Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. december 2023, piatok
 

Horné Trhovište

1.  Rozhodnutie- zmena obvodu projektu pozemkových úprav k.ú. Horné Trhovište (PDF, 875 kB)

2.  Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav (PDF, 2 MB)

3.  Zvolanie Ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov pozemkových úprav v kat. území Horné Trhovište (PDF, 225 kB)

4.  Zverejnenie Registra pôvodného stavu projektu pozemkových úprav v kat. území Horné Trhovište (PDF, 167 kB)  a grafická časť RPS (PDF, 918 kB)

5. Zverejnenie návrhu zásad funkčného usporiadania územie v obvode PPÚ kat. území Horné Trhovište:
              Verejná vyhlaška - Zverejnenie VZFUU PPU (PDF, 555 kB)   Výsledná mapa VZFUU (PDF, 11 MB) 

6.  Návrh funkčného usporiadania územia HT (PDF, 3 MB)

7.  Schválenie Registra pôvodného stavu projektu pozemkových úprav v kat. území Horné Trhovište (PDF, 170 kB)

8.  Schválenie Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav v kat. území Horné Trhovište (PDF, 8 MB)

Rozhodnutie č. OÚ-TT-PLO-2022/001446-790 zo dňa 23.05.2022, ktorým tunajší úrad schválil Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav v kat. území Horné Trhovište nadobudlo právoplatnosť dňa 29.06.2022

9.  Grafická príloha k tvorbe zásad umiestnenia pozemkov v PÚ Horné Trhovište (PDF, 37 kB)

10.Zverejnenie návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav v kat. území Horné Trhovište (PDF, 1 MB)

11.Vyhodnotenie Zásad umiestnenia nových pozemkov v projekte pozemkových úprav v k.ú. Horné Trhovište / bez príloh/ (PDF, 96 kB)

12.Oznámenie o platnosti Zásad umiestnia nových pozemkov Projektu pozemkových úprav v kat. území Horné Trhovište (PDF, 2 MB)

13.Zverejnenie Rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a zoznamu vyrovnaní v peniazoch Projektu pozemkových úprav v kat. území Horné Trhovište:             
                  verejná vyhláška (PDF, 164 kB)            umiestnenie pozemkov - mapová časť (PDF, 3 MB)