Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Schengen

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. júl 2024, pondelok
 

Vonkajšie hranice - cestovanie mimo Schengenského priestoru

Vonkajšie hranice sú pozemné hranice členských štátov vrátane riečnych a jazerných hraníc, námorné hranice členských štátov a ich letiská, riečne prístavy, námorné prístavy a jazerné prístavy, ak nie sú vnútornými hranicami. Vonkajšie hranice sa môžu prekračovať len na hraničných priechodoch a počas stanovených otváracích hodín.

Prekračovanie vonkajších hraníc je pre všetky kategórie cestujúcich upravené v Kódexe schengenských hraníc. Prekračovanie vonkajších hraníc občanmi Slovenskej republiky je okrem Kódexu schengenských hraníc upravené aj v Zákone č. 647/2007 Z .z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Štátni príslušníci tretej krajiny musia pri prekračovaní vonkajšej hranice spĺňať podmienky uvedené v čl. 5 Kódexu schengenských hraníc.

Základným pravidlom pri vykonávaní hraničných kontrol osôb na hraniciach je, že občania Európskej únie sú podrobovaní iba minimálnym kontrolám spočívajúcim v preverení totožnosti na základe predložených cestovných dokladov. Naopak štátni príslušníci tretích krajín sú podrobovaní systematickým dôkladným kontrolám. Podrobnosti o vykonávaní hraničných kontrol osôb a iných otázkach týkajúcich sa prekračovania hraníc sú uvedené tu.