Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Záhradkové osady

Vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v zriadených záhradkových osadách

Na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v zriadených záhradkových osadách bol prijatý zákon č. 64/1997 Z.z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim, v znení neskorších predpisov.Správnym orgánom v konaní podľa zákona je príslušný Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor (predtým Obvodný pozemkový úrad). Konania vo veci vyporiadania vlastníctva v zriadených záhradkových osadách začali na základe podaného návrhu užívateľov týchto pozemkov, ktorí svoje právo mohli uplatniť do 31.12.2008. Slovenský pozemkový fond v prebiehajúcich konaniach vystupuje ako správca pozemkov vo vlastníctve štátu a nakladá s pozemkami nezistených vlastníkov. Výška hodnoty pozemkov patriacich do záhradkových osád a tiež výška hodnoty náhradných pozemkov, sa stanovuje znaleckým posudkom podľa Vyhlášky MS SR č.492/2004 Z.z..Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, rozhoduje v uvedených konaniach o poskytnutí náhrady (v peniazoch alebo náhradných pozemkoch) vlastníkom pozemkov, ktoré sa nachádzajú v obvode zriadených záhradkových osád.

Prehľad konaní vo veci vyporiadania vlastníctva k pozemkom v zriadených záhradkových osadách podľa zákona č. 64/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov - okresy Zvolen, Detva a Krupina  (PDF, 293 kB)  zverejnené 17.4.2024