Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. júl 2022, piatok
 

Merasice

Zverejnenie Projektu pozemkových úprav v kat. území Merašice (PDF, 473 kB)

Príloha č.1 k PPÚ (PDF, 552 kB)

Príloha č.2 k PPÚ (PDF, 228 kB)

Príloha č.3 k PPÚ (PDF, 704 kB)

Príloha č.4 k PPÚ (PDF, 744 kB)

Príloha č.5 k PPÚ (PDF, 1 MB)

 

Schválenie Projektu pozemkových úprav v kat. území Merašice (PDF, 880 kB)

Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav v kat. území Merašice (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav v kat. území Merašice (PDF, 2 MB)

Predloženie PPÚ Merašice na zápis do katastra nehnuteľností
Dňa 28.11.2014 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie OÚ Trnava, PLO č. OU-TT-PLO-2014/006922 zo dňa 05.11.2014, ktorým Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor schválil Vykonanie projektu pozemkových úprav v kat. území Merašice.
Dňa 15.12.2014 bol PPÚ Merašice predložený na zápis do katastra nehnuteľností.