Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. február 2024, pondelok
 

Horné Orešany

 

Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v časti kat. územia Horné Orešany, lokalita Holý vrch a Dolné pole (PDF, 1 MB)

Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu záujmu vlastníkov o Jednoduché pozemkové úpravyv kat. území Horné Orešany. lokalita Holý vrch a Dolné pole (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie o povolení Jednoduchých pozemkových úprav v časti kat. územia Horné Orešany (PDF, 2 MB)
   príloha (PDF, 995 kB)

Rozhodnutie o povolení Jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Horné Orešany č. OÚ-TT-PLO-2019/001512 zo dňa 23.05.2019 nadobudlo právoplatnosť 03.07.2019.

OÚ Trnava, pozemkový a lesný odbor v spolupráci s obcou Horné Orešany zvoláva Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov Jednoduchých pozemkových úprav v časti kat. územia Horné Orešany, lokalita Holý vrch a Dolné pole, ktoré sa bude konať dňa 10.09.2019 o 17 00 hod. v Kultúrnom dome v Horných Orešanoch:
verejná vyhláška (PDF, 395 kB)                               stanovy - návrh

Zverejnenie Registra pôvodného stavu projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Horné Orešany, lokalita Holý vrch a Dolné pole:
verejná vyhláška (PDF, 708 kB)                               mapy RPS (PDF, 373 kB)

Schválenie Registra pôvodného stavu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Horné Orešany, lokalita Holý vrch a Dolné pole (PDF, 172 kB)

Oznámenie o zverejnení Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Horné Orešany, lokalita Holý vrch a Dolné pole (PDF, 167 kB)

Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Horné Orešany, lokalita Holý Vrch a Dolné pole (PDF, 8 MB)

Schválenie Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode jednoduchých pozemkových úprav v kat,. území Horné Orešany, lokalita Holý vrch a Dolné pole (PDF, 9 MB)

Rozhodnutie č. OÚ-TT-PLO-2023/002121-009 zo dňa 02.02.2023, ktorým Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor schválil Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Horné Orešany, lokalita Holý vrch a Dolné pole, nadobudlo právoplatnosť dňa 07.03.2023

Zverejnenie Zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode Projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Horné Orešany, lokalita Holý vrch a Dolné pole (PDF, 1 MB)

Oznámenie platnosti zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode Projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Horné Orešany, lokalita Holý vrch a Dolné pokle (PDF, 2 MB)