Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. september 2020, pondelok
 

Informačné materiály

 

Operačný program Informatizácie spoločnsoti

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

 Európsky fond regionálneho rozvoja

   

 

Vyberte si súbor informácií o projekte: 

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Leták RFO bez značiek (2,0 MB) pdf
Hromadné poskytovanie údajov z RFO-záujmové osoby (1,1 MB) pdf
Údajová základňa registra fyzických osôb a jej aktualizácia (886,7 kB) pdf
Poskytovanie údajov z RFO-jednotlivé prípady (4,3 MB) pdf
Národný projekt: Informačný systém registra fyzických osôb (838,0 kB) pdf
Pozícia a význam Registra fyzických osôb v kontexte informačných systémov verejnej správy – Ing. Pavol Maliarik (1,0 MB) pptx
Prínos externých subjektov ku kvalite dát RFO - Mgr. Martin Švoňavec (496,6 kB) ppt
Integrácia IS RFO do prostredia eGovernmentu SR - Mgr. Vojtech Bezák (513,9 kB) pptx
Bezpečnostné aspekty Informačného systému RFO vo väzbe na údajovú základňu - Mgr. Ľubor Illek (322,0 kB) pptx
Aktuálny stav v poskytovaní informácií z IS REGOB a predpoklad poskytovania údajov z IS RFO – Ing. Nataša Košová (449,9 kB) pptx
Aktuálny stav v poskytovaní informácií z IS REGOB a predpoklad poskytovania údajov z IS RFO – Ing. Michaela Plavcová (453,4 kB) pptx
Informačný systém Registra fyzických osôb - brožúra pre odbornú verejnosť /október 2013/ (848,3 kB) pdf
Projekt IS RFO vo finálnej fáze - Ing. Pavol Maliarik (586,5 kB) pptx
Etapy realizácie, očakávané prínosy, dodávané e-služby projektu IS RFO. Význam a väzba integrácie na IS zdrojových agend - Mgr. Vojtech Bezák, Mgr. Daniela Janteková (2,3 MB) pptx
Integrácia externých IS verejnej správy na IS RFO - Ing. Michaela Plavcová, Mgr. Vojtech Bezák (404,0 kB) pptx
Integrácia systémov Ministerstva práce, sociálnych vecí arodiny SR na IS RFO - Ing. Stanislav Straka, Softec s. r. o. (1,3 MB) pptx
Projekt IS RFO - integračné práce - Mgr. Martin Švonavec, Ditec a. s. (626,7 kB) ppt
Používateľské služby IS RFO - Ing. Eduard Zelko, Ditec a. s. (369,3 kB) pptx
Informačný systém Registra fyzických osôb - brožúra pre používateľov /október 2014/ (228,8 kB) pdf
IS Registra fyzických osôb - kľúčové fakty o projekte - Ing. Kamil Fako (434,2 kB) pdf
Poskytované služby IS Registra fyzických osôb a prístup k nim - Ing. Michaela Plavcová (575,1 kB) pdf