Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. október 2019, pondelok
 

Návrh súhrnnej správy o stave plnenia úloh vyplývajúcich z rozpracovania Koncepcie migračnej politiky Slovenskej republiky na podmienky jednotlivých rezortov za rok 2007

Číslo materiálu: KM-395/Vl-2008
Pripomienkové konanie od: 28. apríl 2008
Pripomienkové konanie do: 13. máj 2008
Názov postupu/lehota: bežný postup/10 pracovných dní
Predkladá: podpredseda vlády a minister vnútra SR R. Kaliňák
E-mail: vavrovm@minv.sk