Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. august 2021, nedeľa
 

Zemianske Šúrovce

 

Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Zemianske Šúrovce, lokalita Medzi rybníkom (PDF, 756 kB)

OÚ Trnava , pozemkový a lesný odbor podľa § 7 ods. 2 písm. c zákona 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov vykonal prieskum záujmu o Jednoduché pozemkové úpravy v navrhnutom obvode kat. územia Zemianske Šúrovce, lokalita Medzi rybníkmi. Na základe vyhodnotenie zo dňa 20.02.2019 bol záujem vlastníkov o vykonanie JPÚ v k.ú. Zemianske Šúrovce OÚ Trnava, pozemkovým a lesným odborom považovaný za preukázaný.

Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu záujmu o Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Zemianske Šúrovce , lokalita Medzi rybníkmi / prílohy sú k nahliadnutiu na tunajšom úrade/ (PDF, 967 kB)

Rozhodnutie o povolení Jednoduchých pozemkových úprav v časti kat. územia Zemianske Šúrovce č. OÚ-TT-PLO-2019/002508 zo dňa 27.05.2019 nadobudlo právoplatnosť dňa 11.07.2019.Zvolanie Ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v časti kat. územia Zemianske Šúrovce, lokalita Medzi rybníkom
verejná vyhláška (PDF, 379 kB)                   stanovy - návrh (PDF, 29 kB)

Zverejnenie Registra pôvodného stavu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Zemianske Šúrovce , lokalita Medzi rybníkom
verejná vyhláška (PDF, 233 kB)                      mapa RPS JPÚ ZŠúrovce (PDF, 60 kB)   

Zverejnenie Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Zemianske Šúrovce, lokalita Medzi rybníkom (PDF, 6 MB)

Schválenie Všeobecných zásad funkčného usporiadania pozemkov v kat. území Zemianske Šúrovce, lokalita Medzi rybníkom (PDF, 6 MB)