Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. august 2020, štvrtok
 

Úradná tabuľa

 

       Vybavené petície

 VŠEOBECNÉ  OZNAMY :

 

Od 20. mája 2020 platia na Klientskom centre Považská Bystrica a Okresnom úrade Považská Bystrica nasledovné úradné hodiny:

 

Uložiť

*      Pondelok      8:00 – 15:00

*      Utorok          8:00 – 15:00

*      Streda          8:00 – 17:00

*      Štvrtok         8:00 – 15:00

*      Piatok           8:00 – 14:00

Počas úradných hodín sa vykonáva v plnom rozsahu agenda na všetkých pracoviskách v neobmedzenom režime. 

Naďalej platí:

 

    • aby ste do objektu Okresného úradu Považská Bystrica vstupovali len s prekrytými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka...) a pri vstupe si vydezinfikovali ruky.

              Ďakujeme za pochopenie!

  

 

30.03.2020 -   Oddelenie dokladov neprijíma žiadosti o vydanie dokladov alebo vykonanie úkonov v evidencii vozidiel od občanov, ktorí sú v karanténe alebo sú v domácnosti s občanmi, ktorí majú nariadenú karanténu.
Uvedené sa týka úseku dokladov, zbraní a aj evidencie vozidiel.
V prípade porušenia tohto oznámenia budú nezodpovední občania nahlásení na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Informácia o termínoch konzultácií poskytovaných Centrom právnej pomoci na konzultačnom pracovisku v Považskej Bystrici

    • Rok 2020 (PDF, 232 kB) - v klientskom centre - pracovisko č. 3
    • Vážení klienti,


dovoľujeme si Vás informovať, že Centrum právnej pomoci bude z dôvodu uvoľňovania preventívno-bezpečnostných opatrení proti šíreniu koronavírusu (COVID-19)
pre verejnosť opäť poskytovať svoje služby v konzultačnom pracovisku POVAŽSKÁ BYSTRICA v mesiaci JÚN/2020 za obmedzených podmienok
dňa 25.06.2020 (štvrtok) v čase od 8,00 do 15,00 hod.
Centrum právnej pomoci bude v obmedzenom režime poskytovať konzultácie ako aj kontrolovať a preberať žiadosti. V rámci otvorenia Centra právnej pomoci pre verejnosť v obmedzenom režime je potrebné vopred sa objednať na konkrétny deň a hodinu na tel. č. 0650 105 100, príp. prostredníctvom online rezervačného systému na https://www.centrumpravnejpomoci.sk/rezervacia-terminu
Objednávať sa je možné iba po jednom. Žiadame klientov, aby pri každom osobnom kontakte dodržiavali hygienické opatrenia, ktorými sú nosenie rúška a ochranných rukavíc alebo dezinfekcia rúk.
Upozorňujeme klientov, že pri dôvodných pochybnostiach o zdravotnom stave klienta si Centrum právnej pomoci vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie takéhoto klienta.
Ďakujeme za pochopenie!

 

  • Okresný dopravný inšpektorát  OR PZ  Považská Bystrica oznamuje že od 1.12.2019 už nie je potrebné podľa zákona č. 393/2019 Z.z. pristaviť vozidlo ku kontrole výrobného čísla.

  

DÔLEŽITÉ OZNAMY ODBOROV :


Odbor krízového riadenia

Základné informácie


Odbor živnostenského podnikania

Aktuálne informácie


Odbor všeobecnej vnútornej správy

Voľby 2020
Aktuálne informácie 


Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Verejné vyhlášky a informácie 


Odbor starostlivosti o životné prostredie

Zverejnené informácie odboru:

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie - http://enviroportal.sk/sk/eia


Pozenkový a lesný odbor

Oznamy a dokumenty na stiahnutie 


Katastrálny odbor

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

test