Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2019, streda
 

Správne konania

Informácia pre verejnosť - Arboria 15.10.2019 (PDF, 366 kB)

Stanovisko VÚVH Trnava Obytný súbor Zátvor II (PDF, 320 kB)

Prílohy (ZIP, 9 MB)

 

Informácia pre verejnosť - 27.9.2019 (PDF, 383 kB)

Správa R01 (PDF, 1 MB)

Situácia - súčasný stav (PDF, 395 kB)

Situácia - navrhovaný stav (PDF, 262 kB)

Stanovisko VÚVH Rybáreň sv. Petra Jelka (PDF, 322 kB)

 

Oznámenie pre verejnosť zo dňa 23.9.2019 (PDF, 381 kB)

VÚVH - stanovisko - Skladová hala áut Piešťany (PDF, 358 kB)

Situácia - splašková, dažďová - Model (PDF, 346 kB)

Technická správa - hala (PDF, 346 kB)

Situácia - hala (PDF, 53 kB)

 

Hydrogeologické posúdenie vsakovacích pomerov - Piešťany hala (PDF, 372 kB)

Lidl - informácia pre verejnosť zo dňa 21.8.2019 (PDF, 208 kB)

Stanovisko VUVH - Rozšírenie skladu LC Sereď (PDF, 347 kB)

PD - sprievodná správa (PDF, 838 kB)

PD - situácia širších vzťahov (PDF, 2 MB)

SVP - informácia pre verejnosť (PDF, 222 kB)

Stanovisko VÚVH Trstice protipovodňová ochrana intravilánu obce (PDF, 479 kB)

Príloha č. 2 (PDF, 423 kB)

Príloha č. 4 (JPG, 396 kB)

Pozvánka na pojednávanie PP Veľké Úľany (PDF, 320 kB)

PP Veľké Úľany - finálna verzia (PDF, 2 MB)

Zverejnenie oznámenia - Veľké Úľany, obecná skládka (PDF, 204 kB)

REBOD - informácia pre verejnosť (PDF, 226 kB)

VÚVH - Stanovisko - Priemyselný park Sereď (PDF, 460 kB)

Súhrnná technická správa (PDF, 895 kB)

PP Sereď - zmena 1/2019 - a2 príloha (PDF, 63 kB)

PP Sereď - zmena 1/2019 - b01 - širšie vzťahy (PDF, 711 kB)

Zverejnenie informácie o začatí konania - SAZAN (PDF, 288 kB)

Stanovisko VUVH (PDF, 441 kB)

PVL_Kopcany_II_etapa_pdf.zip (ZIP, 9 MB)

Zverejnenie informácie o začatí konania (PDF, 208 kB)

Harmonogram 1 (PDF, 36 kB)

Harmonogram 2 (PDF, 32 kB)