Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. jún 2019, Štvrtok
 

Sumárne vyhodnotenie plnenia programu ďalšieho rozvoja ochrany obyvateľov Slovenskej republiky proti chemickým zbraniam do roku 2007 za roky 2004-2007

Číslo materiálu: KM-232/Vl-2008
Pripomienkové konanie od: 14. marec 2008
Pripomienkové konanie do: 31. marec 2008
Názov postupu/lehota: bežný postup/10 pracovných dní
Predkladá: Robert Kaliňák - podpredseda vlády a minister vnútra SR
E-mail: hojer@minv.sk