Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Svidník
Sov.hrdinov 102,
089 01 Svidník

Prednosta
Mgr. Michal Iľkanin
telefón: 054/7863215
fax: 054/7863299
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222

Okrem oddelení cudzineckej polície sú všetky kontaktné pracoviská MV SR k dispozícii verejnosti

Úradná tabuľa

Odbor starostlivosti o životné prostredie / Životné prostredie
15. 1. 2021 | OSŽP - 2021-01-15 - Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami - obec Rakovčík - oznámenie o začatí vodoprávneho konania - verejná vyhláška (184,6 kB) pdf
18. 12. 2020 | OSŽP - 2020-12-18 - Informácia pre verejnosť (151,3 kB) pdf
14. 12. 2020 | Upovedom. o začatých konaniach (133,6 kB) pdf
30. 9. 2020 | OSŽP - 2020-07-21 - Zoznam stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá - Svidník (55,8 kB) pdf
Pozemkový a lesný odbor / Pozemky a lesy
30. 10. 2020 | PLO - 2020-11-01 - Kvóta lovu vlka dravého pre poľovnícku sezónu 2020/2021 (348,8 kB) pdf
30. 9. 2020 | PLO - 2020-06-11 - Verejná vyhláška (293,9 kB) pdf
30. 9. 2020 | PLO - 2020-09-29 - Rozhodnutie o nariadení PPÚ Roztoky (733,3 kB) pdf
30. 9. 2020 | PLO - 2020-09-29 - Rozhodnutie o nariadení PPÚ Vyšná Jedľová (436,2 kB) pdf
30. 9. 2020 | PLO - 2019-11-11 - Systém náležitej starostlivosti – informácia pre obhospodarovateľov lesa (210,7 kB) pdf
30. 9. 2020 | PLO - 2019-12-13 - Zastavenie lovu vlka dravého 2019/2020 (582,8 kB) pdf
30. 9. 2020 | PLO - 2020-02-17 - Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Radoma (365,3 kB) pdf
30. 9. 2020 | PLO - 2020-02-17 - Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Valkovce (352,0 kB) pdf
30. 9. 2020 | PLO - 2020-02-17 - Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Mestisko (364,1 kB) pdf
30. 9. 2020 | PLO – 2020-04-29 - Zmena druhu pozemku podľa § 3 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v.z.n.p, v k.ú. Kuková – Verejná vyhláška (107,9 kB) pdf