Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. október 2019, utorok
 

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 325/2002 Z.z. o poskytovaní darov a jednorazového mimoriadneho odškodnenia na úseku ochrany pred požiarmi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 257/2007 Z.z.

Číslo materiálu: KM-824/Vl-2008
Pripomienkové konanie od: 26. augusta 2008
Pripomienkové konanie do: 18. septembra 2008
Názov postupu/lehota: bežný postup/15 pracovných dní
Predkladá: Robert Kaliňák - podpredseda vlády a minister vnútra SR
E-mail: https://lt.justice.gov.sk , harustak@minv.sk