Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. október 2019, utorok
 

Návrh na uzavretie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o dočasnom užívaní časti štátneho územia Slovenskej republiky na účely prevádzky a údržby kanalizácie vybudovanej maďarskou obcou Salgotarján-Somskőújfalu formou výmeny nót

Číslo materiálu: KM-128/VI-2008
Pripomienkové konanie od: 15. 02. 2008
Pripomienkové konanie do: 28. 02. 2008
Názov postupu/lehota: bežný postup
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra Robert Kaliňák
E-mail: ostrovsk@minv.sk