Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Zavar

Nariadenie prípravného konania (PDF, 301 kB)

Príloha JPÚ Zavar (PDF, 293 kB)

Rozhodnutie o zastavení konania o začatí pozemkových úprav (prípravné konanie) formou jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Zavar - verejná vyhláška (PDF, 132 kB)

Rozhodnutie č. OU-TT-PLO-2023/000688-079 zo dňa 19.06.2023, ktorým tunajší úrad zastavil konanie o začatí pozemkových úprav (prípravné konanie) formou Jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Zavar nadobudlo právoplatnosť dňa 24.07.2023