Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. december 2023, sobota
 

Úprava toku Varínka

24. 03. 2021

Informácia o konaní podľa ustanovenia § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“):

Informácia pre verejnosť o začatí správneho konania podľa §16a ods. 1 vodného zákona  (PDF, 158 kB)

Projektová dokumentácia- 1. časť (ZIP, 49 MB)

Projektová dokumentácia- 2. časť (ZIP, 14 MB)

    
Stanovisko VÚVH (PDF, 395 kB)