Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. február 2020, streda
 

Úradná tabuľa

 !!! VOĽBY 2020 !!!

       Vybavené petície

 VŠEOBECNÉ  OZNAMY :

 

 Informácia o termínoch konzultácií poskytovaných Centrom právnej pomoci na konzultačnom pracovisku v Považskej Bystrici

    • Rok 2020 (PDF, 232 kB) - v klientskom centre - pracovisko č. 3

 

  • Okresný dopravný inšpektorát  OR PZ  Považská Bystrica oznamuje že od 1.12.2019 už nie je potrebné podľa zákona č. 393/2019 Z.z. pristaviť vozidlo ku kontrole výrobného čísla.

  

DÔLEŽITÉ OZNAMY ODBOROV :


Odbor krízového riadenia

Základné informácie


Odbor živnostenského podnikania

Aktuálne informácie


Odbor všeobecnej vnútornej správy

Voľby 2020
Aktuálne informácie 


Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Verejné vyhlášky a informácie 


Odbor starostlivosti o životné prostredie

Zverejnené informácie odboru:

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie - http://enviroportal.sk/sk/eia


Pozenkový a lesný odbor

Oznamy a dokumenty na stiahnutie 


Katastrálny odbor

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

test