Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. august 2020, piatok
 

Kontakty

 

Operačný program Informatizácie spoločnsoti

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

Tvoríme vedomostnú spoločnosť

Európska únia

Riadiaci orgán pre OPIS

Sprostredkovateľský orgán pre OPIS

 Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Projektový manažér - Ing. Kamil Fako, PhD.

sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti, MV SR, Banská Bystrica
Telefón 0961 60 5050

Mgr. Alena Koišová

Tlačový odbor kancelárie ministra vnútra
Telefón 02/5094 4534

Vyberte si súbor informácií o projekte: