Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Správne konania

Oznámenia o začatí konania vo veci schválenia plánu prác pre EZ Zberné naftové stredisko Cunín (PDF, 319 kB)

Plán prác pre EZ Zberné naftové stredisko Cunín (PDF, 2 MB)

 

A Sprievodná správa DUR HM - Zvýšenie bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu malého dunaja (PDF, 6 MB)

D Katastralna Situacia DUR HM (PDF, 4 MB)

Stanovisko VUVH Zvýšenie bezpečnosti Malý Dunaj Klatovske rameno 2 čast Horné Mýto (PDF, 3 MB)

 

Informácia o začatých správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom

Informácia o začatí správneho konania OU-TT-OSZP1-2020_041384.doc

 

Informácia pre verejnosť VV, š.p. zo 6.11.2020 (PDF, 206 kB)

Stanovisko VUVH - Zmena rýchlosti prúdenia v dolnej časti zdrže Hrušov (PDF, 545 kB)

Zmena rýchlosti prúdenia DUR - sprievodná správa (PDF, 475 kB)

Zmena rýchlosti prúdenia DUR - prehľadná situácia stavby (PDF, 1 MB)

B mapa1 - širšie vzťahy (PDF, 17 MB)

 

Informácia pre verejnosť - NDS zo dňa 16.10.2020

B technická správa (PDF, 3 MB)

K Vplyv stavby na životné prostredie (PDF, 695 kB)

L Projekt monitoringu (PDF, 1 MB)

Stanovisko VUVH R7 Holice - Mliečany (PDF, 826 kB)

D1 Prehľadná situácia (PDF, 4 MB)

 

Informácia pre verejnosť - Ošríd zo dňa 3.7.2020 (PDF, 209 kB)

PVL textová časť (PDF, 688 kB)

Situačná mapa (PDF, 590 kB)

Rezy (PDF, 619 kB)

Stanovisko VÚVH - Ošríd (PDF, 262 kB)

 

Technicka správa - Odber z Rudavy (PDF, 252 kB)

Prehladná situácia (PDF, 667 kB)

Podrobná situácia (PDF, 348 kB)

Informácia pre verejnosť - Odber zavlahovej vody z toku Rudava (PDF, 228 kB)

Inštitút vodnej politiky - Stanovisko (PDF, 2 MB)

Slovgeoterm - Zaujatie stanoviska k pripomienkam (PDF, 310 kB)

Stanovisko VUVH Odber závlahovej vody Rudava rkm 32,390 (PDF, 510 kB)

VUVH - odpoveď na pripomienky IVP (PDF, 144 kB)

 

Informácia pre verejnosť - Ovocná farma 20.02.2020 (PDF, 209 kB)

Stanovisko VÚVH Odber závlahovej vody Rudava (PDF, 510 kB)

Podrobná situácia (PDF, 348 kB)

Odber Rudava (PDF, 252 kB)

 

Informácia pre verejnosť - Verimex 31.10.2019 (PDF, 218 kB)

Stanovisko VÚVH Obytná zóna Moravany Severná (PDF, 310 kB)

Technická správa IBV MORAVANY - DSP (PDF, 495 kB)

Situácia IBV MORAVANY - DSP (PDF, 4 MB)

 

Informácia pre verejnosť - Arboria 15.10.2019 (PDF, 366 kB)

Stanovisko VÚVH Trnava Obytný súbor Zátvor II (PDF, 320 kB)

Prílohy (ZIP, 9 MB)

 

Informácia pre verejnosť - 27.9.2019 (PDF, 383 kB)

Správa R01 (PDF, 1 MB)

Situácia - súčasný stav (PDF, 395 kB)

Situácia - navrhovaný stav (PDF, 262 kB)

Stanovisko VÚVH Rybáreň sv. Petra Jelka (PDF, 322 kB)

 

Oznámenie pre verejnosť zo dňa 23.9.2019 (PDF, 381 kB)

VÚVH - stanovisko - Skladová hala áut Piešťany (PDF, 358 kB)

Situácia - splašková, dažďová - Model (PDF, 346 kB)

Technická správa - hala (PDF, 346 kB)

Situácia - hala (PDF, 53 kB)

 

Hydrogeologické posúdenie vsakovacích pomerov - Piešťany hala (PDF, 372 kB)

Lidl - informácia pre verejnosť zo dňa 21.8.2019

Stanovisko VUVH - Rozšírenie skladu LC Sereď

PD - sprievodná správa

PD - situácia širších vzťahov

SVP - informácia pre verejnosť (PDF, 222 kB)

Stanovisko VÚVH Trstice protipovodňová ochrana intravilánu obce (PDF, 479 kB)

Príloha č. 2 (PDF, 423 kB)

Príloha č. 4 (JPG, 396 kB)

Pozvánka na pojednávanie PP Veľké Úľany (PDF, 320 kB)

PP Veľké Úľany - finálna verzia (PDF, 2 MB)

Zverejnenie oznámenia - Veľké Úľany, obecná skládka

REBOD - informácia pre verejnosť (PDF, 226 kB)

VÚVH - Stanovisko - Priemyselný park Sereď (PDF, 460 kB)

Súhrnná technická správa (PDF, 895 kB)

PP Sereď - zmena 1/2019 - a2 príloha (PDF, 63 kB)

PP Sereď - zmena 1/2019 - b01 - širšie vzťahy (PDF, 711 kB)

Zverejnenie informácie o začatí konania - SAZAN (PDF, 288 kB)

Stanovisko VUVH (PDF, 441 kB)

PVL_Kopcany_II_etapa_pdf.zip (ZIP, 9 MB)

Zverejnenie informácie o začatí konania

Harmonogram 1 (PDF, 36 kB)

Harmonogram 2 (PDF, 32 kB)