Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. máj 2024, sobota
 

Tiesňová linka 112 prijala v roku 2022 viac ako 900 000 volaní

11. 01. 2023

112 logo small

V roku 2022 sme na európskom čísle tiesňového volania 112 zaznamenali na všetkých ôsmich koordinačných strediskách integrovaného záchranného systému 903 910 volaní. Štatistiku vyhodnotila sekcia krízového riadenia MV SR, do gescie ktorej patrí aj číslo tiesňové volania 112.

Z minuloročných volaní bolo oprávnených 617 546. Znamená to, že takmer jedna tretina volaní (takmer 32 percent) bola bez reálnej udalosti.  Išlo o situácie, keď občania vytočili číslo 112 omylom, hľadali informácie, prípadne sa chceli len porozprávať alebo zistiť, či linka funguje. Zaznamenali sme aj volania detí, ktoré sa chceli takýmto spôsobom zabaviť. 

Ministerstvo vnútra aj v tejto súvislosti upozorňuje, že číslo 112 slúži pre stavy tiesne, keď je bezprostredne ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie a postihnutý je odkázaný na poskytnutie pomoci.

Z celkového počtu volaní na 112 bolo 209 946 volaní tzv. neidentifikovaných, to znamená, že boli uskutočnené z mobilných zariadení bez vloženej SIM karty alebo z oblastí, kde volajúci nemal signál svojej domovskej mobilnej siete.

Na Slovensku je možné kontaktovať tiesňovú linku 112 aj cez textové správy SMS alebo prostredníctvom systému e-Call vo vozidlách. V roku 2022 bolo na linke 112 prijatých 16 701 SMS. Operátori tiež prijali 4 002 manuálnych volaní e-Call z automobilov vybavených touto palubnou jednotkou a 787 automatických volaní e-Call pri nárazoch, keď automobil sám odošle dátovú vetu s údajmi o polohe, type vozidla, smere jazdy a počte pasažierov na koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému.

Príjem a odozvu na tiesňové volania a SMS zabezpečujú operátori čísla 112, ktorí sú k dispozícii  nonstop 24 hodín denne na koordinačných strediskách integrovaného záchranného systému (KS IZS) v krajských mestách.

Z pohľadu vyťaženosti sú dlhodobo najviac vyťažené KS IZS Košice  (174 864 volaní minulý rok) a Prešov (142 477 volaní minulý rok). V poradí tretím najvyťaženejším KS IZS bola v roku 2022 Banská Bystrica (122 043 volaní). Nasledujú KS IZS Bratislava (121 252 volaní), Nitra (95 366 volaní), Žilina (86 364 volaní), Trnava (85 489 volaní) a Trenčín (76 055 volaní).

Číslo 112 funguje v celej Európskej únii a v niektorých ďalších štátoch.

VOLANIA NA KOORDINAČNÉ STREDISKÁ IZS V ROKU 2022
Koordinačné stredisko IZS

Počet všetkých volaní na 112

Identifikované volania na 112

Neidentifikované volania na 112

Oprávnené volania na 112 s udalosťou

Bratislava

121252

105340

15912

73 495

Trnava

85489

67567

17922

54 959

Trenčín

76055

63619

12436

44 092

Nitra

95366

73147

22219

51 427

Žilina

86364

71064

15300

80 341

B. Bystrica

122043

88057

33986

65 040

Prešov

142477

104260

38217

98 970

Košice

174864

120910

53954

149 222

SPOLU

903 910

693964

209946

617546