Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2024, nedeľa
 

Červeník

Nariadenie prípravného konania Jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Červeník lokalita Rúbanice (PDF, 1 MB)

Prieskum záujmu o jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Červeník, lokalita Rúbanice (PDF, 935 kB)

Správa z vyhodnotenia  prieskumu vlastníkov o JPÚ v k.ú. Červeník, lokalita Rúbanice (PDF, 2 MB)

Rozhodnutie o povolení jednoduchých pozemkových úprav v časti kat. územia Červeník (PDF, 3 MB)

Zvolanie ustanovujúceho zhromaždenia Jednoduchých pozemkových úprav v časti kat. územia Červeník, lokalita Rúbanica  (pdf) (PDF, 531 kB)

Návrh Stanov účastníkov pozemkových úprav v kat. území Červeník, lokalita Rúbanica (pdf) (PDF, 774 kB)

Stanovy Združenia účastníkov pozemkových úprav v k.ú. Červeník, lokalita Rúbanica (PDF, 37 kB)

Zápisnica s ustanovujúceho zhromaždenia Jenoduchých pozemkových úprav v k.ú. Červeník (PDF, 42 kB)

Zverejnenie Registra pôvodného stavu projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Červeník, lokalita Rúbanica (PDF, 307 kB)

Mapa Registra pôvodného stavu JPÚ Červeník, lokalita Rúbanica (PDF, 135 kB)

Zverejnenie Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode Jednoduchých pozemkových úprav  v k.ú. Červeník, lokalita Rúbanica:

Verejná vyhláška VZFUÚ (PDF, 817 kB)

VZFUÚ-písomná časť (PDF, 2 MB)

VZFUÚ-grafická časť (PDF, 357 kB)

Schválenie RPS JPÚ k.ú. Červeník, lokalita Rúbanica:

schválenie RPS-verejná vyhláška (PDF, 861 kB)

Schválenie Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Červeník, lokalita Rúbanica (PDF, 1 MB)

Zverejnenie Zásad na umiestnenie nových pozemkov v Projekte jednoduchých pozemkových úprav v kat.území Červeník, lokalita Rúbanica:

ZPUNP JPÚ k.ú. Červeník, lokalita Rúbanica (PDF, 1 MB)

Verejná vyhláška (PDF, 570 kB)

Grafická príloha PUNP (PDF, 205 kB)

Oznámenie platnosti Zásad na umiestnenie nových pozemkov Projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Červeník, lokalita Rúbanica:

Verejná vyhláška (PDF, 2 MB)

Zverejejnenie Rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Červeník,lokalita Rúbanica:

Verejná vyhláška (PDF, 498 kB)

Grafická časť Rozdeľovacieho plánu (PDF, 985 kB)

Schválenie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu Jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Červeník, lokalita Rúbanica (PDF, 1 MB)

Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor oznamuje, že Rozhodnutie ktorým bol schválený Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Červeník, lokalita Rúbanica č. OÚ-TT-PLO-2017/000977 zo dňa 15.03.2017 nadobudlo právoplatnosť dňa 24.04.2017

Nariadenie Vykonania projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Červeník, lokalita Rúbanica:

Verejná vyhláška (PDF, 552 kB)

Postup prechodu na hospodárenie (PDF, 1 MB)

Rozhodnutie o schválení vykonania Projektu jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Červeník, lokalita Rúbanica (PDF, 2 MB)