Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. marec 2020, nedeľa
 

Tekoľdany

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav (prípravné konanie) podľa §7 ods.2 zákona 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov v kat. území Tekoľdany:
 Verejná vyhláška (PDF, 534 kB)           grafická príloha (PDF, 169 kB)