Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. máj 2024, pondelok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Partizánske / Životné prostredie

Klientske centrum Partizánske
Životné prostredie
Nám. SNP 151/6,
958 01 Partizánske 

vedúci / riaditeľ odboru
Mgr. Dana Mlyneková
telefón: 0961275755, 0961275756
e-mail: Pošli správu, Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Životné prostredie

Odbor starostlivosti o životné prostredie vykonáva činnosti na úsekoch:

 • ochrany prírody a krajiny
 • ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín
 • vykonanie revízií osobitne chránených území na okresnom stupni na území okresov
 • štátnej vodnej správy
 • verejných vodovodov a kanalizácií
 • rybárstva s výnimkou hospodárskeho chovu rýb
 • ochrany pred povodňami
 • špecializovaných činností – špeciálny stavebný orgán (vodné stavby)
 • ochrany ovzdušia
 • obchodovania s emisnými kvótami
 • ochrany ozónovej vrstvy Zeme
 • odpadového hospodárstva (nezákonne uložený odpad, nakladanie s NO, vozidlá a staré vozidlá, obaly a odpady z obalov ...)
 • nakladania so sťažobným odpadom
 • prevencie závažných priemyselných havárií
 • posudzovania vplyvov na životné prostredie
 • všeobecne – prejednávanie správnych deliktov, priestupkov, podnetov, podávanie informácií v zmysle zákona o informáciách č. 211/2000 Z.z. zákon o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, kontrolná činnosť