Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. október 2019, štvrtok
 

Návrh vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 411/2006 Z.z., ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupku

Číslo materiálu: KM-921/Vl-2008
Pripomienkové konanie od: 25. septembra 2008
Pripomienkové konanie do: 15. októbra 2008
Názov postupu/lehota: bežný postup/15 pracovných dní
Predkladá: Robert Kaliňák - podpredseda vlády a minister vnútra SR
E-mail: https://lt.justice.gov.skols.svs@mvsr.vs.sk