Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Schengen

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. február 2024, streda
 

Štátne orgány SR implementujúce Schengenské acquis

 

Použité skratky:

 

MV SR               - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
MZV SR             - Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
MF SR – CR       - Ministerstvo financií Slovenskej republiky – Colné riaditeľstvo
MS SR               - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
GP SR                - Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
MP SR               - Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
MDVRR SR       - Ministerstvo, dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
ÚOŠS                - ústredný orgán štátnej správy
MPSVR SR        - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky