Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2024, štvrtok
 

JPÚ Gbely

Pozemkové úpravy / JPÚ Gbely

 

23/03/15

Schválenie vykonania Projektu pozemkových úprav v k. ú. Gbely

Vykonanie Projektu pozemkových úprav v k. ú. Gbely bolo schválené rozhodnutím č. j. OU-SE-PLO/2015/000463-schv.vykonania zo dňa 19. 3. 2015. Rozhodnutie je doručované verejnou vyhláškou č. 8/2015 

 Rozhodnutie o schválení vykonania (PDF, 4 MB)

12/12/14

Nariadenie vykonania Projektu JPÚ v k. ú Gbely

  Vykonanie Projektu jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Gbely bolo nariadené Okresným úradom Senica, pozemkovým a lesným odborom pod č. j. OU-SE-PLO/2014/001895-nariadenie vykonania zo dňa 12. 12. 2014. Nariadenie vykonania je doručované verejnou vyhláškou č. 36/2014

Nariadenie vykonania (PDF, 1 MB)   Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní (PDF, 72 kB)

10/11/14

Schválenie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Gbely

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Gbely bol schválený rozhodnutím OÚ Senica, pozemkového a lesného odboru č. j. OU-SE-PLO/2014/001895/schv.RP zo dňa 7. 11. 2014. Rozhodnutie je doručované verejnou vyhláškou č. 34/2014.

Rozdeľovací plán (PDF, 92 kB)     Verejná vyhláška 34/2014 (PDF, 2 MB)

29/09/14

Zverejnenie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Gbely

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu Projektu pozemkových úprav v k. ú. Gbely bol zverejnený verejnou vyhláškou č. 28/2014 č.j. OU-SE-PLO/2014/001895-rozd.plán zo dňa 24. 9. 2014

Rozdeľovací plán (PDF, 92 kB)   Zverejnenie rozdeľovacieho plánu (PDF, 2 MB)

16/09/14

Platnosť ZUNP

Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor vyhlásil v zmysle § 11 ods. 23 zákona ZUNP za platné. Oznámenie o platnosti bolo doručované verejnou vyhláškou č. 25/2014 č. j. OU-SE-PLO/2014/001895-platnosť ZUNP zo dňa 2. 9. 2014.

Oznámenie platnosti ZUNP (PDF, 897 kB)

30/07/14

  Návrh Zásad pre umiestnenie nových pozemkov - zverejnenie 

 Návrh Zásad pre umiestnenie nových pozemkov Projektu jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Gbely bol zverejnený verejnou vyhláškou č. 21/2014 č.j. OU-SE-PLO/2014/001895-ZUNP zo dňa 30. 7. 2014

Návrh ZUNP JPÚ Gbely (PDF, 2 MB)  Verejná vyhláška 21/2014 (PDF, 1 MB)  Zásady umiestnenia nových pozemkov (PDF, 64 kB)

11/07/14

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia Projektu jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Gbely

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia Projektu jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Gbely boli schválené rozhodnutím Okresného úradu Senica, pozemkového a lesného odboru č.j. OU-SE-PLO/2014/001895-VZFUU schv. zo dňa 10. 7. 2014. Rozhodnutie je doručované verejnou vyhláškou č. 20/2014.

Schválenie VZFUU (PDF, 3 MB)   Všeobecné zásady funkčného usporiadania (PDF, 77 kB)   VZFUU Gbely (PDF, 3 MB)

20/05/14

Návrh Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia Projektu jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Gbely

Návrh Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia Projektu jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Gbely je zverejnený verejnou vyhláškou č. 15/2014 č. j. OU-SE-PLO/2014/001895-VZFUÚ zo dňa 16. 5. 2014

 Všeobecné zásady funkčného usporiadania pozemkov (PDF, 77 kB)   Verejná vyhláška 15/2014 (PDF, 1 MB)   Návrh VZFUU Gbely (PDF, 3 MB)

24/04/14

Schválenie Registra pôvodného stavu JPÚ v k. ú. Gbely

Schválenie Registra pôvodného stavu Jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Gbely je oznámené verejnou vyhláškou č. 12/2014 č. j. OU-SE-PLO/2014/001895/RPS zo dňa 24. 4. 2014

Vyhláška 12/2014 (PDF, 2 MB)

11/03/14

Register pôvodného stavu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Gbely

Register pôvodného stavu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Gbely bol zverejnený verejnou vyhláškou č. 9/2014 z 11. 3. 2014 č. j. OU-SE-PLO/2014/00053/RPS

Vyhláška č. 09/2014 (PDF, 1 MB)

27/09/13
Povolenie JPÚ v k.ú. Gbely

Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Gbely boli povolené rozhodnutím S/2013/34/Wag - 2 zverejneným Verejnou vyhláškou č.12/2013 z 20.9.2013

Verejná vyhláška č. 12/2013 (PDF, 42 kB)  Obvod JPÚ Gbely (PDF, 85 kB)

15/08/13
Nariadenie prípravného konania v k.ú. Gbely

Obvodný pozemkový úrad v Senici nariadil Verejnou vyhláškou č.9/2013 č.j S/2013/34/Wag z 5.8.2013 prípravné konanie o začatí Jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Gbely

Verejná vyhláška č.9/2013 (PDF, 30 kB)  Obvod JPÚ Gbely (PDF, 85 kB)

 

17/01/14

Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov Jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Gbely

Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov Jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Gbely je zvolané verejnou vyhláškou č. 3/2014 zo 17. 1. 2014 č.j. OU-SE-PLO/2014/00053

Návrh stanov (PDF, 2 MB)  Verejná vyhláška 03/2014 (PDF, 1 MB)