Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. december 2019, sobota
 

Úradná tabuľa

 !!! VOĽBY 2020 !!!

       Vybavené petície

 VŠEOBECNÉ  OZNAMY :

ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN

PONDELOK   - 23.12.2019  - 08:00  -  13:00 hod.

UTOROK        - 31.12.2019  - 08:00  -  12:00 hod.

 

 Informácia o termínoch konzultácií poskytovaných Centrom právnej pomoci na konzultačnom pracovisku v Považskej Bystrici

    •  II. polrok 2019 (PDF, 164 kB) - v klientskom centre - pracovisko č. 3
    •  Rok 2020 (PDF, 232 kB) - v klientskom centre - pracovisko č. 3

 

  • Okresný dopravný inšpektorát  OR PZ  Považská Bystrica oznamuje že od 1.12.2019 už nie je potrebné podľa zákona č. 393/2019 Z.z. pristaviť vozidlo ku kontrole výrobného čísla.

  

DÔLEŽITÉ OZNAMY ODBOROV :


Odbor krízového riadenia

Základné informácie


Odbor živnostenského podnikania

Aktuálne informácie


Odbor všeobecnej vnútornej správy

Voľby 2020
Aktuálne informácie 


Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Verejné vyhlášky a informácie 


Odbor starostlivosti o životné prostredie

Zverejnené informácie odboru:

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie - http://enviroportal.sk/sk/eia


Pozenkový a lesný odbor

Oznamy a dokumenty na stiahnutie 


Katastrálny odbor

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

test