Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Schengen

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. jún 2024, nedeľa
 

Európsky zatýkací rozkaz

Európsky zatýkací rozkaz je dôležitý nástroj justičných orgánov členských štátov Európskej únie smerujúci k zadržaniu osoby na území členských štátov a k následnému vydaniu osoby do žiadajúceho členského štátu k trestnému stíhaniu, výkonu uloženého trestu alebo ochranného opatrenia. Európsky zatýkací rozkaz vydaný v štátoch schengenského priestoru predstavuje zároveň právny podklad pre vyhlásenie pátrania (vytvorenie záznamu) v Schengenskom informačnom systéme podľa čl. 26 Rozhodnutia Rady 2007/533/SVV z 12. júna 2007 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) a týmto následne vytvára priestor pre medzinárodnú spoluprácu justičných a policajných orgánov týchto štátov.

V podmienkach Slovenskej republiky je uvedená problematika predmetom zákona č. 154/2010 o európskom zatýkacom rozkaze, ktorým sa upravuje postup slovenských orgánov pri vydávaní osôb medzi členskými štátmi Európskej únie na základe európskeho zatýkacieho rozkazu a s tým súvisiace konanie.

Z praktického hľadiska príslušný justičný orgán v niektorom z členských štátov Európskej únie vydá európsky zatýkací rozkaz a následne výkonné zložky polície týchto štátov v rámci medzinárodného pátrania zabezpečia úkony smerujúce k v pátraniu osoby. Po vypátraní a zaistení osoby sa vykonávajú opatrenia za účelom jej odovzdania príslušnému justičnému orgánu v krajine, v ktorej bola osoba vypátraná. Tento justičný orgán je kompetentný rozhodnúť o tom, či osoba, na ktorú sa vzťahuje európsky zatýkací rozkaz, bude vydaná do štátu, ktorý pátranie po osobe vyhlásil.

Významnú úlohu v procese medzinárodného pátrania po osobe, ako aj v procese výmeny potrebných informácií medzi štátmi schengenského priestoru, zohrávajú úrady  SIRENE.  Pracovníci SIRENE, okrem súvisiacej administratívy, priamo organizujú fyzické odovzdanie osoby a takmer vo všetkých prípadoch sa samotného procesu odovzdania osoby aj zúčastňujú.

 

Proces fyzického odovzdania osoby prebiehajúci medzi štátom, ktorý o vydanie osoby žiada a štátom vydávajúcim je predmetom spolupráce policajných orgánov týchto štátov. Eskorta a následné odovzdanie osoby sa uskutočňuje vždy za prítomnosti ozbrojených bezpečnostných zložiek tak na pozemných hraniciach kooperujúcich krajín - na bývalých hraničných priechodoch alebo na  spoločných kontaktných pracoviskách,  ako aj v určených priestoroch letísk, ak je potrebné zabezpečiť eskortu osoby letecky.

Nasledovná tabuľka poskytuje prehľad o počte osôb odovzdaných alebo prevzatých Slovenskou republikou na základe európskeho zatýkacieho rozkazu (záznamov v schengenskom informačnom systéme) v rámci medzinárodnej policajnej spolupráce so štátmi schengenského priestoru v rokoch 2011-2021.

 

 Rok

Počet osôb odovzdaných zo zahraničia do Slovenskej republiky

Počet osôb odovzdaných zo Slovenskej republiky do zahraničia

2011

170 

65 

2012

157

45

2013

140

47

2014

143 

58

2015

134 

61

2016

188 

87

2017

155 

76 

2018

184 

74

2019

160

97 

2020 

146 

80

2021

140

68