Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. október 2019, pondelok
 

Návrh vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky a minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Číslo materiálu: KM-992/Vl-2008
Pripomienkové konanie od: 10. októbra 2008
Pripomienkové konanie do: 30. októbra 2008
Názov postupu/lehota: bežný postup/15 pracovných dní
Predkladá: Robert Kaliňák - podpredseda vlády a minister vnútra SR
E-mail: https://lt.justice.gov.sk; harustak@minv.sk