Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

Verejné vyhlášky - archív 30.9.2020

Verejné vyhlášky - archív 30.9.2020  |  Plány a výročné správy  |  Správne konania  |  Dokumenty na stiahnutie - archív 30.9.2020

Verejná vyhláška zo dňa 28.9.2020 - STAVAK (PDF, 171 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 24.9.2020 - Oznámenie komerčno podnikateľská zóna (PDF, 176 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 23.9.2020 (PDF, 225 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 18.9.2020 (PDF, 172 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 7.9.2020 (PDF, 220 kB)

Rozhodnutie zo dňa 4.9.2020 (PDF, 218 kB)

Rozhodnutie č. OU-TT-OSZP3-2020/030082-005 zo dňa 26.08.2020 (PDF, 514 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 27.8.2020 - SP IBV Za Kandiou Voderady - splašková kanalizácia (PDF, 209 kB)

Rozhodnutie zo dňa 12.8.2020 (PDF, 226 kB)

Rozhodnutie zo dňa 11.8.2020 (PDF, 238 kB)

Rozhodnutie zo dňa 11.8.2020 (PDF, 217 kB)

Rozhodnutie zo dňa 11.8.2020 - 1 (PDF, 240 kB)

Verená vyhláška zo dňa 7.8.2020 - Smolenice (PDF, 481 kB)

Informácia pre verejnosť zo dňa 7.8.2020 (PDF, 182 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 5.8.2020 - Vlčkovce (PDF, 170 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 4.8.2020 (PDF, 175 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 21.7.2020 (PDF, 241 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 20.7.2020 - Chlebo (PDF, 182 kB)

Oznámenie o začatí konania - 16.7.2020 (PDF, 872 kB)

Verená vyhláška zo dňa 15.7.2020 -  Košolná (PDF, 208 kB)

Informácia pre verejnosť - 15.7.2020 (PDF, 154 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 10.7.2020 - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania Nová Trnava (PDF, 174 kB)

Verená vyhláška zo dňa 7.7.2020 -  Voderady (PDF, 174 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 3.7.2020 (PDF, 178 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 2.7.2020 (PDF, 174 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 23.6.2020 - Jankech (PDF, 168 kB)

Informácia pre verejnosť - 23.6.2020 (PDF, 155 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 18.6.2020 - Košolná (PDF, 174 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 15.6.2020 - Oznámenie o začatí konania (PDF, 178 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 12.6.2020 - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania KALDO Invest (PDF, 245 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 5.6.2020 (PDF, 173 kB)

Rozhodnutie zo dňa 26.5.2020 -  IBV Pri potoku – Hrnčiarovce nad Parnou (PDF, 285 kB)

Rozhodnutie zo dňa 26.5.2020 - Vinárstvo Lošonec (PDF, 346 kB)

RÚSES Trnava

Oznámenie zámeru schválenia dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Trnava (PDF, 229 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 11.05.2020 - Istrochem (PDF, 219 kB)

Rozhodnutie zo dňa 11.05.2020 - Súhlas REKU Slovakia (PDF, 523 kB)

Rozhodnutie zo dňa 11.05.2020 - Súhlas Saint Gobain Construction Products (PDF, 400 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 11.05.2020 - Oznámenie o začatí konania Mesto Trnava - Spádové detské ihrisko Limbová (PDF, 173 kB)

Informácia pre verejnosť - 31.3.2020 (PDF, 154 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 30.3.2020 - Rozhodnutie IBV Potôčky IV Dolná Krupá (PDF, 203 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 30.3.2020 - Rozhodnutie IBV Podolky V I. etapa (PDF, 201 kB)

Zverejnenie oznámenia zo dňa 13.3.2020 (PDF, 172 kB)

Plán prác Šulekovo 2020 - správa (PDF, 903 kB)

Plán prác Šulekovo 2020 - prílohy (PDF, 1 MB)

Verejná vyhláška zo dňa 12.3.2020 (PDF, 172 kB)

Informácia pre verejnosť - 10.3.2020 (PDF, 152 kB)

Oznámenie o výsledku vybavenia petície (PDF, 608 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 17.2.2020 (PDF, 208 kB)

Rozhodnutie č. OU-TT-OSZP3-2020/007176-007 (PDF, 175 kB)

Rozhodnutie č. OU-TT-OSZP3-2020/002535-012 (PDF, 216 kB)

Oznámenie o začatí konania - IBV Potôčky IV, D. Krupá (PDF, 169 kB)

Rozhodnutie zo dňa 30.1.2020 (PDF, 256 kB)

Petícia zo dňa 30.1.2020 (PDF, 299 kB)

Rozhodnutie zo dňa 20.12.2019 (PDF, 227 kB)

Verená vyhláška zo dňa 17.12.2019 (PDF, 171 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 17.12.2019 -  oprava (PDF, 261 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 13.12.2019 (PDF, 171 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 4.12.2019 (PDF, 236 kB)

Informácia pre verejnosť - Zvieracie krematórium Trnava

Verejná vyhláška zo dňa 3.12.2019 (PDF, 170 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 28.11.2019 - mesto Trnava (PDF, 259 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 28.11.201 - obec Cífer (PDF, 178 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 27.11.2019 (PDF, 226 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 21.11.2019 (PDF, 189 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 11.11.2019 (PDF, 460 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 07.11.2019 (PDF, 241 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 29.10.2019 (PDF, 242 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 28.10.2019 - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania (PDF, 234 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 28.10.2019 (PDF, 261 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 11.10.2019 - TAVOS (PDF, 238 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 9.10.2019 (PDF, 239 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 2. 10. 2019 (PDF, 296 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 2. 10. 2019 - Agromačaj (PDF, 299 kB)

Oprava rozhodnutia zo dňa 26.9.2019

Informácia pre verejnosť - "Kremačné zariadenie TB" ,  k. ú. Bučany (PDF, 230 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 23.9.2019 (PDF, 480 kB)

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania - Podolky I, Záhradná ulica, Biely Kostol, SO Kanalizácia splašková (PDF, 233 kB)

Oznámenie výsledku petície - Biely Kostol (PDF, 548 kB)

Rozhodnutie zo dňa 6.9.2019 (PDF, 777 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 5.9.2019 - rekonštrukcia vodovodu Kukučínova, Trnava (PDF, 511 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 5.9.2019 (PDF, 300 kB)

Upovedomenie č. OU-TT-OSZP3-2019/014256/ŠVS/BB zo dňa 06.09.2019 (PDF, 318 kB)

Rozhodnutie zo dňa 2.9.2019 (PDF, 640 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 05.09.2019 - Rozšírenie vodovodu a kanalizácie Zvončín (PDF, 235 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 20.8.2019 (PDF, 240 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 14.8.2019 (PDF, 284 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 13.8.2019 -STONE CULTURE (PDF, 414 kB)

Rozhodnutie zo dňa 30.7.2019 (PDF, 525 kB)

Oznámenie o začatí konania - Rekonštrukcia vodovodu Kukučínova, Trnava - 8.8.2019 (PDF, 237 kB)

Rozhodnutie zo dňa 31.7.2019 (PDF, 578 kB)

Rozhodnutie zo dňa 19.7.2019 (PDF, 234 kB)

Rozhodnutie zo dňa 5.8.2019 (PDF, 904 kB)

Rozhodnutie zo dňa 02.08.2019 - Lokalita B1 - Záhumenskél (PDF, 677 kB)

Rozhodnutie zo dňa 02.08.2019 - Kovošrot PCH Metal (PDF, 621 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 31.7.2019 (PDF, 524 kB)

Informácia pre verejnosť - "Mobilné drviace zariadenie RESTA CH1 700x500",  k. ú. Smolenická Nová Ves

Petícia Malženice - odpoveď zo dňa 31.7.2019 (PDF, 455 kB)

Informácia pre verejnosť  - BIOMIN zo dňa 26.07.2019 (PDF, 226 kB)

Informácia pre verejnosť - ISMONT zo dňa 26.07.2019 (PDF, 240 kB)

Zoznam vlastníkov, správcov a nájomcov v CHA Sedliská (PDF, 860 kB)

Projekt ochrany chráneného areálu Sedliská (PDF, 3 MB)

Program starostlivosti chráneného areálu Sedliská (PDF, 3 MB)

Zoznam dotknutých obcí, okresov a samosprávnych krajov v CHA Sedliská (PDF, 172 kB)

Oznámenie zámeru na vyhlásenie Chráneného areálu Sedliská (PDF, 244 kB)

Oznámenie o prerokovaní návrhu programu starostlivosti o Chránený areál Sedliská a o územie európskeho významu SKUEV0175 Sedliská (PDF, 265 kB)

 

Verejná vyhláška zo dňa 15.7.2019 (PDF, 355 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 12.07.2019 - SP+KR IBV Pri Púšti, vodovod, obec Kátlovce (PDF, 301 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 04.07.2019 - Tomašovič, studňa (PDF, 233 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 04.07.2019 - SP+OUV IBV Michalská alej, Šúrovce, Medipront (PDF, 410 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 04.07.2019 - Upovedomenie o podaní odvolania, Splašková kanalizácia Smolenice, TAVOS (PDF, 296 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 12.6.2019 - AGROMAČAJ, a.s., Kráľová pri Senci (PDF, 206 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 10.06.2019 - oznámenie o začatí konania č. OU-TT-OSZP3-2019/022257/ŠVS/BB (PDF, 233 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 5.6.2019 (PDF, 358 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 3.6.2019

Verejná vyhláška zo dňa 03.06.2019 - pozvánka na konanie č. OU-TT-OSZP3-2019/012381/ŠVS/BB (PDF, 260 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 15.5.2019 (PDF, 171 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 13.5.2019 (PDF, 256 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 3.5.2019 (PDF, 163 kB)

Zverejnenie oznámenia o začatí konania (PDF, 210 kB)

Zmena plánu prác - Leopoldov rušňové depo (PDF, 862 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 18.4.2019 (PDF, 203 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 11.4.2019 (PDF, 295 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 1.4.2019 (PDF, 242 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 02.04.2019 (PDF, 244 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 29.3.2019 (PDF, 209 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 25.3.2019 (PDF, 196 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 25.3.2019 (PDF, 165 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 26.3.2019 - Obec Cífer (PDF, 180 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 21.3.2019 - Pitná fontánka na sídlisku Družba (PDF, 391 kB)

Podnet na zmenu územných rozhodnutí (PDF, 4 MB)

Oprava rozhdnutia č. OU-TT-OSZP3-2017/036639/ŠVS/St zo dňa 22.12.2017

Verejná vyhláška zo dňa 15.3.2019 - Šelpice, kanalizácia (PDF, 165 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 15.3.2019 - OU-TT-OSZP3-2019/002967/ŠVS/MK (PDF, 319 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 12.3.2019 - Obytná zóna Za Mlynskou (PDF, 184 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 7.3.2019 - pozvánka (PDF, 217 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 25.2.2019 - Paríšek, Radošovce (PDF, 167 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 20.2.2019 (PDF, 124 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 20.2.2019 (PDF, 167 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 21.1.2019 (PDF, 163 kB)

Rozhodnutie zo dňa 18.1.2019 - rekonštrukcia MK Kukučínova

Rozhodnutie zo dňa 17.1.2019 - Bohdanovce nad Trnavou

Verejná vyhláška zo dňa 3.12.2018 - vodovod Cífer (PDF, 215 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 10.12.2018 (PDF, 233 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 5.12.2018 (PDF, 346 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 28.11.2018 (PDF, 375 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 26.11.2018 - Rekonštrukcia vodovodu obce Naháč (PDF, 169 kB)

Petícia -  oznámenie výsledku (PDF, 168 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 13.11.2018 (PDF, 1 MB)

Verejná vyhláška zo dňa 9.10.2018 (PDF, 296 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 27.9.2018 (PDF, 392 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 18.9.2018 (PDF, 845 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 13.9.2018 (PDF, 82 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 07.09.2018 - IBV Podolky V – I. etapa (PDF, 290 kB)

Oznámenie - petícia Za naše Špačince (PDF, 83 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 17.08.2018 - Celoobecný vodovod Cífer - 6. stavba, miestna časť Jarná (PDF, 241 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 16.08.2018 - opätovné prerušenie konania - Rekonštrukcia MK Kukučínova (PDF, 292 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 2.8.2018 - IBV Podolky V – I. etapa (PDF, 81 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 27.07.2018 (PDF, 5 MB)

Verejná vyhláška zo dňa 18.6.2018 (PDF, 43 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 8.6.2018 (PDF, 79 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 22.5.2018 (PDF, 81 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 27.4.2018 (PDF, 5 MB)

Verejná vyhláška zo dňa 12.4.2018 (PDF, 81 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 11.4.2018 (PDF, 83 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 4.4.2018 (PDF, 890 kB)

Oznámenia o začatí konania zo dňa 27.3.2018 vo veci schválenia plánu prác (PDF, 206 kB)    Plán prác na odstránenie enviromentálnej záťaže - Šulekovo (PDF, 2 MB)

Verejná vyhláška zo dňa 26.3.2018 (PDF, 331 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 26.2.2018 (PDF, 91 kB)

Oznámenie o začatí konania zo dňa 27.2.2018 - areál Saneca Pharmaceuticals Hlohovec (PDF, 58 kB)

Oznámenie o začatí konania zo dňa 27.2.2018 - areál vojenského útvaru Piešťany (PDF, 62 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 19.2.2018 (PDF, 145 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 31.1.2018 - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania - rekonštrukcia vodovodu (PDF, 81 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 29.1.2018 - Oznámenie o začatí vod (PDF, 170 kB)oprávneho konania (PDF, 170 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 24.1.2018 - Oznámenie - IBV Felbanka 1 - I. a. II. etapa, PERIUM s.r.o. (PDF, 176 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 12.1.2018 - Potočná ul. a  IBV Obecné - Cífer - SP (PDF, 245 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 12.1.2018 - Mesto Trnava - Dažďová kanalizácia (Vodáreň dvor č. 2) (PDF, 166 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 10.1.2018 (PDF, 87 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 8.12.2017 (PDF, 101 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 8.12.2017 (PDF, 81 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 5.12.2017 (PDF, 140 kB)

Verejná vyhláška zo dňa 3.11.2017 - Protipovodňová úprava, Cífer

Verejná vyhláška zo dňa 8.11.2017 - Rekonštrukcia vodovodu, Trstínska, Trnava

Plán prác na odstránenie enviromentálnej záťaže (PDF, 315 kB)

Program starostlivosti Chránené vtáčie územie Ostrovné lúky

Dopracovaný program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Ostrovné lúky (PDF, 2 MB)

Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Ostrovné Lúky (PDF, 1 MB)

Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Ostrovné Lúky (PDF, 2 MB)

Parcely E registra KN - Ostrovné lúky (PDF, 3 MB)

Parcely C registra KN - Ostrovné lúky (PDF, 812 kB)

Program starostlivosti Chránené vtáčie územie Sĺňava

Dopracovaný program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Sĺňava na roky 2017 - 2046 (PDF, 3 MB)

Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Sĺňava na roky  2017 - 2046 (PDF, 2 MB)

Zoznam dotknutých subjektov k Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Sĺňava (PDF, 35 kB)

Parcely KN C_CHVU Sĺňava (PDF, 23 kB)

Parcely KN E_CHVU Sĺňava (PDF, 34 kB)

Rozoslanie oznámenia CHVU Sĺňava (PDF, 937 kB)

Program starostlivosti Chránené vtáčie územie Špačinsko-nižnianske polia

Dopracovaný program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Špačinsko-nižnianske polia na roky 2017 - 2046 (PDF, 3 MB)

Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Špačinsko-nižnianske polia na roky  2017 - 2046 (PDF, 4 MB)

Zoznam dotknutých subjektov k Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Špačinsko-nižnianske polia  (PDF, 40 kB)

Parcely KN C_CHVU Špačinsko-nižnianske polia  (PDF, 148 kB)

Parcely KN E_CHVU Špačinsko-nižnianske polia (PDF, 4 MB)

Rozoslanie oznámenia CHVU Špačinsko-nižnianske polia (PDF, 2 MB)

Program starostlivosti Chránené vtáčie územie Veľkoblahovské rybníky

Dopracovaný program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Veľkoblahovské rybníky na roky 2017 - 2046 (PDF, 2 MB)

Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Veľkoblahovské rybníky na roky  2017 - 2046 (PDF, 2 MB)

Zoznam dotknutých subjektov k Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Veľkoblahovské rybníky (PDF, 41 kB)

Parcely KN C a E_CHVU Veľkoblahovské rybníky (PDF, 79 kB)

Rozoslanie oznámenia CHVU Veľkoblahovské rybníky (PDF, 1 MB)

Verejná vyhláška zo dňa 8.11.2016 (PDF, 1 MB)

Verejná vyhláška zo dňa 15.11.2016 RK Development - Splašková kanalizácia, Vlčkovce