Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. máj 2024, pondelok
 

Prevencia kriminality

Predchádzanie krízovým situáciám vo vzťahu k občanom Ukrajiny na území Slovenskej republiky (PDF, 240 kB)

Dočasné útočisko (v ukrajinskom, anglickom a slovenskom jazyku) (PDF, 841 kB)

Okrúhly stôl k prevencii kriminality 3 v Žilinskom kraji (PDF, 274 kB)

Závery a úlohy z aktivity  „Okrúhly stôl k prevencii kriminality 3 v Žilinskom kraji“ (PDF, 202 kB)

Dotazník o adaptovaní sa na SŠ (PDF, 201 kB)

Dotazník o šikanovaní a kyberšikanovaní na SŠ (PDF, 215 kB)

Dotazník o užívaní návykových látok na SŠ (PDF, 208 kB)

 

Prevencia kriminality na internete

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Facebook Ministerstvo vnútra SR

Prevencia kriminality 

Facebook Prevencia kriminality

Facebook Polícia SR - Žilinský kraj

 

Pomoc obetiam domáceho násilia

Pod domácim násilím sa rozumejú všetky činy telesného, sexuálneho, psychického, sociálneho alebo ekonomického násilia, páchané osobou, ktorá je blízkou osobou obete. Domáce násilie nezahŕňa iba partnerské násilie, ale aj násilie medzi ostatnými členmi rodiny. Obeťami sú najčastejšie ženy, ale môžu nimi byť aj deti, seniori či iné osoby.
Ak máte podozrenie, že vo Vašom okolí dochádza k násiliu alebo ste obeťou domáceho násilia, volajte v políciu tel. č. 158. Obrátiť sa môžete aj na bezplatnú národnú linku pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212.
V prípade podozrenia, že niekto pácha násilie na dieťati alebo ho zanedbáva, volajte bezplatnú linku Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny 0800 191 222.

Informácie o možnostiach pomoci nájdete aj v nasledujúcich odkazoch:

Aliancia žien Slovenska

Koordinačno – metodické centrum prevencie a eliminácie rodovo-podmieneného a domáceho násilia

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch

Informačná kancelária pre obete trestných činov

 

Korupcia

Pokiaľ máte podozrenie na korupčné správanie, na stránke Úradu vlády Slovenskej republiky nájdete informácie na koho sa môžete obrátiť a ako postupovať. Užitočné informácie nájdete aj na webstránke Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

 

Obchodovanie s ľuďmi

Nestante sa obeťou obchodovania s ľuďmi ! (PDF, 3 MB)

 

Nenávistné prejavy

Nenávistné prejavy a ako im predchádzať (DOCX, 842 kB)

Pomoc existuje (DOCX, 338 kB)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR - virtuálna vedecká knižnica

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR – virtuálna vedecká knižnica