Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. október 2019, pondelok
 

Návrh na uzavretie Administratívnej dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky s cieľom vykonávania Nariadenia Rady (ES) č. 343/2003 z 18. februára 2003, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym občanom tretej krajiny v jednom z členských štátov

Číslo materiálu: KM-813/Vl-2008
Pripomienkové konanie od: 21. augusta 2008
Pripomienkové konanie do:   5. septembra 2008
Názov postupu/lehota: bežný postup/10 pracovných dní
Predkladá: Robert Kaliňák - podpredseda vlády a minister vnútra SR
E-mail: https://lt.justice.gov.sk, jana.ostrovska@min.sk