Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. marec 2024, utorok
 

Klčovany

Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v k. ú. Klčovany :
Verejná vyhláška (PDF) (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie o nariadení pozemkových úprav v k. ú. Klčovany nadobudlo
právoplatnosť dňa 28.10.2020.

Verejná vyhláška zo dňa 28.7.2021 (PDF, 238 kB)

Zverejnenie Registra pôvodného stavu Projektu pozemkových úprav v k. ú. Klčovany (PDF, 221 kB) -verejná vyhláška zo dňa 17.12.2021

Zverejnenie Registra pôvodného stavu -  prílohy: č.1 (PDF, 906 kB)    č.2 (PDF, 184 kB)

Schválenie Registra pôvodného stavu Projektu pozemkových úprav v k. ú. Klčovany - verejná vyhláška zo dňa 26.07.2022 (PDF, 143 kB)

Verejná vyhláška - Zverejnenie návrhu Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode Projektu pozemkových úprav v k. ú. Klčovany (PDF, 138 kB)
príloha č.1-Výsledná mapa VZFUÚ (PDF, 2 MB)            príloha č.2 -Návrh VZFUÚ (PDF, 5 MB)

Grafická príloha k tvorbe Zásad umiestnenia nových pozemkov PPÚ Klčovany (PDF, 75 kB)

Schválenie Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v projekte pozemkových úprav v k. ú. Klčovany - Rozhodnutie zo dňa 07.11.2022:

Rozhodnutie (PDF, 205 kB)                        VZFUU (PDF, 14 MB)                        Výsledná mapa VZFUU (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie č. OU-TT-PLO-2022/001447-1199 zo dňa 07.11.2022, ktorým tunajší úrad schválil Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode Projektu pozemkových úprav v k. ú. Klčovany nadobudlo právoplatnosť dňa 07.12.2022

Zverejnenie návrhu Zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode Projektu pozemkových úprav v k. ú. Klčovany - verejná vyhláška zo dňa 03.01.2023 (PDF, 306 kB)

Vyhodnotenie Zásad umiestnenia nových pozemkov v Projekte pozemkových úprav v k. ú. Klčovany /bez príloh/ (PDF, 152 kB)

Oznámenie platnosti Zásad umiestnenia nových pozemkov Projektu pozemkových úprav v k. ú. Klčovany - verejná vyhláška (PDF, 364 kB)

Zverejnenie Rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a zoznam vyrovnaní v peniazoch projektu pozemkových úprav v k. ú. Klčovany - verejná vyhláška zo dňa 18.09.2023 (PDF, 136 kB)

grafická príloha - umiestnenie nových pozemkov (prehľadná mapa) (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o schválení rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovanieho plánu a zoznam vyrovnaní v peniazoch projektu pozemkových úprav v k. ú. Klčovany - verejná vyhláška zo dňa 15.12.2023 (PDF, 168 kB)

Rozhodnutie č. OU-TT-PLO-2023/001473-2121 zo dňa 15.12.2023, ktorým tunajší úrad schválil Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a zoznam vyrovnaní v peniazoch projektu pozemkových úprav v k. ú. Klčovany nadobudlo právoplatnosť dňa 17.01.2024

Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav v k. ú. Klčovany - verejná vyhláška zo dňa 24.01.2024 (PDF, 1 MB)