Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. október 2019, štvrtok
 

Návrh vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podrobnostiach o služobnej rovnošate Policajného zboru a jej vyobrazení

Číslo materiálu: KM-1299/Vl-2008
Pripomienkové konanie od: 16. decembra 2008
Pripomienkové konanie do: 30. decembra 2008
Názov postupu/lehota: skrátený postup/8 pracovných dní
(nadobudnutie účinnosti zákona č. 491/2008 Z.z. od 15. 12. 2008)
Predkladá: Robert Kaliňák - podpredseda vlády a minister vnútra SR
E-mail: https://lt.justice.gov.sk; harustak@minv.sk