Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Zemianske Šúrovce

 

1,  Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Zemianske Šúrovce, lokalita Medzi rybníkom (PDF, 756 kB)

OÚ Trnava , pozemkový a lesný odbor podľa § 7 ods. 2 písm. c zákona 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov vykonal prieskum záujmu o Jednoduché pozemkové úpravy v navrhnutom obvode kat. územia Zemianske Šúrovce, lokalita Medzi rybníkmi. Na základe vyhodnotenie zo dňa 20.02.2019 bol záujem vlastníkov o vykonanie JPÚ v k.ú. Zemianske Šúrovce OÚ Trnava, pozemkovým a lesným odborom považovaný za preukázaný.

2,  Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu záujmu o Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Zemianske Šúrovce , lokalita Medzi rybníkmi / prílohy sú k nahliadnutiu na tunajšom úrade/ (PDF, 967 kB)

Rozhodnutie o povolení Jednoduchých pozemkových úprav v časti kat. územia Zemianske Šúrovce č. OÚ-TT-PLO-2019/002508 zo dňa 27.05.2019 nadobudlo právoplatnosť dňa 11.07.2019.Zvolanie Ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v časti kat. územia Zemianske Šúrovce, lokalita Medzi rybníkom
verejná vyhláška (PDF, 379 kB)                   stanovy - návrh (PDF, 29 kB)

3,  Zverejnenie Registra pôvodného stavu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Zemianske Šúrovce , lokalita Medzi rybníkom
verejná vyhláška (PDF, 233 kB)                      mapa RPS JPÚ ZŠúrovce (PDF, 60 kB)   

4, Zverejnenie Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Zemianske Šúrovce, lokalita Medzi rybníkom (PDF, 6 MB)

5,  Schválenie Všeobecných zásad funkčného usporiadania pozemkov v kat. území Zemianske Šúrovce, lokalita Medzi rybníkom (PDF, 6 MB)

6,  Zverejnenie Zásad umiestnenie nových pozemkov projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území zemianske Šúrovce, lokalita Medzi rybníkom (PDF, 756 kB)

7,  Oznámenie o platnosti Zásad umiestnenie nových pozemkov v obvode Jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Zemianske Šúrovce, lokalita, Medzi rybníkom (PDF, 548 kB)

8,  Zverejnenie rozdeľovacieho plánu projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Zemianske Šúrovce , lokalita Medzi rybníkom:
                zverejnennie RP ZS (PDF, 167 kB)                 graficka cast RP PJPU Zemianske Surovce (PDF, 164 kB)

9,  Schválenie Rozdeľovacieho plánu projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Zemianske Šúrovce, lokalita Medzi rybníkom (PDF, 325 kB)

10,  Rozhodnutie č. OU-TT-PLO-2022/000025-09-1 zo dňa 25.07.2022, ktorým tunajší úrad schválil Rozdeľovací plán projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Zemianske Šúrovce, lokalita Medzi rybníkom nadobudlo právoplatnosť dňa 16.09.2022

11,  Nariadenie vykonania projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Zemianske Šúrovce, lokalita Medzi rybníkom (PDF, 291 kB)

12,  Schválenie vykonania Projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Zemianske Šúrovce, lokalita Medzi rybníkom (PDF, 535 kB)

Rozhodnutie o schválení Vykonania Projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Zemianske Šúrovce, lokalita Medzi rybníkom č. OÚ-TT-PLO-2023/000850-099 zo dňa 24.01.2023 nadobudlo právoplatnosť dňa 14.02.2023.