Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Schengen

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. máj 2024, pondelok
 

Doklady potrebné na cestovanie mimo Schengenského priestoru

Prekročenie vonkajšej hranice je možné len na základe platného cestovného dokladu alebo iného dokladu oprávňujúceho na jej prekročenie.

Občan Slovenskej republiky môže vycestovať do zahraničia len s platným cestovným dokladom, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.

Dňa 26. júna 2012 vstúpilo do platnosti nariadenie Európskej únie, ktoré členským štátom ukladá povinnosť vydávať cestovné pasy už iba ako individuálne cestovné doklady. Preto oddelenia dokladov od 26. júna 2012 nevykonávajú zápisy údajov o deťoch mladších ako 5 rokov do cestovného pasu rodiča. Ak občan mladší ako 5 rokov cestuje do zahraničia, potrebuje vlastný cestovný pas.