Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Schengen

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. marec 2024, piatok
 

Doklady potrebné na cestovanie v Schengenskom priestore

Aj keď v rámci schengenského priestoru sa nevykonáva systematická hraničná kontrola pri prekračovaní vnútorných hraníc, pre občanov Slovenskej republiky je záväzné ustanovenie Zákona č. 647/2007 Z .z. o cestovných dokladoch „Občan môže vycestovať do zahraničia len s platným cestovným dokladom, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak“.

Na preukázanie totožnosti občana Slovenskej republiky staršieho ako 15 rokov a zdržiavajúceho sa v inom členskom štáte postačuje platný občiansky preukaz. Občan Slovenskej republiky mladší ako 15 rokov preukazuje totožnosť v inom členskom štáte cestovným pasom alebo občianskym preukazom s fotografiou, o ktorý je možné požiadať od decembra 2019. Rovnako ako pri cestovných pasoch sa takýto občiansky preukaz vydáva deťom do 6 rokov s dvojročnou platnosťou, deťom do 15 rokov s päťročnou platnosťou.

Dňa 26. júna 2012 vstúpilo do platnosti nariadenie Európskej únie, ktoré členským štátom ukladá povinnosť vydávať cestovné pasy už iba ako individuálne cestovné doklady. Preto oddelenia dokladov od 26. júna 2012 nevykonávajú zápisy údajov o deťoch mladších ako 5 rokov do cestovného pasu rodiča. Ak občan mladší ako 5 rokov cestuje do zahraničia, potrebuje vlastný cestovný pas,