Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. október 2019, pondelok
 

Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o zintenzívnení spolupráce pri predchádzaní a boji proti trestnej činnosti

Číslo materiálu: KM-899/Vl-2008
Pripomienkové konanie od: 19. septembra 2008
Pripomienkové konanie do: 29. septembra 2008
Názov postupu/lehota:

skrátený postup/7 pracovných dní (zástupcovia dotknutých rezortov sa zúčastnili expertných rokovaní pri tvorbe návrhu dohody)

Predkladá: Robert Kaliňák - podpredseda vlády a minister vnútra SR
E-mail: https://lt.justice.gov.sk; miroslava.vozaryova@minv.sk