Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. august 2020, utorok
 

Prepojenia s inými projektami

 

Operačný program Informatizácie spoločnsoti

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

 Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Projekt IS RFO je realizovaný v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy SR (NKIVS) – informácie nájdete na stránke venovenej tejto problematike.

V rámci IS RFO sú riešené prepojenia s nasledovnými projektmi:

 

Vyberte si súbor informácií o projekte: