Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. október 2019, utorok
 

Návrh predbežného stanoviska k návrhu rozhodnutia Rady o Varovnej informačnej sieti kritickej infraštruktúry (CIWIN)

Číslo materiálu: KM-1289/Vl-2008
Pripomienkové konanie od: 11. decembra 2008
Pripomienkové konanie do: 17. decembra 2008
Názov postupu/lehota: skrátený postup/5 pracovných dní
(podľa uznesenia vlády SR č. 884/2007 k Revidovanému mechanizmu tvorby stanovísk
k návrhom aktov schvaľovaných Radou EÚ o podmienkach Slovenskej republiky)
Predkladá: Robert Kaliňák - podpredseda vlády a minister vnútra SR
E-mail: https://lt.justice.gov.sk; michal.blazej@minv.sk