dňa 06.05.2022 (PDF, 220 kB)

Začatie konania k náhodnej ťažbe v zmysle § 14 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v lesnom celku Varín, zverejnené dňa 04.05.2022 (PDF, 391 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na oplotenie pozemku, mimo zastavaného územia Obce Horná Tižina, na parcelách č. KN-C 608/15 a 693/1, zverejnené dňa 29. 04. 2022 (PDF, 222 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 6 ks drevín a krovitého porastu s plošnou výmerou 70 m2, v k. ú. Horná Tižina, na parcelách č. KN-C 608/15, 693/1 extravilán obce, zverejnené dňa 29. 04. 2022 (PDF, 226 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na oplotenie pozemku, v k. ú. Lysica, extravilán obce, na parcelách č. KN.C 993/5, 993/, zverejnené dňa 28. 04. 2022 (PDF, 220 kB)

OU-ZA-OSZP3-2022_024701_Val MEERKS, zverejnené dňa 27. 04. 2022 (PDF, 225 kB)

OU-ZA-OSZP3-2022_024570_Val MEERKS, zverejnené dňa 27. 04. 2022 (PDF, 226 kB)

OU-ZA-OSZP3-2022_024569_Val - LESY SR, š.p. OZ Žilina, zverejnené dňa 27. 04. 2022 (PDF, 222 kB)

Zverejnenie konania, náhodné ťažby, LESY SR, OZ Sever  - LC RAJECKO, 024400, zverejnené dňa 26. 04. 2022 (PDF, 227 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci oplotenia pozemku v k. ú. Belá, extravilán obce, na parcelách č. KN-C 4600/20 a 4600/21, ktoré sú situované v ochrannom pásme Národného parku Malá Fatra, na ktoré sa vťahuje druhý stupeň ochrany v zmysle zákona, zverejnené dňa 13. 04. 2022 (PDF, 220 kB)

OU-ZA-OSZP3-2022_022794_Val MEERKS, zverejnené dňa 13. 04. 2022 (PDF, 231 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu dreviny 1 kus topoľ, rastúci  v k. ú. Terchová, extravilán obce, parcela č. KN-C 4122/2. Pozemok je situovaný v ochrannom pásme Národného parku Malá Fatra, na ktoré sa vzťahuje druhý stupeň ochrany v zmysle zákona a zároveň je súčasťou Chráneného vtáčieho územia SKCHVÚ013 Malá Fatra, zverejnené dňa 07. 04. 2022 (PDF, 224 kB)

Oznámenie o začatí konania ku zákazu vykonania úmyselnej ťažby v lesnom celku Dubeň v JPRL 1536, 1539, 1540, zverejnené dňa 06. 04. 2022 (PDF, 220 kB)

2022_021209 Zverejnenie správneho konania - Ing. Kamil Drdol, PhD., zverejnené dňa 06. 04. 2022 (PDF, 150 kB)

OU-ZA-OSZP3-2022_021744_Val MEERKS, zverejnené dňa 05. 04. 2022 (PDF, 225 kB)

OU-ZA-OSZP3-2022_021689_Val MEERKS, zverejnené dňa 05. 04. 2022 (PDF, 226 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na oplotenie pozemku v k.ú. Horná Tižina, Anton Obšivan, 021293, zverejnené dňa 01. 04. 2022 (PDF, 151 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín, v druhovom zložení 3 ks smrek obyčajný, rastúce v extraviláne Obce Zádubnie, na parcele č. KN-C 960/2, zverejnené dňa 29. 03. 2022 (PDF, 223 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci náhodnej ťažby v lesnom celku Varín, v JPRL 1056_10, zverejnené dňa 29. 03. 2022 (PDF, 224 kB)

Zverejnenie oznámenia o začatí konania vo veci výrubu krovitého porastu, v extraviláne Obce Lysica, na parcele č. KN-E 1191, zverejnené dňa: 24.03.2022 (PDF, 291 kB)

Oznámenia o začatí konania vo veci: vydania súhlasu na pasenie, napájanie, preháňanie a košarovanie hospodárskych zvierat v zmysle § 13 ods. 2 písm. e), vydanie súhlasu na pozemnú aplikáciu chemických látok v zmysle § 13 ods. 2 písm. h) zákona a oplotenie pozemku  - poľných kultúr elektrickým ohradníkom v zmysle § 13 ods. 2 písm. d) zákona a § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v území NP Malá Fatra a v jeho ochrannom pásme, v k. ú. Horná Tižina, Dolná Tižina, Terchová, Belá, Lysica, Stráža, Varín, Krasňany, zverejnené dňa 22. 03. 2022 (PDF, 222 kB)

OU-ZA-OSZP3-2022_019887_Val MEERKS, zverejnené dňa 22. 03. 2022 (PDF, 226 kB)

Oznámenie o začatí konania ku zákazu vykonania úmyselnej ťažby v lesnom celku  Varín, v JPRL 888A, 888B, zverejnené dňa 22. 03. 2022 (PDF, 219 kB)

Oznámenie o začatí konania v lesnom celku  Dubeň, v JPRL 1542, 1543A, 1543B, 1550B, zverejnené dňa 22. 03. 2022 (PDF, 299 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci úmyselnej ťažby v lesnom celku Dubeň, v JPRL 1354 pre obhospodarovateľa  Lesné pozemkové spoločenstvo Lipovec – Nededza, zverejnené dňa 22. 03. 2022 (PDF, 220 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu 1 ks dreviny druh smrek obyčajný, rastúci v extraviláne, k. ú. Horná Tižina, parcela č. KN-C 751, zverejnené dňa 16. 03. 2022 (PDF, 224 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci úmyselnej ťažby v lesnom celku Dubeň, v JPRL  1505A, 1505B, 1506, 1509A, 1513, 1515, 1517, 1518, zverejnené dňa 16. 03. 2022 (PDF, 299 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci úmyselnej ťažby v lesnom celku Dubeň, v JPRL 1467A, v časti ochrana prírody a krajiny, zverejnené dňa 16. 03. 2022 (PDF, 298 kB)

2022_018637 Zverejnenie správneho konania, výrub drevín, Mgr. Katarína Zichová, zverejnené dňa 14. 03. 2022 (PDF, 149 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci zákazu vykonania úmyselnej ťažby v lesnom celku Dubeň, v JPRL 1449C, 1453A, 1453B, zverejnené dňa 10. 03. 2022 (PDF, 220 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci zákazu vykonania úmyselnej ťažby v lesnom celku Dubeň, v JPRL 1454B, 1454C, 1460A, 1461B, 1461C, 1461D pre obhospodarovateľa: Urbárska obec, pozemkové spoločenstvo Krasňany, 013 03 Krasňany, zverejnené dňa 10. 03. 2022 (PDF, 220 kB)

OU-ZA-OSZP3-2022_018018_Val MEERKS, zverejnené dňa 09. 03. 2022 (PDF, 228 kB)

OU-ZA-OSZP3-2022_017791_Val MEERKS, zverejnené dňa 08. 03. 2022 (PDF, 227 kB)

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín – 5 ks smrek obyčajný, v k. ú. Terchová, extravilán obce, zverejnené dňa 08. 03. 2022 (PDF, 144 kB)

Zverejnenie - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín  - Marcela Podoláková, 016215, zverejnené dňa 03. 03. 2022 (PDF, 151 kB)

Oznámenie o začatí konania ku úmyselnej ťažbe v lesnom celku Dubeň pre obhospodarovateľa Lesné pozemkové a pasienkové spoločenstvo - Urbariát Nezbudská Lúčka, Nezbudská Lúčka č. 102, 013 24 Nezbudská Lúčka, IČO: 00629286, zverejnené dňa 01. 03. 2022 (PDF, 257 kB)

OU-ZA-OSZP3-2022_016462_Val MEERKS, zverejnené dňa 28. 02. 2022 (PDF, 229 kB)

2022_015917 Zverejnenie správneho konania, výrub drevín, Ing. Vladimír Gróf, PhD (PDF, 158 kB)

2022_015761 Zverejnenie správneho konania - Ing. Michal Koňuch, Krasňany (PDF, 159 kB)

2022_015262 Zverejnenie správneho konania - Benč, Krasňany (PDF, 159 kB)

Zverejnenie správneho konania - výrub drevín Urbár Stránske, zverejnené dňa 22.02.2022 (PDF, 150 kB)

Zverejnenie správneho konania - Urbár Varín, zeverejnené dňa 22.02.2022 (PDF, 221 kB)

Zverejnenie správneho konania - výrub drevín, Medvecký Pavol, 014620, zverejnené dňa 16. 02. 2022 (PDF, 151 kB)

Zverejnenie konania, náhodné ťažby, LESY SR - RAJECKO, 014161, zverejnené dňa 10. 02. 2022 (PDF, 225 kB)

Zverejnenie správneho konania - výrub drevín, Mesto Rajecké Teplice, 013501, zverejnené dňa 10. 02. 2022 (PDF, 151 kB)

2022_013217 Zverejnenie správneho konania, výrub dreviny, Ing. Marta Hajniková, zverejnené dňa 08. 02. 2022 (PDF, 149 kB)

2022_012739 Zverejnenie správneho konania, výrub drevín, Kopták Filip, Dlhé Pole, zverejnené dňa 08. 02. 2022 (PDF, 149 kB)

2022_012797 Zverejnenie správneho konania - Tichý, Krasňany, zverejnené dňa 08. 02. 2022 (PDF, 150 kB)

Zverejnenie správneho konania - vydanie súhlasu na zriadenie chovnej stanice, Lenka Zajacová, 012787, zverejnené dňa 07. 02. 2022 (PDF, 151 kB)

Zverejnenie správneho konania - výrub drevín, Pozemkové spoločenstvo Urbár Rosina, 013255, zverejnené dňa 07. 02. 2022 (PDF, 151 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci zákazu vykonania úmyselnej ťažby v lesnom celku Varín, v JPRL900B, 901A, 901B, 901C, 903A, 903B, 903C, 904A, 904B, 904C, 889, 900A, 900B, zverejnené dňa 04. 02. 2022 (PDF, 289 kB)

Ohlásenie náhodnej ťažby obhospodarovateľom MEERKS a. s. Košice, zverejnené dňa 04. 02. 2022 (PDF, 291 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci oplotenia pozemku v k. ú. Belá, extravilán obce, zverejnené dňa 03. 02. 2022 (PDF, 220 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci obmedzenia náhodnej ťažby v lesnom celku Krásno – stred, zverejnené dňa 03. 02. 2022 (PDF, 224 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín  - Božena Mareková, 012503, zverejnené 03. 02. 2022 (PDF, 152 kB)

OU-ZA-OSZP3-2022_012539_Val MEERKS, zverejnené dňa 01. 02. 2022 (PDF, 229 kB)

2021_011975 Zverejnenie správneho konania, výrub drevín, Staník Rudolf Dolný Hričov, zverejnené dňa 31. 01. 2022 (PDF, 150 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci obmedzenia náhodnej ťažby v lesnom celku Krásno – stred, v JPRL  4147 c10, zverejnené dňa 28. 01. 2022 (PDF, 222 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci obmedzenia  náhodnej ťažby v lesnom celku Krásno – stred, JPRL 3443_10, zverejnené dňa 28. 01. 2022 (PDF, 222 kB)

2022_011840_Val MEERKS, zverejnené dňa 26. 01. 2022 (PDF, 226 kB)

Zverejnenie správneho konania - výrub drevín, Jozef Kužma, 011148, zverejnené dňa 25. 01. 2022 (PDF, 151 kB)

Zverejnenie konania, náhodné ťažby, Pozemkové spoločenstvo Strečno, 011204, zverejnené dňa 25. 01. 2022 (PDF, 225 kB)

Oznámenie o začatí konaniu ku zákazu vykonania úmyselnej ťažby v lesnom celku Varín, pre obhospodarovateľa Združenie fyzických osôb vlastníkov lesa osady Štefanová p. s., Okružná č. 140, 013 03 Krasňany, IČO: 42388295, zverejnené dňa 24. 01. 2022 (PDF, 222 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci zákazu vykonania úmyselnej ťažby v lesnom celku Dubeň pre obhospodarovateľa Urbárska obec pozemkové spoločenstvo Varín, M. R. Štefánika 446,  013 03 Varín, IČO: 17058074, zverejnené dňa 24. 01. 2022 (PDF, 223 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci zákazu vykonania úmyselnej ťažby v lesnom celku Varín, pre obhospodarovateľa  Pozemkové spoločenstvo Cingelov a Ondrušov Terchová, zverejnené dňa 24. 01. 2022 (PDF, 223 kB)

Zverejnenie správneho konania - výrub drevín, Pavol Gašpierik, 011034, zverejnené dňa 24. 01. 2022 (PDF, 151 kB)

Zverejnenie správneho konania - výrub drevín, Michal Tužinčin, 010399, zverejnené dňa 24. 01. 2022 (PDF, 150 kB)

Oznámenia o začatí konania vo veci výrubu drevín, v k.ú. Divina, parcely č. KN-E 544 a KN-E 896, zverejnené 21. 01. 2022 (PDF, 62 kB)

OU-ZA-OSZP3-2022_010794_Val - MEERKS – náhodná ťažba, zverejnené dňa 20. 01. 2022 (PDF, 69 kB)

Oznámenia o začatí konania vo veci výrubu drevín, v k.ú. Terchová, parcela č. KN-C 1694, zverejnené 20. 01. 2022 (PDF, 291 kB)

Oznámenia o začatí konania vo veci zákazu vykonania úmyselnej ťažby v lesnom celku Varín, zverejnené 20. 01. 2022 (PDF, 294 kB)

Oznámenia o začatí konania vo veci úmyselnej ťažby v lesnom celku Varín, zverejnené 20. 01. 2022 (PDF, 288 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci úmyselnej ťažby v lesnom celku Dubeň, zverejnené 20. 01. 2022 (PDF, 283 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu 1 kusa dreviny druh orech, v k. ú. Brodno, zverejnené 17. 01. 2022 (PDF, 224 kB)

Oznámenie o začatí konania ku úmyselnej ťažbe v lesnom celku Varín, v JPRL 723, 724, 725A, 731, 735C, 735E, 737A, 737A, 907, 908B, 908C, 908D, 908F, 908E, 910A, 719, 720C, 720A, 721B, 721A, 722, 723, 724, 725B, 725A, 726, 730, 731, 735D, 735C, 735E, 736, 737D, 737A, 738, 743D, 744A, 744E, 744C, 778B, 778A, 784, 791, 793, 795, 827A, 827B, 829, 832, 836, 840, 841A, 845, 850, zverejnené dňa 14. 01. 2022 (PDF, 220 kB)

OU-ZA-OSZP3-2022_009893_Val MEERKS, zverejnené dňa 12. 01. 2022 (PDF, 226 kB)

OU-ZA-OSZP3-2022_009874_Val MEERKS, zverejnené dňa 12. 01. 2022 (PDF, 223 kB)

Zverejnenie správneho konania - výrub drevín, Obec Lietava, 009164, zverejnené dňa 10. 01. 2022 (PDF, 151 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na oplotenie pozemku, v k.ú. Dolná Tižina, parcela č. KN-C 749/106, zverejnené dňa 05. 01. 2022 (PDF, 224 kB)

OU-ZA-OSZP3-2022_008950_Val – MEERKS, zverejnené dňa 05. 01. 2022 (PDF, 225 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na oplotenie pozemku, v k. ú. Terchová, parcela č. EKN 1705, zverejnené dňa 04. 01. 2022 (PDF, 225 kB)

OU-ZA-OSZP3-2021_050472_Val – MEERKS, zverejnené dňa 16. 12. 2021 (PDF, 224 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu  96 ks drevín, v k. ú. Terchová, extravilán obce , na parcele č. KN-C 16090/39, zverejnené dňa 14. 12. 2021 (PDF, 225 kB)

OU-ZA-OSZP3-2021_050020_Val – MEERKS, zverejnené dňa 14. 12. 2021 (PDF, 226 kB)

Zverejnenie - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín - Lukáš Majerčík, 049405, zverejnené dňa 10. 12. 2021 (PDF, 151 kB)

OU-ZA-OSZP3-2021_049099_Val - Urbár Varín, zverejnené dňa 07. 12. 2021 (PDF, 223 kB)

2021_047736 Zverejnenie správneho konania - CTPark Žilina Airport, zverejnené 06. 12. 2021 (PDF, 150 kB)

Zverejnenie - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín - Jozef Mičic, Katarína Baučeková, Martin Mičic, Michal Mičic, zverejnené dňa 06. 12. 2021 (PDF, 152 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci náhodnej ťažby v lesnom celku Varín, v JPRL 30_1, 31_1, 32b_1 v časti ochrana prírody a krajiny, zverejnené dňa 03. 12. 2021 (PDF, 220 kB)

OU-ZA-OSZP3-2021_048570_Val – MEERKS, zverejnené dňa 02. 12. 2021 (PDF, 224 kB)

OU-ZA-OSZP3-2021_048569_Val - MEERKS, zverejnené dňa 02. 12. 2021 (PDF, 225 kB)

OU-ZA-OSZP3-2021_035896_Val – MEERKS, zverejnené dňa 02. 12. 2021 (PDF, 338 kB)

OU-ZA-OSZP3-2021_047936_Val - LESY SR, š.p. OZ Žilina, zverejnené dňa 29. 11. 2021 (PDF, 222 kB)

2021_046637 Zverejnenie správneho konania, výrub drevín, Dlhé Pole - Milan Mrník, zverejnené dňa 23. 11. 2021 (PDF, 149 kB)

OU-ZA-OSZP3-2021_047084_Val – MEERKS, zverejnené dňa 23. 11. 2021 (PDF, 225 kB)

OU-ZA-OSZP3-2021_046499_Val – MEERKS, zverejnené dňa 16. 11. 2021 (PDF, 229 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, v k. ú. Terchová, na parcele. č. KN-C 16404/80, zverejnené dňa 12. 11. 2021 (PDF, 225 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci náhodnej ťažbe v lesnom celku Dubeň, v JPRL 1328_1 a 1330a, zverejnené dňa 09. 11. 2021 (PDF, 222 kB)

2021_045352 Zverejnenie správneho konania, výrub drevín, Varín - Dušan Kubo, zverejnené dňa 08. 11. 2021 (PDF, 149 kB)

Zverejnenie - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín - Zuzana Vojaská, Július Vojaský, 045316, zverejnené dňa 08. 11. 2021 (PDF, 151 kB)

Oznámenie o výrube drevín - Slovenská správa ciest, IVSC Žilina, zverejnené dňa 08. 11. 2021 (PDF, 5 MB)

2021_044585 Zverejnenie správneho konania, výrub drevín, Divina - Emília Martincová, zverejnené dňa 02. 11. 2021 (PDF, 149 kB)

OU-ZA-OSZP3-2021_044303_Val – MEERKS, zverejnenené dňa 28. 10. 2021 (PDF, 228 kB)

2021_043297 Zverejnenie správneho konania - Trnka, Krasňany, zverejnené dňa 27. 10. 2021 (PDF, 149 kB)

Zverejnenie - Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín - Róbert Pekár a Marián Danišek, 043115, zverejnené dňd 27. 10. 2021 (PDF, 1 MB)

Zverejnenie - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín a krovín - Jozef Holúbek, 043133, zverejnené dňa 27. 10. 2021 (PDF, 151 kB)

Zverejnenie - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín a krovín -  Norbert Žiliak, 044024, zverejnené dňa 27. 10. 2021 (PDF, 151 kB)

Zverejnenie - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín -  Marek Kasman, 043117, zverejnené dňa 27. 10. 2021 (PDF, 151 kB)

Oznámenie o výrube drevín a krovín -  SEVAK, Žilina - Chrasť, 044063, zverejnené dňa 27. 10. 2021 (PDF, 720 kB)

2021_043297 Zverejnenie správneho konania, výrub drevín, Varín - Ján Ondrejka, zverejnené dňa 27. 10. 2021 (PDF, 149 kB)

Zverejnenie - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub krovín v katastrálnom území Rajecká Lesná, Vojtech Botoš, 043157,  zverejnené dňa 26. 10. 2021 (PDF, 152 kB)

OU-ZA-OSZP3-2021_043426_Val – MEERKS, zverejnené dňa 22. 10. 2021 (PDF, 227 kB)

OU-ZA-OSZP3-2021_043417_Val - Pongrácz, sro, zverejnené dňa 22. 10. 2021 (PDF, 223 kB)

2021_042380 Zverejnenie správneho konania – Grošaftová, zverejnené dňa 15. 10. 2021 (PDF, 149 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubového konania v k. ú. Terchová, parcela č. CKN 13601/11, zverejnené dňa 13. 10. 2021 (PDF, 226 kB)

OU-ZA-OSZP3-2021_041911_Val – MEERKS, zverejnené dňa 12. 10. 2021 (PDF, 225 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín a krovín - Androvič Valerian, 041438, zverejnené dňa 08. 10. 2021 (PDF, 151 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci výrubu drevín, v k. ú. Horná Tižina, na parcele č. CKN 6708/3, zverejnené dňa 06. 10. 2021 (PDF, 224 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín a krovín -  Jana Strelcová, 040970, zverejnené dňa 06. 10. 2021 (PDF, 151 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci náhodnej ťažby v lesnom celku Dubeň, v JPRL 1450a_1, zverejnené dňa 06. 10. 2021 (PDF, 222 kB)

OU-ZA-OSZP3-2021_040910_Val – MEERKS, zverejnené dňa 05. 10. 2021 (PDF, 224 kB)

OU-ZA-OSZP3-2021_040406_Val – MEERKS, zverejnené dňa 30. 09. 2021 (PDF, 226 kB)

Začatie konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Dolná Tižina, na parcelách č. CKN 1167, 1179 a EKN 1168, zverejnené dňa 28. 09. 2021 (PDF, 225 kB)

OU-ZA-OSZP3-2021_039253_Bre – Katarína Huzlíková – oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín, zverejnené dňa 23.09.2021 (PDF, 216 kB)

OU-ZA-OSZP3-2021_039256_Bre – Ing. Marián Chlapečka – oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín, zverejnené dňa 23.09.2021 (PDF, 216 kB)

OU-ZA-OSZP3-2021/038764/Bal oznámenie o začatí konania ku náhodnej ťažbe v lesnom celku Varín, v JPRL 312, zverejnené dňa 21.09.2021 (PDF, 286 kB)

OU-ZA-OSZP3-2021/038670/Bal - oznámenia o začatí konania vo veci výrubu drevín v k. ú. Terchová, na pozemku parcela č. CKN 16405/6, zverejnené dňa 20.9.2021 (PDF, 235 kB)

OU-ZA-OSZP3-2021_038706_Val - MEERKS – náhodná ťažba, zverejnené dňa 20.09.2021 (PDF, 296 kB)

OU-ZA-OSZP3-2021_038696_Val - Urbár Terchová – náhodná ťažba, zverejnené dňa 20. 09. 2021 (PDF, 286 kB)

OU-ZA-OSZP3-2021/038396/Bal - začatie konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k. ú. Belá, zuverejnené dňa 17.09.2021 (PDF, 292 kB)

Zverejnenie - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín a krovín - Katarína Mečárová, 037622, zverejnené dňa 10. 09. 2021 (PDF, 150 kB)

2021_037418 Zverejnenie správneho konania - PRETO, a.s., zverejnené dňa 09. 09. 2021 (PDF, 149 kB)

2021_037438 Zverejnenie správneho konania -Obec Hričovské Podhradie, zverejnené dňa 09. 09. 2021 (PDF, 149 kB)

Zverejnenie - Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín a krovín - Ing. Marián Danišk, Róbert Pekár, zverejnené dňa 09. 09. 2021 (PDF, 152 kB)

2021_036748 Zverejnenie správneho konania - Trnka, Krasňany, zverejnené dňa 02. 09. 2021 (PDF, 150 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na oplotenie pozemku v k. ú. Lysica, parcela č. CKN 1803/6, zverejnené dňa 02. 09. 2021 (PDF, 221 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na oplotenie pozemku v k.ú. Dolná Tižina, parcely č. CKN 1310, 1311, zverejnené dňa 30. 08. 2021 (PDF, 224 kB)

OU-ZA-OSZP3-2021_036354_Val - MEERKS, zverejnené dňa 27. 08. 2021 (PDF, 222 kB)

2021_033855 Zverejnenie správneho konania – Sedúch, zverejnené dňa 27. 08. 2021 (PDF, 152 kB)

2021_036058 Zverejnenie správneho konania - Akantis Sebastián, zverejnené dňa 27. 08. 2021 (PDF, 149 kB)

OU-ZA-OSZP3-2021_036292_Val - MEERKS, zverejnené dňa 27. 08. 2021 (PDF, 224 kB)

OU-ZA-OSZP3-2021/035292/Bal- začatí konania ku obmedzeniu náhodnej ťažby v lesnom celku Varín, v JPRL 697, 705a_1, 706_1., zverejnené dňa 20.08.2021 (PDF, 287 kB)

OU-ZA-OSZP3-2021_035374_Val – MEERKS, zverejnené dňa 19. 08. 2021 (PDF, 226 kB)

2021_035272 Zverejnenie správneho konania - Mesto Žilina, strom Považský Chlmec, zverejnené dňa 19. 08. 2021 (PDF, 151 kB)

OU-ZA-OSZP3-2021_035357_Val - Urbár Varín, zverejnené dňa 19. 08. 2021 (PDF, 222 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny druh vŕba, rastúca v k. ú. Brodno, na parcele č. CKN 721/2, zverejnené dňa 18. 08. 2021 (PDF, 146 kB)

OU-ZA-OSZP3-2021_034105_Val -Zverejnenie konania, náhodná ťažba, Pongrácz, sro., zverejnené dňa 09. 08. 2021 (PDF, 223 kB)

OU-ZA-OSZP3-2021_034106_Val - Zverejnenie konania, náhodná ťažba, MEERKS as., zverejnené dňa 09. 08. 2021 (PDF, 230 kB)

OU-ZA-OSZP3-2021_033667_Val - Pongrácz, sro., zverejnené dňa 04. 08. 2021 (PDF, 225 kB)

Zverejnenie správneho konania - oplotenie pozemku, Dominik Svrček, 2021_033012, zverejnené 02. 08 .2021 (PDF, 151 kB)

OU-ZA-OSZP3-2021_032941_Val - MEERKS, zverejnené dňa 28. 07. 2021 (PDF, 228 kB)

2021/032332/Val zverejnenie správne konanie - MEERKS a.s. Košice, zverejnené dňa 23. 07. 2021 (PDF, 291 kB)

2021_030989 Zverejnenie správneho konania - Benčová, zverejnené dňa 20. 07. 2021 (PDF, 151 kB)

Oznámenie o začatí konania o územných a časových obmedzeniach lesohospodárskej činnosti, pre potreby zabezpečenia ochrany hniezdiska, 031596, zverejnené dňa 19. 07. 2021 (PDF, 152 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín - Pozemkové spoločenstvo podielových vlastníkov časť - Rybníky, 031607, zverejnené 19. 07. 2021 (PDF, 151 kB)

 OU-ZA-OSZP3-2021/031507/Bre - zverejnenie konania náhodné ťažby Pozemkové spoločenstvo Strečno 031507, zverejnené dňa 16.07.2021 (PDF, 294 kB)

OU-ZA-OSZP3-2021/031333/Bal - oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na oplotenie pozemku, v k. ú. Dolná Tižina, zverejnené dňa 15.7.2021 (PDF, 235 kB)

OU-ZA-OSZP3-2021_031222_Val - MEERKS, zverejnené dňa 14. 07. 2021 (PDF, 227 kB)

OU-ZA-OSZP3-2021_031210_Val - Urbár Varín, zverejnené dňa 14. 07. 2021 (PDF, 222 kB)

Oznámenie o začatí konania ku náhodnej ťažbe v lesnom celku Dubeň, v JPRL 1405_1, zverejnené dňa 13. 07. 2021 (PDF, 221 kB)

Oznámenie o začatí konania v lesnom celku Varín, v JPRL 1057_10, zverejnené dňa 12. 07. 2021 (PDF, 221 kB)

2021_030323 Zverejnenie správneho konania – Slovaček, zverejnené dňa 12. 07. 2021 (PDF, 150 kB)

OU-ZA-OSZP3-2021_030821_Val - MEERKS, zverejnené dňa 12. 07. 2021 (PDF, 225 kB)

Oznámenie o začatí konania ku náhodnej ťažbe v lesnom celku Varín - OU-ZA-OSZP3-2021/030701/Bal, zverejnené dňa 09. 07. 2021 (PDF, 240 kB)

OU-ZA-OSZP3-2021/030504/Val, zverejnené dňa 8.7.2021 (PDF, 240 kB)

OU-ZA-OSZP3-2021/030511/Val, zverejnené dňa 8.7.2021 (PDF, 230 kB)

Oznámenie o začatí konania týkajúce sa vydania súhlasu na oplotenie pozemku v k. ú. Dolná Tižina, na pozemkoch parcely  č. CKN 764/36 a 764/68, zverejnené dňa 06.07.2021 (PDF, 221 kB)