Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2019, streda
 

Návrh zmeny právnej formy príspevkových organizácií Opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Banská Bystrica, Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Košice na akciovú spoločnosť so 100 % majetkovou účasťou štátu

Číslo materiálu: KM-1181/Vl-2008
Pripomienkové konanie od: 24. novembra 2008
Pripomienkové konanie do: 28. novembra 2008
Názov postupu/lehota: skrátený postup/5 pracovných dní (čl. 10 ods. 7 Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky)
Predkladá: Robert Kaliňák - podpredseda vlády a minister vnútra SR
E-mail: https://lt.justice.gov.sk; jozef.smiga@minv.sk