Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. november 2019, utorok
 

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktoru sa zjednodušuje cezhraničné presadzovanie pravidiel v oblasti bezpečnosti cestnej premávky

Číslo materiálu: KM-481/Vl-2008
Pripomienkové konanie od: 23. mája 2008
Pripomienkové konanie do: 2. júna 2008
Názov postupu/lehota: skrátený postup/5 pracovných dní (podľa uzn. vlády SR č. 884/2007)
Predkladá: Robertt Kaliňák - podpredseda vlády a minister vnútra SR
E-mail: babiake@minv.sk