Schengen

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. september 2020, pondelok
 

Členské štáty a kandidátske krajiny na členstvo

Členské štáty schengenského priestoru:

    Belgicko (1985)

    Taliansko (1990)

      Dánsko (1996)

  Francúzsko (1985)     Portugalsko (1991)    Švédsko (1996)    
 Nemecko (1985)     Španielsko (1991)    Fínsko (1996)    
 Luxembursko (1985)     Grécko (1992)      Island (2001)    
  Holandsko (1985)     Rakúsko (1995)      Nórsko (2001)    
  Česko (2007)     Estónsko (2007)  Lotyšsko (2007)    
  Litva (2007)     Malta (2007)     Poľsko (2007)    
  Slovensko (2007)  Slovinsko (2007)      Maďarsko (2007)    
     Švajčiarsko (2008)   Lichtenštajnsko (2011)      
         

Členské štáty EÚ, ktoré zatiaľ neimplementovali Schengenské acquis v plnom rozsahu (spolupracujú so schengenskými štátmi iba v určitých oblastiach):

 Írsko     

   Veľká Británia

  Cyprus      

 

         

Budúce štáty schengenského priestoru:

   Bulharsko                    Rumunsko