Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. máj 2021, nedeľa
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Medzilaborce
Mierová 4,
068 01 Medzilaborce

Prednosta
Ing. Michal Sopko
telefón: Podateľna - 0905 492 734
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

Okresný úrad Medzilaborce - Окресный уряд Меджілабірці 

 

Informácia o možnosti použivania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku (PDF, 189 kB)

ІНФОРМАЦІЯ о можности вжываня языка народностной меншыны в уряднім контактї (PDF, 104 kB)

 

Smernica MV SR č. 14 2018 (PDF, 1 MB) , ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu v znení neskorších predpisov

 

Štátnu správu pre okres Medzilaborce vykonáva Okresný úrad Humenné  na pracovisku Klientskeho centra č. 2  takto:

 na úseku všeobecnej vnútornej správy - utorok od 8.30 hod. do 13.30 hod

 na úseku poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav - streda od 8.00 hod. do 17.00 hod.

 na úseku  živnostenského podnikania - štvrtok od 8.00 hod. do 15.00 hod. Plní aj funkciu podateľne pre úsek cestnej dopravy a pozemných komunikácií

 

Centrálna úradná elektronická tabuľa - Úradné dokumenty zverejnené Okresným úradom Medzilaborce

Okrem  oddelení cudzineckej polície sú všetky kontaktné pracoviská MV SR k dispozícii verejnosti od pondelka 2. novembra 2020

 celá tlačová správa

 

Ministerstvo vnútra po niekoľkých dňoch otvára svoje kontaktné pracoviská, s výnimkou oddelení cudzineckej polície. Vstup na klientske centrá, oddelenia dokladov a ďalšie pracoviská však  od pondelka 2. novembra umožní len osobám,  ktoré sa preukážu potvrdením o negatívnom teste na ochorenie COVID-19 vykonanom najskôr od 29. októbra 

 Rovnako osobám, na ktoré sa vzťahuje výnimka z uznesenia vlády SR č. 693 z 28. októbra 2020 o zákaze vychádzania počas núdzového stavu. Vstup na základe výnimky je však potrebné preukázať príslušným dokladom.

 Okresné úrady a klientske centrá budú v plnom rozsahu zabezpečovať agendy na úseku overovania listín a osvedčovania podpisov, živnostenského podnikania, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, katastra nehnuteľností, životného prostredia, poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav.

 K dispozícii budú aj podateľne okresných úradov a klientskych centier.

Tieto pracoviská budú akceptovať aj podania zaslané elektronickou poštou, do  troch dní je však potrebné podania doplniť listinnou podobou alebo autorizovať elektronickým podpisom.

Osobné konzultácie a pojednávania budú možné až po dohode s klientom, okrem vyššie uvedených úsekov. Na ďalších agendách len po objednaní sa na termín so zodpovedným zamestnancom.

Dopravné inšpektoráty budú vykonávať všetky evidenčné úkony, prednostne u  žiadateľov objednaných na konkrétny termín elektronicky, u ostatných podľa poradia určeného vyvolávacím systémom.
Vyhotovené osvedčenia o evidencii vozidla  /malý technický preukaz/ sa počas núdzového stavu naďalej nebudú doručovať na oddelenia dokladov, ale na adresu žiadateľa.
 
Upozorňujeme, že počas núdzového stavu neplatia lehoty platnosti uvedené na dokladoch /s výnimkou cestovných pasov/, ktorá sa automaticky predlžuje až do uplynutia 4 mesiacov po skončení núdzového stavu, výnimočného stavu, alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Ministerstvo vnútra občanov vyzýva, aby prednostne využívali telefonickú, elektronickú či písomnú komunikáciu.  

Rešpektujte hygienické opatrenia a pokyny zamestnancov

Vstup občanov na pracoviská budú koordinovať poverení zamestnanci a supervízori.

Každý návštevník je povinný rešpektovať ich pokyny, dodržiavať hygienické opatrenia, najmä povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, šatkou či šálom, dezinfikovať si ruky a dbať na dvojmetrový odstup.

Za neuposlúchnutie dodržiavania protiepidemiologických opatrení, ako aj za porušenie nariadenej izolácie môže príslušník Policajného zboru na mieste uložiť pokutu v blokovom konaní až do výšky 1000 €.

   

 
 

 

 

 

 

__________

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)