Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 

úradná tabuľa archív 05102020

Internetová úradná tabuľa OÚ Žiar nad Hronom - aktuálne oznamy

Oznamy:

zverejnené dňa 13.7.2020: INFORMÁCIA PRE PODNIKATEĽOV - Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor živnostenského podnikania  upozorňuje podnikateľskú verejnosť, že podnikateľské subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť na základe zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sú zapísané v Obchodnom registri Slovenskej republiky alebo vŽivnostenskom registri Slovenskej republiky. Obchodný register Slovenskej republiky  je zriadený podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Živnostenský register Slovenskej republiky je zriadený podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Len  výpisy z Obchodného registra Slovenskej republiky, Živnostenského registra Slovenskej republiky, vydané oprávnenými inštitúciami a údaje uvádzané vo výpise zo Živnostenského registra Slovenskej republiky a výpise z Obchodného registra Slovenskej republiky sú použiteľné na právne účely.Je preto na individuálnom zvážení každého podnikateľského subjektu, či prijme ponuku na zverejnenie informácií v akýchkoľvek súkromných registroch živností, ktoré vedú „Slovenská komora firiem a živnostníkov, Register obchodu a živností, Slovenský register firiem a živností“. Tieto ponuky majú komerčný charakter, sú reklamnou či katalogizačnou službou ponúkanou podnikateľským subjektom na báze dobrovoľnosti. S výkonom živností ako aj s podmienkami ich založenia a správy nijako nesúvisia, sú bez právneho významu.

 

zverejnené dňa 19.5.2020: Oznámenie generálneho riaditeľa SVS MV SR vo veci zrušenia obmedzenia v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie vládou Slovenskej republiky.  Na základe týchto aktov riadenia sa dňom 20. mája 2020 – t. j. od stredy  zavádza  bežný režim vybavovania vecí pre občanov pri dodržaní hygienických opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR a vedúcim hygienikom MV SR.

zverejnené dňa 10.12.2019: Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 29. 2. 2020: Adresa  na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okresnej volebnej komisie  v Žiari nad Hronom: TA.13G4@UJ.SKAF3PYLD@

tien

zverejnené dňa 3.9.2019: 

Kontakty na KAMO CENTRUM Žiar nad Hronom ( Ul. M. Chrásteka 586/27, 96501 Žiar nad Hronom ):

* supervízor - informátor / tel.: 096164 5700 

* odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií / tel.: 096164 5704

* odbor živnostenského podnikania / tel.: 096164 5705

* odbor pozemkový a lesný / tel.: 096164 5706

* odbor starostlivosti o životné prostredie / tel.: 096164 5707

 

tien

zverejnené dňa 13.08.2019: OKRESNÝ ÚRAD ŽIAR NAD HRONOM oznamuje, že:

- Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií nebude v dňoch od  21. 08. 2019 do 23. 08. 2019 vybavovať klientov odboru z dôvodu plánovaného sťahovania sa do Klientskeho centra Okresného úradu Žiar nad Hronom na ul. M. Chrásteka č. 586/27 ( budova Okresného riaditeľstvo PZ v Žiari nad Hronom ). Občania môžu svoje podania počas tejto doby odovzdať na podateľni Okresného úradu Žiar nad Hronom, Námestie Matice slovenskej č. 8, 3. poschodie,  č. dverí 58.

- Odbor živnostenského podnikania nebude v dňoch od  26. 08. 2019 do 27 . 08. 2019 vybavovať klientov odboru z dôvodu plánovaného sťahovania sa do Klientskeho centra Okresného úradu Žiar nad Hronom na ul. M. Chrásteka č. 586/27 ( budova Okresného riaditeľstvo PZ v Žiari nad Hronom ).   Občania môžu svoje podania počas tejto doby odovzdať na podateľni Okresného úradu Žiar nad Hronom, Námestie Matice slovenskej č. 8, 3. poschodie,  č. dverí 58.

 

tien

 

Vyhlásenia výberu na obsadenie štátnozamestnaneckých miest vo funkcií

  •  Informácie o výberových konaniach do štátnej služby nájdete na stánkach ÚPVS.

 

  Verejné obstarávanie 

 


 

  Ponukové konanie – predaj majetku

 


 

  Dokumenty na stiahnutie

 


 Iné oznamy: 

               CALL CENTRUM MVSR

                      0800 222 222

                PONDELOK – PIATOK

                       8:00 – 18:00

     Call centrum MV SR, kde môžu občania

   bezplatne komunikovať so štátnou správou.

  Linka vznikla pre potreby občanov v súvislosti

  so spustením klientských centier pri okresných

          úradoch v rámci reformy ESO.