Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. október 2019, utorok
 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu: KM-493/Vl-2008
Pripomienkové konanie od: 3. júna 2008
Pripomienkové konanie do: t18. júna 2008
Názov postupu/lehota: bežný postup/15 pracovných dní
Predkladá: Robert Kaliňák - podpredseda vlády a minister vnútra SR
E-mail: ol.svs@mvsr.vs.sk